DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1909 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 233 —


Drugih beriva državno šumarsko osoblje ne uživa, osim
jtdino u iznimnim slučajevima, kada uredjiva kod privatnika
i to samo u stanovito doba godine. U takovim slučajevima
dobiva putne troškove po kilometru i po činovničkom zakonu,
te Vs od svoje dnevne plaće kao dnevnicu


Plaču obćinakih šumara i lugara odredjuje občina, ali
polag § 21. šumskog zakona ona ne može biti manja: za šumara
od 1800 fr. za nadlugara od 900 fr. za konjanika lugara
od 600 fr. te za pješaka lugara od 480 fr. godišnje.


Ova bi plača, uzevši u obzir mjestne prilike, sasma dovoljna
bila, kad bi šumarsko osoblje uživalo malo veču stalnost
u službi. Ali na žalost u Bugarskoj nema šumara, koji u prvim
godinama svoga službovanja, nije bio barem dva puta premješten,
a u više slučajeva još i otpušten od službe. O stalnosti lugara
ne može biti ni govora jer njega odpuštaju od službe ne samo
kod svakog izbora, nego u više slučajeva i kod sastavka prijavnice
proti kojem selskom birtašu ili bogatašu, koji se broji
u redove vladajude stranke.


G. Petroff, carski bugarski šumar.
Osobne viesti.


Imenovanja Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je: 1. Kr. kot. šumara I. razr. Ljudevita Szentgyorgyija
i kr. šum. pristava I razr. Milana Djurekovića , kr. šumarskim povjerenicima
u IX. čin. razredu extra statum, ostavljajuć ih i nadalje na
dosadanjem mjestu službovanja kod šumarskog odsjeka kr. hrv. slav.dalm.
zem, vlade


2. Računarskog vježbenika kod otočke imovne obćine Milana Z u-
b u n d ž i j u privremenim računarskim pristavom u XI. čin. razredu kod
spomenute imovne obćine.
3. Absolventa zagrebačke šumar, akademije Savu Belanović a
i vlastelinskoga šumar pristava Luku Šnajder a privremenim šumar,
vježbenicima kod petrovaradinske imovne obćine.
4. Dnevničara Milana Banjanc a akcesistom u XI. čin. razredu
kod gospodarstvenoga ureda I. banske imovne obćine u Glini.
G. i kr zajedničko ministarstvo unaprijedilo je profesora i upravitelja
šumarske škole u Sarajevu, Dpi. for. Ferdinanda H o 11 a u VII.
činovni razred. 18