DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 5. u ZAGREBU. 1. svibnja 1908, God.XXXIL


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — članovi ^iiiuar. đružtva dobivaju
iist bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove pod upi raju
de K 20. - Za redovite članove I. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. 1?. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretjjlate. — „Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava. Pojedini broj Šum. lista stoji 1 K. članarinu
i pretplatu na list prima predsjedničtvo dru/.tva.


Dvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K.; za ´/j stranice S K.;za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za V^ stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust


Ovršno utjerivanje šumskih odšteta.


Piše Ivan Grčević, kr. vlad. rač. revident.


Ogromni su zaostatci na dužnoj šumskoj odšteti. Od godine
do godine silno raste dug. Umnožavaju se navadni i tvrdokorni
štetočinci. Šumski su im prekršaji i kradje postali zanatom,
jer živu samo od toga. Okorjeli takovi štetočinci ne
osjećaju zakonskih posljedica svojih zlih djela. Nisu dovoljno
kažnjeni niti pritegnuti na naknadu dužne šumske odštete.
Sbog toga i ne traže drugih izvora svagdašnje privrede.


Sve više osoblja treba za oČevidnost tih dugova, da vodi
osnovani veliki broj knjiga, očevidnike, propisnike i zabilježnice.
Mnogo ie dužnika, od kojih se već ne će nikada i ništa
dobiti u ime naknadđ.


Troškovi su oko očevidnosti sve veći, dok uspjesi glede


naknada nisu vriedni ni spomena.


Obće ovo zarazno zlo upliva, utječe veoma štetno na šumsko
gospodarstvo. Štetočince bodri na dalje na šumske štete. Vlastnici
suma ne samo što ne mogu umnožavati razboritim gospodarenjem
svoje šumske užitke, nego ih u obće ne će moći ni
sačuvati za potomstvo.


Suvišno je s toga dalje razlaganje, da zaostatci šumskih
odšteta zahtievaju osobite mjere. Obćinska poglavarstva pokraj
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 162 —


obaežnih poslova prenesenoga djelokruga ne mogu udovoljiti
pozivu u tom pogledu.


Nije opravdano mišljenje, da obla3ti same moraju posvetiti
svu brigu šumskom dobru. One su za to, da na intervenciju
oštedenika realiziraju njegova prava.


Glavna odgovornost pada na šumsko-upravno osoblje. Ono
je pozvano, da upotriebi sva zakonita sredstva, da se dalje ne
gomilaju zaostatci šumskih odšteta. Osobita je dužnost šumskih
ureda, da uz vlastito jamstvo i odgovornost utječu na i ravodobno
pobiranje šumskih odšteta.


Ovo (5e se zarazno zlo umanjiti, ako krivac nakon poči
njene štete u što kraće vrieme osjeti kaznu i obvezu, da podmiri
počinjenu štetu. Da se taj postupak uspješno provede, potrebno
je sistemizirati mjesta ovrhovoditelja. U početku
neka se osnuje privremeno namještenje.


Mjesta valja popuniti natječajnim putem, iz staleža pouzdana
i dorasla za to zvanje lugarskog osoblja Čestit lugar je
onaj službenik, koji zna za svoje čine i koji nosi za njih podpunu
odgovornost. Čestit službenik ne prima časti, za koje se
ne čuti sposoban, jer mu ne podaje sposobnosti i sama čast
Sa čašću ide uzporedo odgovornost. Neka se stoga odabere za
ovrhovoditelja osoba dobrog gla?a, koja će revno i s potrebitim
marom obavljati povjereno mu poslovanje.


Sielo je ovrhovoditelja najbolje tamo, gdje je središte manipulacije.
U krajiškim je imovnim obćinam najsgodniji za to
šumsko-gospodarstveni ured. Tamo su ovrhovoditelji pod neposrednim
nadzorom upravitelja imovne obćine i protustavnika.
OBJećaj je dužnosti mnogo veći, kad je službenik u blizini
svojih starijih. Time, što plaću izravno podiže iz imovne blagajne,
jačat će se moralna obveza, da brižnije čuva dobro
svojega službodavca.


Sva ova svojstva nisu tako budna u ovrhovoditelja, namještenih
kod kr. kotarskih oblasti, gdje služe drugim predpostavljenim,
a često rade i druge poslove.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 163 ~
Gdje poBtoje potonji slučajevi, treba nastojati, da se ukine
pridieljenje ovrhovoditelja kod kr. kotarske oblasti, te prenese
na gospodarstveni ured.


Ovrhovoditelji ti bi imali uz neposredni nadzor protustavnika,
bilo šumarskog pristava ili izkusnijeg šumarskog vježbenika,
vršiti ovo:


1. Sve neriešene šumske prijavnice povaditi iz očevidnika
na posebne izkaze i požurivati riešeuje kod nadležnih političkih
oblasti ;
2. propisivati na platež dosudjene šumske odštete;
3. odpisivati podmirene dugove bilo u gotovom ili odradnjom
u naravi;
4. intervenirati prigodom provadjanja političke ovrhe za
dužnu šumsku odštetu;
5. prigodom ovrhe ustanoviti neutjerive tražbine, zatim
nakon privole zastupstva imovne občine i odobrenja kr. zemaljske
vlade, od.jisivati takove tražbine. Neutjerivima se smatraju
propisani dugovi onih štetočinea:
a) koji su pomrli, a nisu ostavili nikakova imetka, te
nemaju izravnih potomaka, koji bi se mogli pritegnuti na
platež, a ako su siromašni, na odradjivanje u naravi;


b) koji su se iz-^elili, a nisu ostavili imetka, niti im se
potraživanjem moglo ustanoviti sadanje boravište ;


c) koji su puki siromasi, te poradi dokazana golema siromaštva
ne mogu gotovim podmiriti dužne šumske odštete, a
pored posvemašnje staračke nemoći ne mogu steci potomaka,
niti mogu duga odraditi u naravi.


