DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1908 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 1240 ex 1908.


(fl ^vC .´^Ogl


Kod kr. šumarskog ureda na Sušaku, obdržavati će se dne 18.
svibnja t. g. u 10 sati prije podne, lih putem zatvorenih pismenih ponudah
javna dražba, glede prodaje u šumi na panju u područnim šumarijama
Ljeskovac, Krasno, Škare, Brlog i Udbina, u redovitim godišnjim
sjećinama jur konsignirana i na 107.546 m´ procienjene jele,
smrekve i bori — te na 26..542 m* procienjene bukve za gradju
i tvorivo, kao i na 64.150 m´ procienjena bukova za ogrievna drva
sposobne drvne gromade u 50 hrpama sa ukupnom procienjenom
cienom od 558.187 kruna.


Ponude imadu se staviti posebno na pojedine hrpe.
Potanki podatci mogu se ugledati kod podpisatog šumarskog ureda
na Sušaku i kod gore navedenih šumarija.


Na Sušaku, u mjesecu ožujku 1908.


Kr. šumarski ured.


Sadržaj.


Strana
Ovršno utjerivanje šumskih odšteta Piše J. Grčević . . 161—180
Podavanje patrolaca kr. drž. lugar, osoblju u području bu


duće ličke imovne obćine Piše B. Kosović ... . 181—183
O uzgoju šuma gledom na rentabilitet vrsti drva i uzgoja.
Piše Dr. G. Nenadič 184—194


Listak. Družtvene viesti: Poziv i program za ovogodišnju redovitu
glavnu skupštinu družtva. —Sjednica upravnoga
odbora družtva. - Promjena u dru-itvenoj
upravi. Izkaz i potvrda o uplati lanarine članova
I. razreda, za prvi četvrt o. g 194—198


Osobne viesti: Promaknuća i imenovanja 198
Različite viesti: Program c. kr. visoke žkole za kulturu
tla. — Odkriče spomenika G. Wessely-a i R. Miklitza
u Beču, — Trajnost brzojavnih stupova. —
Exploitacije i krčenje šuma 198—200
Prilog. (Lugarski viestnik.) 0 podizanju šuma sijanjem.
— Utjerivanje šumsko-kvarnih odšteta. Od J.
Curčića. Različite viesti: Glavna skupština družtva. —
Zahvala. — O pogreškama kod sastavska šumskokvarnih
prijavnica. — Natječaj. — Lugarski izpiti