DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 262
Nacrf proračuna


Pokriće (Prihod): predložen XXX1H. redovitoj"


r V d III e t


A) Za družtvenu imovinu.


Šumarski dom :
Novčani os^fatak koneeiii godine
Stanarina šumarske akademije (od prije izn. prostor)


, šumarske akađamije (od nove izn. prostor)
, za stan za^iadna strana U. kat
, za 2 stana u souterrainu


Podpora zemlje šumarskom društvu
, n 2* izdavanje .Lugarskog vijestnika´


članarina ]. iazreii,-i tekuda (od 320 člana)
, 1. , zaostala
, II. , tekuča (od 900 članova) . ..
, II. , zaostala


6 Prinos pndupirajueih članova
7 Predbrojnina
8 Upisnina
9 Kamati ođ vriednostniii papira i uložene gotovine .


10 Diplome


11 Oglasi


12 Vanredni prihod


Ukupno
Usporediv sa razhodom od
Pokazuje se eventualni preostatak od


B) Za pripo modnu zakladu.


Kamati za glavnicu posuđjenuhrv.-slav. šum. društvu
Kamati od vrieđnostnih papira i uložene gotovine .
Ukupno


U Z a , r e b u , koncem mjeseca lipnja 1909.


00


o


4745-97
612a-60
3459-40
1150-26


12 0 —


4001885-
37
1801-70
1330-60


506-88


929-70


45´,)-—


87-


117-12


247´28
2 814


400-—
6-2-76
462-76


Kruna


6123-60
33S2-80
1126 08


1200-400-
2500-—
500-


2000-—
200---^
800-40050-—
107-—


150--


400-80-
480-—


57526123-
4651-
122260>;
1200400-
3200-
20U0-
1800-
51017
0-430


72--/
50100-
150-50-80200-
29200-1000 —


400100-
5U0


Predsjednietvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 263 —
za godinu 1910.


glavnoj skupštini društva. Potreba (Razhod)


0


6
7
8
9
10
11


12


13
14


15
16
17


18


A) Za družtv. imovinu:


„Šuiiiaiski dom"´ :
odplata zajma brodskoj imovnoj


obćini
porez i nam^t .
plin
vodovodna pristojba
osjegurnina za zgradu
uzdržavanje zgrade
plaća pazikući


Paušal tajniku
Paušal blagajniku
Paušal uredniku z i „Šumarski list"


i jLugarski viestnik´
Nagrade suradnitom
Tisak nŠum. Jista-* i,Lutr. Viestn."
Ve/, i odprema tih listova
Nabava strukovnih 6aso|>isa ... .
Nabava i uvez knjiga za Isnjižuii u
Pisaće potrebe uprave
Tiskanice
Pošta i bilježi
Podpore .. .
Kamati pripom. zakladi za posu


djenu gradjevnu glavnicu
Tro.>>alL glavne skupštine
Vanredni trošak
Povrat gradjevnog zajma pripo


moćnoj zaUadi . .
Sastavak i ti-i-ik kazala k Šum.
listovima od g. 1877—191".
Ukupno


B) Za pripom. zakladu;


Podpore prema razpoloživim kamatama
glavnice ....
Ukupno


400


1908


zaista
izdano


7808.36
8597^
2.S:-1.92
223-20


671-63
480-—
600-—
600-—


971-70
67K-16
2770(12
624-80
105 20


25-14
26-255
85


4(J0´—
I5-—


266-97


Godine
1909


bijaše preliniinirano
Kruna


7808-36
480-—
250-—
225100-—
50()-—
480-600600-1060-


1000 —


2800-—
750-—
12U-—
100-46-
12
100-120-400-—
200-100


400 —


!910.


predlaže
se


7808
500´
180
223


74
50024C´
600
600


120..
1600
2800´
750´
150´
200
50
100´
200
400


400
200
160


9815


55029200


500-500-