Prema tomu sastavljene izkaze, ima ovrhovoditelj izpitati
na licu mjesta prigodom provadjanja ovrhe, te obložiti negativnim
pljenitbenim zapisnicima, koje ima vidimovati obćinsko
poglavarstvo, zatim župni ured ili parohijalno zvanje ili rabinat.


Nadležni je ured dužan podučiti ovrhovoditelja u njegovom
zvanju, kako treba prigodom provadjanja ovrhe točno održati
zakonom propisane rokove osobito za pljenitbu.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 164 —


Gdje je priepor, treba stvar zategnuti, da dužaik steče
pouzdanja u pravičnost vlasti. Kad se predmet izvede na čistac,
onda treba energično provesti. Ovršnim putem zaplienjene pokretnine
ne treba odmah dražbovati. Prema okolnostima treba
pričekati dražbom. Kad dužnici vide, da se zakonito postupa,
pa koliko ne mogu na jednom podmiriti duga, rado de odplatiti
obročni dio. Hvale je vriedno, kad se oštedenik zadovolji
s razmjernom odplatom prema iraudtvenim prilikama dt žnika,
a da se potonji ne liši po što po to, svojih zaplienjenih pokretnina.
Ako ne prije, a ono najkasnije prigodom transferacije
zaplienjenih pokretnina, odpladuju dužnici, što mogu.


Djelovanje ovrhovoditeljevo nadzire sumsko-gospodarstveni
ured neposredno i putem kotarskih šumarija. Kotarski šumar
prilično poznaje imudstvene prilike mnogih dužnika. Koliko mu
nije poznato iz vlastitog opažanja, lako sazna razpitivanjero
medju područnim lugarskim osobljem.


Djelovanjem ovrhovoditelja pada neuredna naknada dužne,
šumske odštete u osjetljiv položaj. Medju dužnicima nastaje
strka i zabrinutost. Molbe i pritužbe niču od svih strana. Sve
su oblasti uznemirene.


Početak je vrlo težak, dok se ne svede sve pogriješke
koje su nastale sbog nemarna rada neupućenih i slabo nadziranih
organa. Posao je to ogroman, na kojem treba marljivo
raditi više godina, dok se svede u poželjno normalno stanje.
U početku treba savjestno i dobro upndeno osoblje, koje pozna
potanko tolikoput preinačenu manipulaciju šumskih odšteta.


Tako je osoblje kadro hladno primati uzrujane dužnike,
priobditi im brojeve pravomoćnih presuda i uvjeriti ih, da su
dužni podmiriti propisani dug, o kojem se uviek mogu uvjeriti
kod razpravnih oblasti. U današnjim se prilikama plaća
obdinskim organima 10 do 157o i ime nagrade od utjerane
dužne šumske odštete.


O uspjehu se ipak ne može ni govoriti, jer su obdinski
organi preobteredeni drugim poslom, pa svakog savjest veže
više na ovu dužnost, za koju uživa stalnu pladu.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 165 —


Privremeno de namjestenje ovrhovoditelja zatvoriti vrata
opasnom haračenju i pustošenju šuma. Dobit 6e biti dvostruka.
Materijalnu de dobit pružiti naknade, čim de se ujedno uma


njiti troškovi oko podržavanja očevidno3ti.
Moralna de dobit zapasti narod, jer de se naučiti na
štednju i razborito uživanje šume.


Postupak prigodom utjerivanja dužnih šumsKih odšteta.


Obdenite ustanove.
Šumske su odštete privatno pravne tražbine, te se uderuju
prisilno kao izravni porezi i drugi danci. (Vidi okružnicu ces.
kr. glav. zapovj. od 26. siečnja 1872. broj 79., točka 7. 1. z.
up. g 1872., komad IV; zak. čl. XLIV. g. 1883., dio III.
sbornik g. 1893. broj 69. komad XII; proveddeni naputak
ministarstva financija broj 37d87. g. 1884. i naredbu kr. zemaljske
vlade od 14. kolovoza 1894. broj 23.025.)
Koliko je pokretnina predmetom ovrhe, to utjeruju dužne
šumske odštete (političke) upravne obdine i gradovi, te posebno
namješteni ovrhovoditelji.
Politička se ovrha može jedino na zahtjev oštečenikov odrediti
i obustaviti. Političke oblasti nisu vlastne takove ovrhe
ureda radi ni odrediti ni obustaviti. — Izaslanje ovrhovoditelja
može se odbiti jedino sa znanjem i dozvolom nadležne kr.
kotarske oblasti, u obsegu koje se provadja ovršno utjerivanje
pravomodno dosuđjenih šumskih odšteta. Prije izaslanja ovrhovoditelja
valja izhoditi od kr. kotarske oblasti dekret. U dekretu
ima biti naznačeno ime ovrhovoditelja, obdinska poglavarstva,
u području kojih de se provadjati ovrha, te vrieme,
za, koje valju dekret.
Samo se uz takovu autorizaciju može izaslati ovrhovoditelj
u onu obdinu, koja je naznačena u dekretu. Svake je godine
potrebno obnoviti dekret. Dok se traži dekret, istododno se
umoli kr. kotarska oblast, da shodnim načinom obaviesti područna
obdinska poglavarstva o trajanju ovrhe, te ih podjedno
pozove, da odredjenom ovrhovoditelju budu na ruku, da dobije
pravodobno pouzdane procjenitelje i asistenciju.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 166 —


Stepeni su utjerivanja :
Opomena, pljenitba s transferacijom i dražba.


Opomena.


Dugovina dospjeva na platež, čim postane presuda pravomodnom.
Prije nego li se izašalje ovrhovoditelj, to se put« m
obćinskog poglavarstva opomenu dužnici običajnim oglasom, da


u rokucima, kojivarstvu,
od
ne
osam
u to
će računati
dana
vrieme,
uplate svoje zaostatke. Onim
namire svoj dug u obdinskom
nikakovi ovršni troškovi.
se dužnipoglaPljenitba
.


Protiv onih se dužnika, koji ne podmire svoje zaostatke
u naznačeno vrijeme u oglasu, ima odmah nakon minulog roka
provesti pljenitbeni postupak.


