DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1909 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 264 —


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je: a) nadšumara-procjenitelja križevaćke imovne obćine Ivana
Bečka , šumarnikom-procjeniteljem u VIII. činov. razredu ; b) kr. kot,
šumare II. raz. Bartola P1 eška u Krapini; Antuna B al iče v ića u sv.
Ivanu-Zelini; Rudolfa Kolibaša u Slatini; Nikolu Šuberta u Vel. Gorici;
Josipa Hecknera u Zagrebu; Krešimira pl. Stanisavljevića u
Požegi; Petra Georgijević a u Jaski (Kostanjevac) ; Ljubomira B ugarovića
u Ivancu i Josipa Grunwalda u Zagrebu, kr. kot.
šumarima I raz u X. činov. razredu; i c) kr. šumar, vježbenike Velimira
pl. K 6 r 6 s k e n y-a u Dugo mselu i dr. Aleksandra Ugr eno vica
u Pakracu, kr. kotar, šumarima II. raz. u XI. činov. razredu.


Svi navedeni imenovani su sa sustavnim berivima i ostavljeninadalje na dosadašnjem mjestu službovanja.


Ispravak. U broju 4. Šum. lista t. g. pod naslovom „Osobne
viesti" iznieli smo pod crtom svoje osobno mnienje o nazivima ureda
naše državne šumske uprave, pak smo nazive tih ureda dali otisnuti
prema svojem mnienju. Tako smo na pr. mjesto dosadanjih naziva
„kr. šumarsko ravnatelj.stvo" i „kr. nadšuraarski ured u Vinkovcima",
metnuli „kr. šumsko ravnateljstvo" i „kr. šumski ured u Vinkovcima".


Pošto smo kasni e bili upozoreni, da su dosadanji nazivi uzakonjeni
prigodom organizacije državne šumske uprave, o čemu smo se i sami
uvjerili, pak da se prema tomu i bezuvjetno rabiti moraju, to ovim u
tom smjeru ispravljamo spomenutu našu objavu uz dodatak, da ćemo
naravno u buduće rabiti zakonom odredjeno nazivlje.


Uredničtvo.


Društvene vijesti.


ZaMsnik sjednice upravljajucsga društvenoga odbora, koja je obdržavana
19. prosinca 1908. — U pradidućem broju ovoga lista otisnut
je taj zapisnik, nu pomutnjom izostala je točka VII./3. te ju kao dopunjak
dona.šamo naknadno a glasi:


3. Društveni blagajnik priobduje, da je bivši član društva Nikola
Neviczky kr. nadšumar umro, ostavši dužan na članarini 60 kruna, te
pita da li se imade ta dugovina odpisati, ili od nasljednika pokojnika
tužbom utjerati.
Zaključuje se, da se ta dugovina odpiše, odnosno briše u društvenim
knjigama


Ovogodišnja redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga društva


držati će se, kako smo to već u predidućem broju spomenuli, na 8.
kolovoza t. g. u društvenim prostorijama u Zagrebu. Pošto je sjednica
upravljajućega odbora, na kojoj je ustanovljen program i dnevni red