DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 159 —


zenje
i odhranjivanje mladjadi. 4. Gojenje koza na veliko —
sa pravilnikom „đružtva ZK uzgoj koza*. 5. Švicarske koze i
njemačke pasmine. 6. Znaci dobre koze. 7. Zahtjevi od dobroga
jarca za uzgoj. 8. Kozji maslac i sir. 9. Uporaba me^n,
kože i gnoja. 10 Bolesti i njihovo liječenje, a na ta slijedi
onda još zaključak i d datak — sa raznimi oaredbami o držanju
i paši koza i t. d.
Makar, da pisca izdanje i lijepa oprema djelca, ukrašenoga
još i sa 12 slika u sadržaju, znatnoga troška stoji, to je ipak
iz iskrene ljubavi za gospodarski i prosvjetni napredak našega
^zapuštenoga seljačkoga stališa, za sada odredio polovicu čistoga
dobitka za utemeljenje „Narodnoga fonda za gradnju škola u
siromašnoj bivšoj Vojnoj Krajini, Gorskom kotaru, Primorju i
Istri«, i to kao naročiti ustuk proti tudjinskoj najezdi »Lega Nazionale
« i dr. u našim hrvatskim zemljama oko Jadranskoga mora.


Pridržajući si prigodice još koju i o samom sadržaju


tog liepog i poučnog djelca ovdje donjeti, mi ga s obzirem


na domoljubnu svrhu i da se ista što prije i izdašnije poluči,


preporučamo, što toplije našim školama, gospodarskim i dr


stručnim društvima, pa šumarskim javnim i privatnim udru


gama, a naročito i članovom našega družtva za nabavu.


Naručuje se za sada kod pisca i kod sviju zagrebačkih
knjižara, uz cijenu od K 1´.50 za svaku broširanu, a K 2 za
svaki uvezani primjerak bez poštarine.


Različite vijesti.


Sa zagrebačke šumarske akademije. Slušatelji zagre


bačke šumarske akademije, podnieli su dekanatu mudro


slovnog fakulteta kr. sveučilišta Franje Josipa I., temeljem


jednoglasnog svog zaključka, početkom mjeseca ožujka, pred


stavku, u kojoj prije svega iztidu, kako su povodom najnovijeg


natječaja kr. zem. vlade od 22. sieenja 1908. — u predmetu


popu nje njakmjesta učitelja kemijske struke u kr. šum. akade


miji zagrebačkoj, sa naslovom, činom i berivima »profesora


srednjih učilišta« došli do uvidjavnosti, da se ni sada još ne na


mjerava, prema obečanj 1 u što kraćem roku, privesti šumarsku


akademiju konačnom uredjeaju i njezinoj pravoj svrsi, kako


je to davna želja ne samo slušača, nego i svih onih, kojima je


stalo do uredjenja toga jedinoga našega šumarskoga zavoda i do


procvata i unapredjenja domadega šumarstva.


Stoga mole dekanat — da putem rektorata, iznese sliedeće


njihove molbe i tegobe visokoj kr. zemaljskoj vladi.