Strogo se ima obdržavati ova odredba zakona. — Plj^"
nitba se ima bez obzira na osobu odmah provesti protiv svakoga,
kad opomena nije koristila. — Izkustvo dokazuje, da
se gomilaju zaostatci, što se kasno, mlitavo ili nikako ne vrše
zakonite posljedice opomene, pljenitba ili dražbena prodaja.


Temelj je za pljenitbu izkaz o zaostatku šumske odštete
sastavljen od propisnika o dužnoj šumskoj odšteti ili obćinska
zab´lježnica. Dužnici se ne smiju uznemirivati bez razloga.
Ovrhovoditelj je s toga dužan ispoređivati izkaz zaostataka s
naknadnim odplatama, kad se vraća na konak u sjedište občine.
Ako li se pak ne vraća svaki dan u sjedište obćiue, tad
sporazumno s obćinskim poglavarima pribavi medjutim obavljene
uplate.


Pljenitbu počinje ovrhovoditelj zajedno s procieniieljem
redom polag kućnog broja u mjestu, a gdje ne idu brojevi
jedan iza drugoga, tada polak reda kuća, te bez prekinuća nastavi
i dovrši. Pri tom ovrhovoditelj strpljivo razlaže svakom
dužniku njegov zaostatak. Na zahtje/^ dužnika ima mu naznačiti
brojeve presude i godinu, od koje potječe dugovina, da se
kod razpravne oblasti uvjeri o pravomoćnosti presude i dužnosti
naknade. Podjedno se stranka upozori, da će joj se za
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 167 —


plienjeni predmeti transferirati i dražbovati, ako u roku od
15 đaua ne podmiri svog zaostatka u obćinskom poglavarstvu.
Obćinsko poglavarstvo odredjuje procienitelja, i to mjestnog
poglavara, obdinskog viednika ili seoskog starješinu. Nastane
li odpor prigodom pljenitbe, tad se ovrhovoditelj obrat na
občineko poglavarstvo, da odredi asistenciju obdinskog stražara.
Ako se ni tako ne može svladati odpor, sastavi ovrhovoditelj
sa svjedočanstvom prisutne asistencije zapisnik u kojem navede
razlog i način odpora, te kakvodu čina.


Zapisnik odmah predloži šumsko-gospodarstvenom .uredu.
Ovaj zamoli kr. kotarsku oblast, da izašalje svog činovnika ili
barem načelnika upravne obdine, te mu pridieli oružničku asistenciju.
Asistencionalni troškovi padaju na teret krivca. Čim
dodje ovrhovoditelj na mjesto ovrhe, zaplieni dužniku kao zalog
od pokretnog imetka toliko, koliko je nuždno za pokride zaostatka
i pi´istojbe za utjerivanje, S ovrhovoditeljem posreduje
procienitelj u prisutnosti dužnika i njegova ovlaštenika. Gdje
nema takovih, prizovu se dva svjedoka, koji podpišu pljenitbeni
zapisnik.


Zaplienjenim se označe dužnikovi predmeti ovim redom:


a) gotov novac;


b) vriednostni papiri:


c) dohodci u gotovom novcu, kao: kudne najamnine, zakupnine,
te druge ovršenikove tražbine.
Kad se zapliene tražbine, tad se obaviesti ovrsenikov
dužnik, da ne plati tražbinu ovrseniku nego u blagajnu onog
obdinskog poglavarstva, koje se naznači u obaviesnici.
Zaplienjeni se gotovi novci i vriednostni papiri uruče na
pohranu. Obdinsko poglavarstvo bezodvlačno deponira vriednostne
papire u kr. poreznom uredu.
Ako se zaplienjena tražbina ne utjei-a za pol godine od
dana pljenitbe, a ovršenik za to vrieme ne podmiri svog duga
ili ne pruži drugoga pokrida, tad se zaplienjena tražbina proda
uz platež u gotovom novcu.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 168 —


Vriednostni se papiri unovče po burzovnom tečaju. Pljenitba
se vodi na licu mjesta. Ovrhovoditelj pristojno pozove
dužnika, da naznači založne predmete, koji se mogu lako prodati.
Nakon toga se predmeti iztraže, prociene i stave u zatvor.
Ako dužnik ništa ne naznači ili naznači takove predmete, koji
bi se težko unovčili, tad ovrhovoditelj zaplieni kao zalog toliko
od dužnikova imetka, koliko je potrebno, da se pokrije dug.


Na temelju §. 4. zakona od 14. siečnja 1883. (sbornik
24.) mogu se uzeti pod ovrhu — plače, pričekne pristojbe,
osobni, dobni i službeni doplatci, te obde sva stalna službena
beriva osoba, koje pripadaju stalnoj vojsci, ratnoj mornarici,
domobranstvu ili oružničtvu, zatim rečena beriva urednika i
službenika dvorskih, državnih, zemaljskih ili obdinskih, kao što
i sva stalna službena beriva dušobrižnika, zakonito priznatih
crkava i vjerozakonskih družba i napokon prihodi svedeničkih
nadarbina, koliko služe uzdržavanju dušobrižnika — samo do
iznosa jedne trečine uz ograničenje, da ovršeniku preostane netaknut
godišnji dohodak od 1600 K. nakon obavljene ovrhe
od ukupne svote spomenutih beriva ili ukupnih prihoda


Ustanove se ovog §. protežu i na činovnike javnih zaklada,
na učitelje konfesionalnih pučkih škola, kojima je priznato
pravo javnosti, i na činovnike i podvorničko osoblje parovoznih
željeznica, koje služe obdemu prometu.


§. 5. Mirovine, milostinje, osobni doplatci, nemodničke pristojbe,
providbe i drugi slični užitci takedjer se mogu uzeti
pod ovrhu samo jednom tredinom uz ograničenje, da ovršeniku
ostane netaknut godišnji prihod od 1000 K. nakon obavljene
ovrhe od ukupne svote spomenutih beriva.


