DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1909 str. 43     <-- 43 -->        PDF

I. z. br. 2129.
Ogl


U biljevištu kr. nadzorničtva za pošumljenje krasa u Senju razpoloživo
je:


1. 1,247.000 komada 1. i 2. god. biljaka crnog bora,
2. 714.50f) komada 1., 2. i 4. god. biljaka omorike,
3. 500 komada 2 god. biljaka ariša,
4. 900 komada 5. god. biljaka javora i
5. 1.700 komada 1. god. biljaka murve.
Ove biljke će se — bezplatno loco biljevišta — dieliti medju obćine
(upravne, mjesne i imovne) i privatne šumoposjeduike,
U prvom redu će se uzeti obzir na molitelje s kraškog područja
bivše vojne Krajine te iz Primorja.
Općine, odnosno privatni šumoposjednici, koji u svrhe pošumljenja
reflektiraju na te biljke, imadu svoje molbe neposredno ovamo predložiti
najkašnje do 10. siečnja 1909. Na molbe, koje kašnje stignu, neće
se nikakov obzir uzeti.


Odprema biljaka usliediće u proljeću 1909. god. te će obdarenici
biti 0 tom pravodobno obavješteni.


U Zagrebu 7. prosinca 1908.


Ban kraijevinah Hrvatske Slavonije i Dalmacije.


Oglas dražbe.


u šumi podpisanog vlastelinstva zvanoj Šupljak ležeća u poreznoj
općini Bistra, prodaje se 9865 komada bukovih stabala sa ukupnom
drvnom gromadom od 14303 m^ gradje 9865 pr. met. goriva: 1696 komada
jelovih stabala sa 1442 m´ gradje 400 pr. met. drva: 310 komada javora
sa 381 m´gradje 150 pr. m. ogrieva te 141 kom. briestova sa 207 m*.
gradje i 200 pr. met. ogrieva.


Pismene ponude sa 5Vo vadiuma ponudjene svote imada se podnijeti
podpisanom vlastelinstvu do 15. siečnja 1909. te će vlastelinstvo
dopitati stabla najboljem nudiocu bez obzira na svotu.


Pobližji uvjeti mogu se saznati svake nedelje od 12 do 3 sata po
,j)odne u Šumarskom domu (zapadni perivoj br. 23 prizemno).


Vlastelinstvo Šestine.


M. gr. K u 1 m e r.