DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 199 —


Različite vijesti.
Program c. i kr. visoke škole za kulturu tla u Beču, za


školsku godinu 1907/908, sadrži«je taj put i podatke o osnudu
te visoke škole, kao i sve zakone, naredbe i propise n predmetu
nove naukovne osnove, status nastavnika, naučni red, propise
c polaganju izpitah, oprostu od naukoyine, kao i podieljivanja stipendija,
0 polaganju rigoroza i t. d. Profesorski sbor te visoke
škole broji danas 18 redovitih i 4 izvanredna profesora
27 honorarnih i privatnih docenata 1 pristava, 2 konstrukteuia,
16 asistenta i 5 učitelja.


XXII austrijanski šumarski kongres obdržavan je 26. ožujka


o. g. i sitdedih dana u Beču. Na kongresu bile au zastupane sliedede
korporacije po svojim delegatima: Austrijansko državno
šumarsko društvo. - Češko. — Dolnjo austrijsko — Moravsko
žlesko. — Štajersko-Galičko — Gornjo austrijansko — Salzburžko
~ Kranjsko primorsko i Koruško — šumarsko drnžtvo.
Zatim njemačko šumarsko družtvu za Češku — Austrijski šumarski
savez. — Šumarsko družtvo za Tirol i Voralber^. —
Austrijsko gospodarsko šumarsko centralno društvo. — Družtvo
trgovaca i industrijalaca drvom u Češkoj. — Predsjedničtvo
zemaljskog kulturnog vieča za kraljevinu Ce´=ku -— Njemačka
sekcija zemalj. kulturnog vieča u Ceskoj. — Zemaljska kulturna
vieda za Tirol — sekcija Insbruk, — za Gornju An
striju i Moravsku — C. i kr. gospodarska družtva u Beču i
Lavovu. Puvjerevstva za pošumljenje krasa u Kranjskoj, Gorici
i Istriji, te dolujo austrijansko družtvo za obranu lova — sa svekupno
64 delegata. Od svih austrijskih kranoana jedina je
Dalmacija koja nije bila zastupana.
Na dnevnome redu bijahu medju inim sliededa pitanja :
1) Obnova austrijanskog vodnog prava. Izvestitelj dvorski savjetnik,
profesor dr E. Seidler 2) Zakon o nuždnim šumskim
piitevima. Izvjestitelj šumarnik Osvald Horst. i) Uzroci razkomadanja
šuma i protu mjere Izvjestiteij šum. nadsavjetnik Adalbert
Pokortiy. 4) Kako bi se dala u Alpama najzgodnije provesti´
razdioba šuma i pašniki. Izvjestiteij Dr. Ivan ToUinger


Odkriće spomenika austrijskih šumara Josipa Wessely-a i


Roberta Miklitza, od kojih je prvi bio mnogogodišnji ravnatelj
bivše c. kr. šumarske akademije u Mariabrunnu, pa i z ačasn
i čla n našega družtva, a drugi njeko vrieme i profesor


c. kr. visoke škole za kulturu tla u Beču, obaviti de sv svečanim
riačinom na 16. svibnja o. g. Spomenici biti de po
stavljeni u parku pred visokom školom za kulturu tla u Beču.
Na delu svečanostnoga odbora stoji c. kr. ministerijalni savjetnik