Ovrha dozvoljena na pladu valja za mirovinu i odpravninu


ij. 11. Niti se promaknućem u višu pladu, niti premje

štenjem na drugo službeno mjesto ne lišava kreposti ovršno
pravo, što no ga je stekao ovrhovoditelj na ovršenikovu pladu.


§. 12. Plade se i mirovine osoba, koje u stalnoj javnoj ili
privatnoj službi, te ne pripadaju pod ustanove §. 4. mogu
uzeti pod ovrhu uz ograničenje, da ovršeniku ostane netaknut
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 169 —


godićnji iznos od 1000 K. Mirovine udova i djece rečenih
osoba nisu podvrgnute ovrsi.


Stalno se namještenim smatra onaj, koji je bud po zakonu,
©bičaju ili ugovoru namješten barem na godinu dana ili
ako je trajanje namještanja neizvjestno, kojega se može službeni
odnošaj razriešiti najmanje posije šest nedjelja.


§. 13. Dnevnice se, nadnice, tjednice i mjesečne plače koliko
ne pripadaju pod ustanove §. 12. mogu zaplieniti samo
toliko, koliko premašuju iznos od 2 K. na dan.


^. 14. Dnevnice se osoba, koje uživaju ovrsi nepodvrženu
mirovinu ili slični užitak od godišnji 1000 K., mogu nasuprot
plieniti bez ograničenja. Zaplieniti se imaju pokretnine, koje
se dadu lako unovčiti. Zaostatak se osigura na način, koji ne
vriedja dužnika, te mu je što manje štetan. — Imaju se poštediti
takovi predmeti, od kojih bi više štetovao dužnik, nego
li je sasvim potrebno za pokriče zaostatka. Ako se mogu lako
prodati, neka se uzmu uviek oni predmeti, koje naznači sam
dužnik. Biraju se predmeti, koji su prikladniji za transferaciju
kao: razna roba, zatim blago, a u nestašici toga tek žito, sieno
i drugo. Zaplienjeni se predmeti ne smiju oštetiti, niti se smiju
na nje urezati vidljivi znakovi. U pljenitbenom se zapisniku
točno upišu založni predmeti sa znakovima, po kojima se razpoznavaju.


Poa ovrhu se ne mogu uzeti:


1. Dnevnice saborskih zastupnika.
2. Milostinje i slične podpore, koje izpladuju oskudnim
osobam javne blagajne, ubožke ili obskrbne zaklade, družtva,
zavodi ili pojedinci.
3. Osigurana svota za osiguranje života.


4. Naknada za požarne štete izpladena za pogorjele zgrade
ili p ^gorjeli nared nekretnina.
5. Predmeti, koje valja nabaviti sbog ugovora državnom
ili zemaljskom erara ili zemaljskoj zakladi, zatim predujmovi
ili platežni obroci, koje izplačuje državni ili zemaljski erar ili
zemaljska zaklada, te sprave, koje su potrebne za izpunjenje
ugovora.


ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 1´70 —


Prije se izpunjeaja ugovora može uzeti pod ovrhu samo
onaj iznos koji zapane dužnika kao pomirba prigodom konačnog
obračuna.


6. Povlastice poštara u poštanskoj službi, dohodci koji izviru
iz te službe, njihova vozila, naprave i sprave.
Pošiljke se predane poštanskim uredima, pouzeća, novci
doznačeni putem pošte ili brzojavnog ureda mogu uzeti pod
ovrhu, kad budu uručeni naslovnicima.


7. Predmeti, koji služe za vršenje službe božje.
Modi nisu podvržene ovrhi, ved samo njihov okov.
S. Redovi i drugi znakovi, odlikovanja.
9. Podpora pružena ovršeniku iz javnih sredstva sbog nevolje,
koja je snašla bud cielo pučanstvo, bud pojedine krugove
njegove.
10. Pokretna zadružna imovina radi dugova pojedinih zadrugara.
11. Obiteljski papiri i obiteljske slike, a okviri se mogu
uzeti pod ovrhu.
12. Predmeti nuždni ovršeniku za vršenje javne službe ili
obavljanje javnih posala.
13. Haljine, rublje, posteljina i kuhinjske sprave, koje su
veoma nuždne prema godišnjoj dobi ovršeniku, njegovoj obitelji
i služinčadi.
13. Hrana i gorivo nuždno za uzdržavanje osoba spomenutih
(točka 13.) tečajem narednih 14 dana.
15. Molitvenici, učevne knjige i druga učila, koje treba
ovršenik i njegova obitelj.
16. Predmeti i orudje nuždno za vršenje zvanja, bez kojih
ovršenik ne bi mogao privrediti svagdanje uzdržavanje /a se
i svoju obitelj.
17. Tvorivo, što ga obrtnik baš preradjuje do vriednosti
od 100 K.
18. Za uzdržavanje ovršeuika i osoba, koje živu s njim u zajtdnici,
nuždna jedna krava ili prema izboru ovršenika dvie
koze ili tri ovce, ter za uzdržavanje ovih životinja nuždna jednomjesečna
hrana i stelja.


ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 171 —


19. Nared nekretnina. Ovaj se može uzeti pod ovrhu zajedno
s nekretninami.
20. Prema obdem gradjanskom zakoniku ostaju nepokretnom
imovinom trava, stabla, plodovi i sve stvari porabne, koje
radja zemlja na svojem povrsju, dok nisu raztavljene od zemljišta
i poda. Ribe u ribnjaku i divljač u šumi postaju onda
tek pokretno dobro, kad su ribe ulovljene, a divljač uhvadena
ili ubijena.
Koliko je potrebno, da se produži uredno upravljanje gospodarstva,
drže se kao stvari nepokretne: žito, drva, krma i
svi ostali, premda su sabrani proizvodi, zatim sva živina, težački
alati (orudje) i sve sprave, koje spadaju na zemljište.


Samo se onda mogu zaplieniti predmeti, glede kojih je
dvojbeno, da li sačinjavaju vlastničtvo dužnika ili onih, koji su
u smislu zakona obvezani mjesto dužnika plačati zaost-tke,
ako ne pružaju podpuno pokriće na zaostatak ovršenikove druge
stvari, glede kojih ne postoji slična primjetba.


