DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 182 ih
uz stanovitu odštetu pušta svojim kucam ili ih ostave, da
rade lugaru privatne poslove. Sve kad bi to i bilo, ne bi bilo
ni čudo, jer bolje da patrolac bar nješto bud kome što radi,
nego da cieli dan bez po?la za lugarom seta.


Radje c´emo se pozabaviti pitanjem, da li je to podavanje
patrole zakonom propisano i da li se prema propisima vrši.


Ved smo naprvo spomenuli kako je podavan´e patrole nastalo.
Kasnije, kada je dozrielo pitanje o segregncije suma izmedju
države i imovnih obdina, bilo potaknuto i pitanje, da li
se imade i dalje davati patrola lugarom. Godine 1873. je po
vrhovnoj zemalj. upravi bilo to pitanje tako riešeno, da se je
svaka obdina po obd redu za krajinu dužna brinuti za javnu
sigurnost u svom području. Dokle god se šume ne razdiele na
državu i imov. obdmu dužnost je obeine, da lugarom tih još
sa služnostima obteredenih, dakle još zajedničkih šuma, u slučaju
nužde asistenciju dadu Kr. šumarijara palo je u dužnost,
da 0 potrebnom broju patrolaca polit, oblasti predlaže izkaz,
koja de imati skrbiti za to, da lugari patrolce dobiju Podjedno
je izrično odredjeno, da se patrolci u nikoju drugu svrhu ne
smiju upotrebljavati nego jedino zaosob nu sigurnost lugarevu.


Te odredbe su jasne, pak se može punim pravom prigovarati
izopačenoj praksi koja je tiekom vremena glede podavanja,
patrole nastala. Lih iz komoditeta lugara a i polit, obhsti
uvuklo se unatoč tima jasnima odredbama opet danomično podavanje
patrole. Ono je doduše prestalo u onih dielovi krajine,
gdje su šume sfgregirane, a ostalo samo ondje gdje šume se
gregirane nisu t. j . u području budude ličke imovne obdiue.


Zuademo, da žiteljstvo u području ostalih imov. obdina, a
naročito naših su,-sjednih otočke i ogulinske nije glede karaktera
ništa različito od žiteljstva u području budude ličke imovne
obdine. Pa iptk tamo danomična asistencija lugarom nepostoji,
a niti se nečuje da je nuždua. Naše siguroostne prilike nisu
drugačije od tamošnjih, pa čemu onda kod nas ta anomalija,


Istina je, da je obdina dužna se i danas brinuti za sigurnost
svoga područja, ali istina je i to, da je i takova velika