DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 1110 —


NekaeedokiueabnormalDost, dasena kr. šum. akademiji, kao


odijela mudroslovnog fakulteta kr. sveučilišta, namještaju u obde


»profesori« sa naslovom »profesora srednjih učilišta«.


b) Da. se šumarska akad?mija ved jednom i doista definitivno
uredi, bilo kao gamostalsn fakultet na kr. sveučilištu, bilo
kao samostalna visoka škola.


e"! Da se slušačem akademije slično,kao na drugim visokim
školama, dozvoli polaganje .strogih izpita, a podjedao omogući
i polučenje naslova doktora, kako je to ved i u Austriji učinjen >,
a uz to da im se nakon dovršenih šumarskih nauka, dade naslov
inžinira šumarstva, kako je to u Ugarskoj učinjeno.


d) Da se s obzirom na sadanju četverogodišnju obuku na
akademiji, koja je i po vremenu i po obsegu naučne osnove
posve jednaka ostalim naukama na sveučilištu, dokine za šumarske
kandidate u zemaljskoj i imovno obdinskoj službi obstojedi
neumjesni XI. čin. razred, koji više ne odgovara niti vremenu
niti zahtjevima, koji^se na šumarsku službu dan danas stavljaju.


e) Da im se ved jednom izhodi i omogući pristup, toli u službu
zajedničke zem. šumarske uprave, kao i državne šumarske službe
u Bosnoj i Hercegovini.


f) Iztiču i njeka zapostavljanja, kojima su glasom sadanje naučne
osnove i organizacije na akademiji, napose stručne šumarske
nauke i naukovanje podvržene — upozorujudi pri tomnaročito, na nedovoljni
broj specialno šumarskih učiteljskih sila, — nedostatnost
praktičnih predavanje, pomanjkanje akademskog šumskog vrta i pokušališta.
njekih laboratanja, naučnih zbirka itd.


Donašajudi tu vijest o tom najnovijem pokretu našeg
šumarskog podmladka nemožemo mimoići, a da i opet neiztaknemo,
da bi bilo doista ved skrajne vrijeme — da se ovo
sada ved malo ne kroz deset godina — sveudilj na dnevnom
redu stojeće, po naše šumarstvo baš životno pitanje, o defini
tivnom uredjenju višje šumarske škole i obuke kod nas bilo kako
kraju privede. Ta već i do sada izgubljeno vrijeme — nenaknadiv
je gubitak toli za šum. struku koli i zemlju.


Hrvatsko djačko družtvo „Lipa" na visokoj školi za kulturu
tla u Beču. Hrvati slušači agronomi na toj visokoj školi,
zasnovali su netom posebno družtvo »Lipa«. Svrha mu je
obdenita i strukovna naobrazba. Predsjednikom izabran je
Armin Mosković sluš. agronom — a podpredsjednikom Alfred
Forkapid slušat, šumarstva, tajnikom Mato Peičić sluš. kult.
tehnika. Od prije već postoji na istoj visokoj školi takodjer
jedno slovensko i jedno srpsko takovo družtvo.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskara C. AIbrecht (Maravio i Dečak.)