U pljenitbenom se zapisniku naznače odieljeno od ostalih
pod posebnim stavnim brojevima takovi premeti, za koje je
potvrdjeno ili predmievamo, da su tudje vlastništvo. U zapisniku
ee nazuači ime i obitavaliste onog, koji zahtieva pravo
vlastničtva na takove predmete. Ovrhovoditelj mu priobči pljenitbu
s pozivom, da nakon 15 dana, računajući od dana, čim
primi obavif stnicu, povede svoju zahtievnu (iziučnu) tužbu pred
nadhžnim sudom (§. 447. gradj. parbenog postupnika). Da je
tužbu poveo, dužan je ovrhovoditelju vjerodostojno dokazati
tim, da mu predoči nadpis tužbe, jer će se, ako to propusti,
prodati putem dražbe zaplienjeni predmeti bez obzira na kasnije
prijavljeni zahtjev. Osim toga pozove ovrhovoditelj izrokom
zahtjevatelje, da mu vjerodostojno dokažu nakon 15 dana iza
objavljena izroka, da su poveli svoju zahtievnu tužbu glede
vlastničtva pred nadležnim sudom. Izrok ima sadržavati:


a) ime ovršenikovo;


b) vrieme pljenitbe;


c) obćenitu oznaku i procjenbenu vriednost zaplienjenih


predmeta;
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 14     <-- 14 -->        PDF

_ 172 —


(1) upozorenje, da će se putem dražbe prodati zaplienjeui
predmeti bez obzira na možebitni zahtjev glede vlastničtva, ako
6e propusti u zabašnom roku dokazati nadpisom tužbe, da je
tužba provedena. Na izroku se napiše dan izvršenja, te se izvjesi
na obdinskoj sgradi.
Ako je predtecno vodjena sudbena ovrha na zaplienjene
predmete, to ne prieči obdržavanje dražbe. Nego ako se ranija
sudbena pljenitba vjerodostojno dokaže, ili ako se na zaplienjene
pokretnine na temelju zakonitog založnog prava (§. 1101.
obć. gradj. zakonika) kod nadležnog suda pravo prvenstva
prijavi , i to se do dana dražbe vjerodostojno dokaže, dužan je
ovrhovoditelj obaviestiti dotične sudbene ovršioce o dražbenom
roku odredjenom upravnim putem, te odpremiti kupovnim
i od sudben) zaplienjenih i prodanih predmeta onomu
sudu koji je zaplieuio prodane predmete, s tom molbou), da
oiluči 0 pitanju prvenstva založnoga prava nakon razprave,
koju će držati, te na nju prizvati zastupnika imovne obdine.


Ako je zahtievna tužba stavljena u tečaj glede ranije sudbeno
zaplienjenih predmeta, ima se dokazati za 15 dana zametnude
te tužbe, računajudi od dana primljene obaviestnice i izvršenja
izroka. Na razpravu se odredjenu povodom tužbe ima
pozvati zastupnik imovne obdine. Ako se ved ne bi mogao obaviti
taj poziv, ima se povesti protiv imovne obdine posebna
zahtievna tužba i dokazati na gornji način.


Ustanove obdeg gr adj. zakonik a i savezni paragrafi
u pogledu zakonitoga prava zaloga:


>§. 1101. Da se osigura najamnina ili zakupnina, ima
onaj, koji daje u najam stan, pravo zaloga na uneseno pokud-
Btvo i na pokretne stvari, koje su vlastnost najmitelja ili podnajmitelja,
ili koje im je treći tko povjerio (§ 367.), i koje se
još nalaze u stanu, kad je učinjena tužba. Podnajmitelj odgovara
p)lag najamnine, koju plada; ali se ne može time braniti,
da je g´avnomu najmitelju unapried platio svoju najamninu.
Onaj pak, koji daje zemljište pod zakup, ima pravo zaloga
na živinu, koja se nalazi na zakupštini, i na orudje go-


p odarstveno i na plodove, koji se nalaze na njoj.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 15     <-- 15 -->        PDF

" 173 —


§. 447. Ako koji treći seieni, da je ovrhom povriedjen u
evojim pravima posjeda, vlastničtva ili u drugon., ima u sudca,
kako protiv voditelja ovrhe, tako i protiv ovrsenika iskati, da
se ovrha ili dokine ili stegne. Ako je ovrha bila povedena na
razpit kojega drugoga suda, može se ta tužba podnieti ili sudcu,
koji je ovrhu preduzeo, ili pak onomu, koji ju je dozvolio Samo
ako ovrha bude dozvoljena ili preduzeta po kojem sudu inokosnom,
a tužba za dokinuće ili stegu ovrhe bude po naravi
svojoj spadala pred sud zborni, ima se tada podnieti onomu
sbornomu sudu, u kojega je kotaru jedan ili drugi tih sudova
inokosnih. A pri istom sudu, gdje se tužba povede, može tužitelj
zahtievati, i to, da se za vrieme, dok traje razprava, ako
jma dovoljnih dokaza za svoje pravo, bezuvjetno, a izvan to^a
slučaja, barem uz danu sigurnost za svaku štetu, ustavi dalja
ovrha na stvar parbenu" toliko, koliko bi mu se inače naniela


šteta nenaknadiva.«
Ako se povede zahtievna (izluČna) tužba glede pokretnina,
koje su zaplienjene za dužnu šumsku odštetu, dužan je ovrho
voditelj od slučaja do slučaja odmah o tom podnieti izvješde
gospodarstvenom uredu. Taj će na temelju tih izvješća odma
zamoliti nadležne sudove, da žurno i preko reda rieše zahtievne
tužbe, koje su tamo u razpravi.
Zaplienjeni se predmeti popisu s procienom procienitelja i
ostave vlastniku, da ih čuva.
Ako ne pruža vlastnik valjane sigurnosti, te prieti pogibelj,
da će pronevjeriti, tada se uruče na pohranu obćinakom
poglavarstvu.
Obćine su dužne skrbiti za prikladne prostorije, u koje će
se smjestiti založni predmeti.
Vlastnik se upozori, da na temelju §. 63. zakonskog
članka 44. od godine 1883. pronevjerenje zaplenjenih predmeta,
prije nego li se rieše sekvestracije, ima iste kaznene
posljedice, koje su ustanovljene za slučaj, kad se pronevjere
predmeti, koji su zaplienjeni redovitim sudbenim postupkom.
Za svakog se dužnika sastavi posebni pljenitbeni zapisnik.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 174 —


Tiskanice se potrebne nabave kod kr. poreznog ureda uz
cienu od 4 fil. po arku.


Zapisnik sadržaje potanko razloženje zaostataka i pripadaka,
te naziv zaplienjenih predmeta, procjenbenu vriednostnačin pohrane (uredovno Čuvanje ili ostava vlastnika). Procjenitelj,
ovrhovoditelj i dužnik imaju zapisnik podpisati. Ako
dužnik uzkrati podpis, tad se to zabilježi u zapisniku Ako
se uplati ukupni zaostak i nastali trošak za 15 dana naređenih
iza pljenitbe, tad napiše obdinski blagajnik prigodom uplate
na pljenitbeni zapisnik, da je razriešena sekvestraeija.


Pljenitbeni zapisnik i zaplienjenu imovinu, ako je oblastno
pohranjena, povrati ovršeniku.


Transf eracij a.
Nakon izmaka 16 dnevnog roka obavlja ovrhovoditelj
transferaciju zaplienjenih predmeta onih ovršenika, koji ne
podmire svoga duga. Za transferaciju su potrebna dva ob<5inska
stražara kao asistencija, te prema potrebi jedan, dva ili
više radnika (pogonida) i jedna kola za prevoz zaplienjenih
predmeta.
Ako ovršenik pronevjeri zaplienjeni predmet, tad ovrhovoditelj
sastavi prijavu, koju uz prepis pljeaitbenog zapisnika
podnese putem gospodarstvenog ureda kr. kotarskom sudu.
Istodobno zaplieni koji drugi predmet, te ga odmah transferira
i preda u pohranu obdinskom poglavarstvu
Transferirani se predmeti predavaju svaki dan uz potvrdu
obdinskom poglavarstvu.
Predmeti se imaju zabilježiti, da se ne zamiene,
Transferacija se i zabilježba predmeta pomno obavlja, da
se stranki pri tom ne nanese kakova šteta.


Dražbeni postupak.
Cim započne ovrhovoditelj transferaciju, odmah to, priobdi
gospodarstvenom uredu, da zamoli obdinsko poglavarstvo, neka
oglasi dražbu zaplienjenih predmeta.
S obzirom se na štednju vremena i troškova, te prema
prilikama, kad se očekuje najbolji utržak, ustanovi dražba za
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 175 —


zaplienjene predmete od više dužnika. Razdoblje od dana pljenitbe
po izmaku 15 dnevnog roka neka ne premašuje 30 dana.
Ustanovljeni se dan dražbe razglašuje takovim načinom,
da se rok od osam dana prije prve dražbe oglasi okružnicom.


Oglas odredjuje obćinsko poglavarstvo.
Dražba se ne može odrediti na nedjelju ili koji drugi
obdi blagdan polag gregorijanskog kalendara.
Jedan se izvorni primjerak dražbenog oglasa priloži draž


benom zapisniku. (Vidi obrazac za uredovni dražbeni oglas).
Dražbeni oglasi imaju sadržavati:
a) nazivanje zaplienjeuih predmeta :
b) mjesto gdje <5e se obdržavati dražba;
c) dan i sat, kojega će b´ti dražba;
d) uvjet, da de se pajedini zaplienjeni predmeti, koliko


im pojedince vriednost ne promašuje 100 K prodavati bezuvjetno
i izpod procjenbene vriednosti, a predmeti u vriednosti
većoj od 100 K samo onda, ako se najmanje tri četvrtine
procjenbene vriednosti nudjaju;


e) rok za drugu dražbu, koja može nuždnom postati. Taj
rok se ne može protezati od dana prve dražbe dulje nego 15
dana.


f) uvjet, da de se odmah platiti kupovnina.
Zaplienjeni su predmeti u vriednosti od 100 K, ovi koji
se prociene pojedince po komadu na 100 K, n. pr. vino u
bačvama bež obzira na prostorni sadržaj, ako mu procjenbena
vriednost dosiže ili premašuje 100 K.
Životinje se procienjuju pojedince, a zrnate plodine po
metričkim centima.
Na dan i sat, sto se ustanovi započme dražbu občinski
blagajnik uz sudjelovanje jednog člana poglavarstva i obdinskog
bilježnika.
Ovrhovoditelj je dužan u pljenitbenom zapisniku popisane
zaplienjene predmete sakupiti na licu mjesta, da se može započeti
dražba u sat opredieljen u oglasu.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 176 —


O dražbi se vodi zapisnik, koji sadržava ime dužnika, kojega
je zaplienjea predmet, naznačenje dražbovanih predmeta,
procienbena vriednost, najveda ponuda, ime kupca, dražbeni
troškovi i pristojba.


Dražbeni zapisnik podpišu svi, koji sudjeluju kod dražbe,
a nakon toga se pohrani kod obćinskog poglavarstva, da se
na zahtjev može strankama pokazati. (Vidi obrazac za dražbeni
zapisnik.)


Novce unišle na dražbi preuzima obdinski blagajnik, te
odmah namiri ovršno utjerane zaostatke i pristojbe ovršuog
utjerivanja, dok eventualni višak uruči uz namiru ovršeniku.
Podmireni se zaostatci istodobno potvrde ovršeniku u poreznoj
knjižici uz podpis dvajuh obdinskih činovnika.


Ovrhovoditelj pazi na to, da se na dražbi unišli novac
uruči obdinskom blagajniku. Ako se novac uruči drugomu, tad
su za to odgovorni prisutni organi; te su dužni solidarno naknaditi
štetu.


Pristojbe za utjerivanje šumske odštete.
Pristojbe za utjerivanje sastoje od ukupnih troškova ovrhe´
kamo pripadaju i troškovi za odpreraanjenih preimeta.


Pristojbe za utjerivanje pripadaju blagajni, kojoj i utjerane
dugovine, te su trovrstne, i to: pristojbe za opomenu, zatim
jednostavna pristojba za utjerivanje i povišena pristojba za utjerivanje.
Pristojba za opomenu iznosi 10 filira na zaostatke,
koji ne premašuju 100 K., a 20 filira na zaostatke, koji premašuju
100 K. Ubire se prigodom prvog plateža nakon izvršene
opomene.


Jednostavna je pristojba za utjerivanje 2 filira, a povišena


3 filira od svake krune zaostatka.


Svote izpod 2 K. ne uzimaju se u obzir pri izračunavanju


pristojbe za utjerivanje;


Jednostavnu pristojbu od 2 filira plača onaj zaostatnik,


protiv kojega je uporavljena pljenitba po zakonu, i koji svoju


dužnost plati, prije nego li se izvrši naredjena pljenitba u obdini.


Jednostavnu i povišenu pristojbu od 10 filira plača onaj


zaostatnik, kojega su zapUenjene pokretnine faktično dražbi pod
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 177 —


vrgnute, ili koji svoju dužnost plati na onaj dan, kad je odredjena
dražba, doduše prije obdržavanja dražbe, ali u takovo
doba, kad je ved došao izaslani organ za obdržavanje dražbe
na lice mjesta.


Biljegovke se ne računaju ni za pljenitbu, ni za procjenu,
ni za dražbu.
Dodatak.
Svaki organ odgovara za svaki čin ili propust, koji se
tiče njegova uredskog kruga.


Ovrhovoditelju je zabranjeno, pod prietnjom gubitka; službe
preuzimati prigodom ovrhe i dražbe bilo novac ili izprave, koje
zastupaju novčanu vriednost.


Novac upladen kod obdinskog poglavarstva prima obdinski
blagajnik, a na ovrhi zastupnik upravne oblasti.


Ako stranka namiri propisno zaostatke obcinskim organima
koji su ovlašteni primati uplate, ne može se zahtijevati platež
po drugiput, makar upladene svote rečeni organi pronevjerili.
Tko sagriesi protiv toga, učinio je kažnjivo djelo pronevjerenja,


Štete, koje nanese obdinski organ strankama, terete upravnu
obdinu.


Ovrhovoditelj je dužan namiriti podvozni trošak te procjeniteljima
i članovima asistencije kod pljenitbe i dražbe one
pristojbe, koje su normirane po upravnoj oblasti.


Sastavljene namire, koje vidimuje obdinsko poglavarstvo,
priloži svom putnom računu.
Za namirenje rečenih troškova podigne ovrhovoditelj prigodom
izaslanja potrebni predujam.
O svom je službovanju i polučenom uspjehu dužan, ovrhovoditelj
svake nedjelje predložiti izvješde nadležnom uredu.


Naredbom su kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 28. svibnja 1899. broj 26.482 odredjeni putni troškovi
za ovrhovoditelje otočke imovne obdine, i to dnevnica od
2 K. i kilometrina sa 28 filira po kilometru.


Kod te su imovne obdine privremeno namještena pod konac


g. 1898. dva ovrhovoditelja iz staleža lugarskog osoblja.


ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 178
o


OJ


(N 5 ~o
cw^-c o _


CD CO 00 <


CD to as co co 00 o. sr sa
O o 8 o o o o o co co B g (15


´-´


-3 s -J CTi 00 U)


cn o co cc


rt


5"^ o >«>-a-


O B c


B


OD ^^ CD
B 5 O CD


O 33 to 00 O: h^ to
«^ sa b> 00 b´ bc o: bi oo


h-L y-^ k-^ r-. ax
i

2 e ts oo 2 «


C3 fD i—´ CO CT! w co o to ti to 9-sS: B


CD ^ CD
QB _ FT


CDo


;X


OO CD


1


03 O´ ca cn to to 00 --] co


fo
OD 0


bS 02 cn h-» ^ to o> to Ol 00 o ^ 00 T^ ´ »" o ^


» Ti*
te m M 00 \r^ b—L b^ ^ CD


d.B B
o O IP-» Oi o CO o po 05 t—´
a


^ 00 Oi i^ bi bo o t*< 1^^


ćo co cc 05


03 cc B SS -


to 05 a\ >(05 ^ to o to to o w —. B


03 LO -A OO Ol CD


CD CL o to o to rf^ CD


»


OCK


j-j


^» o 03 ^j 02 00 l_4
h— ^ H-^ ´f´ »^ g c 2 S<


m´ * 03 o 03 10 CD oo oo o oo Ol
S" _-^ 5^:
B
Co -^


t9 o-1^


CD


^ ^


QC H-´ o B


^9


(D´S=-.


O 00 ĆO bi o w Ol 00 o ; o o^


^ ^ 1 w


to OC´ CD Ol ^1 (rt00
-ll^ CD


crq CD oIf^ to cc A oc M co to S^13 —


cn to -< ;D


5. B c
^ ´-^´


Se ^ 95 9= ti 1^ o If^ )(>-^^ 05 ts oo 00 1 -^ o


1_,


o K´ c« c» o OJ to tJl oo to 1 5
´ _ B
CD" CD
t-t to


05 05 h-^


o co oo to o
CO !0 to CR Ol 1—´ ^-p^ rf^ 03 — H-^ „ ^^^
i cc p^ 6


ČL> 00 to il^ in b: iCJi ´—t 00 00 3-T3 "8


_ -"fl K^ h^ t^ Ol ^ t\:; co it^ o c ^ *" co TS a


00 00 OO CD 1-^ C tf>-Ol O ° 3


«! ^-* B


§1 o


Qj O* —
to CK cn o co -J OO 05 co co lf>co<
5 02 CD o< co 05 oo oo 00 o r*> ĆD "> a


-0


05 I


^-o 3
s° ^ :.


rt-9 fc
C B- -.


05 U to to F-i oo h-i 1—^ 1—*


H-^ to —J *-J i-i to CO >c^ bo o h-^ w


dl


~J 00 0^ 05 Ol 4>


^ i2


o to oo oo o
o ^" oi 00 o cn 00 03 co oo o >t^ Oi _ (rt-CD c s
i.
?;T= »


S" E* o^ to ^ -j rfv o co «L> co oo K^ ^ » t-t i o
^^ 00 »a. 03 M oo to ~1 >» K^ 00


to


era 5


o IS o 3´.
CD EO


c


o ^


H-* h-^ h-i to ^^ ^^ < S-^


S


>-<


w B^ o


o _
a^S


će 03


^ *-*


´


INO


CD


* 3 h-^
-a


[NS

gM g 3


H*


coi »S


S


3


I-´ 03 00


oc


\t^


o<


co


o


L:


^3


00


a> to to


00


h-´


CO Ol


ff


H-*


TS


r-


o


o 2´ O g. o ll^ NS -4 K) 09 00 o oo o o >u-95
00


00 05 _ s.


o o os co o to to oo 1—


w


o i n ´ 5 B
—1. M o5-i= Q S"H.B c B


CD< C ^1-3
1—t B tS. 2, ^ o


^ CD
CD


w Ol to Ol 00


cs B 3 S


ci * o -ti 00 00 to co o


1


SB OS a.o


co —3 CD c oo o o o Ol to Ol S" o ° "^ 3_ p o-


CD O) O


^ I cc< CDv


55
CD
t-i


_ "~" B´


< T3 "o" B


CL fD2 "" ^ "^ T3


H o ff CD
O O, O C5x

5(i- -i c o


a.
^ !0


< ?5


o o 2 CD B


O CD


o-


Ov . ft 8= P e..4.
t3 rb


^s-"^ J* s


5´ ´gS a> o


»5


o o e-


T ga & &3


o »a ts O- r-! C03 o o´ N CfS
9 u-O


o


B Š


80 D-C


O^ ts


Ct f-


o CD i
1—k


t M<
B 95 oo
»3 ^ B CD
B po
S


» TO a>


2"


l-i


O B t-Cf?


o


PL.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 21     <-- 21 -->        PDF

179Svake 86 godine izašalju s početkom srpnja na utjerivanje
šumske odštete. Pljenitbu provedu u više opdina. Nakon žetve u jesensko
doba obave transferaciju i dražbu. Ovršenicima se pogoduje
toliko, što im se dulji rok, da se priprave na podmirbu dužnosti.


Priležeći pregledai izkazjpokazuje povoljne uspjehe. Popriečno
je od utjerane dužne šumske odštete potrošen^samo 5"/^
iznos u ime beriva ovrhovoditelja, te putnih i drugih troškova
prigodom provadjanja ovrhe.


Osobito je utješljivo, što se vidi posljednih godina, da dužnici
na vlastitu ponuku odplačuju znatne dugove i u području onih
obdinskih poglavarstva, gdje ovrhovoditelji prisilno ne utjeruju.


Godine je 1898. unišlo na račun odplate dužne šumske
odštete samo 3.968-44 K., a lanjske godine 72.750-16 K.


Najbolji je to dokaz kako blagotvorno djeluje u šumskom
gospodarstvu ustrojstvo institucije ovrhovoditelja.


Nitko ne 6e u kvar bez ljute potrebe, kad znade, da mora
za kratko viieme podmiriti odštetu !


Uredovni dražbeni oglas«


o javnoj dražbi, radi naknade zaostataka dužne šumske odštete, zaplienjenih predmeta,
koja
će se obaviti u smislu §§. 67. do 74. z. fil. XLIV. od g. 1883. kao i u
smislu poglavlja IV. naputka ministarstva financija broj 37487. ex 1884.


Mjesto, gdje se ima obdržavati dražba Zaplienjene će se pokretnine
đražbeno prodati
I. dražba u
obćini
. i II. dražbadan 1 Sat ; hi^´ ´
u i ,
´
. ,
´ ^ u niže imenovanim obdinama
[
j


KaziT zaplieujenili predmeta po \r!«ti.


1
Ukupna


procjenbena


Opis predmeta
vriednost


1


1 K 1fil.1
1. i
2.
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 180 —
Uvjetiđražbe.


1. Na prvoj će se dražbi odmah, bezuvjetno i izpod procje.ibene vrieđnosti,
prodati svi oni poiedince zaplienjeni predmeti, kojih vriednost ne premašuje 100 K.,
dok oni predmeti, kojih vriednost pojedince premašuje 100 K., samo onda, ako ne
ponude barem tri četvrtine od procjenbene vriednosti.
2. Na drugoj 6e ae dražbi bez razlike i i; pod tri četvrtine procjenbene vriednosti
prepuat´ti zaplienjeni predmeti onomn, koji najviše ponudi.
3. Kupovnina se ima odmah u gotovu platit´.
U 190
Dražbeni zapisnik


sastavljen dne g. 190 . . prigodom dražbene prodaje pokretnina, koje
su zaplienjene i procienjene u području upravne obćine pod kučnim
brojem kod zaostatnika za dužnu šumsku odštetu dne 190 . .


"a-a
Naziv dražbenih predneta Ime kupca
Procjenbena
vriednost
Najviša
ponudjena.
ciena
(U
K fll. K fil.
1.
2.
3.
:
4.
6. i


-o


;


Ukupno


to jest
Od ove je svote upotrebljeno: a) za pokriće šumske odštete K .. til.


b) za ovršni trošak K ... fil.


Ukupno K ... fil.
Preostali je višak od .... K .... f. slovima izplačen ovršeniku na amo priloženunamiru.^
Dano kao gore.
Obćinski zastupnici; Ovrhovoditelj :