DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 355 —


: Odlukom kr. žup. oblasti u 0. od 29. lipnja 1908. br. 913^
polvrđjena je prvostepena odluka.


Rješenje m kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove, od 19.
rujna 1908. br. 61 271 potvrdjene su dolnjostepene odluke, jer su obzirom*
na ustanove §§ 50. i 34. al. 8. cit. zakona od 25. travnja 1894. osnovane.


U Mjesečniku p. d. priobčio : Dr. A. Goglia.


Različite viesti.


Društvu gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonijei
u Osijeku pristupili su kao utemeljiteljni filanovi: Njegova Preuzvišenost
tajni savjetnik Gustav grof Norm ann-Ehre n fe 1 š ki, vlastelin
bizovački sa iznosom od 500 K, te vlastelinstvo Nuštar sa
iznosom od 200 K. Društvenoj pako podpornoj zakladi dopitala je »Hr-^
vatska poljodjelska banka u Zagrebu" iznos od 50 kruna.
Društvena uprava izriče svima usrdnu hvalu.


Pakračko vlastelinstva prodano. Kako u novinama čitamo je ovo
vanredno veliko šumsko vlastelinstvo, koje je do sada bilo vlastničtvo
šumsko-industrijalnog društva budimpeštanskoga, kupio poljski grof
Borzowski. Ovo je za zadnjih 10 godina peta prodaja toga vlastelinstva.


Status besan, hercegovačkih šumarskih činovnika u godini 1911Gin.
Broj mjesta 1
razred sada u g. 1911.


VI.
2 2
VII. 2 5
. VIII. 15 21
IX.
34 25
X.
29 29
XI:
18 18
100 100
šumarski vježbenici čim polože državni ispit za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva, biti će prema obećanju imenovani šumar,
pristavima.
To je uspjeh deputacije bosansko-hercegovačkih šumar, činovnika,
koja je u tom poslu bila proljetos u audienciji kod zajedničkoga ministra
financija u Beču.


Izkaz 0 uplaćenoj članarini i upisnini p. n. gg. članova I. razreda i
članova podupirajućih, te uplaćene predbrojnine za Šumarski list, u
razdoblju od I. travnja do 30. lipnja 1909.


Članovi I. razreda: Althaler Franjo 10 K; Adamek Ladislav
10 K; Boeriu Virgil 10 K; Bionđić Josip 10 K; Brausil Makso
2 K 50 fll. Bauer Vjekoslav 10 K; Bujan Josip 30 K; Begna Antun 10 K;
Brandstetter Julio 12 K; Benak Vinko 6 K; Gop Andrija 10 K; Dvoržak
Rafael 20 K ; Dean Stjepan 6 K; Drnić Milan 10 K; DugačGregor 10 K;
Dremil Oskar 6 K; Frkić Stjepan 10 K; Frusie Andrija 10 K; Groždanić
Milan-»10 K; Georgiević Tošo 5 K; Gulin Josip 20 K; Haydu pl.
Rudolf 2 K 50 fil. ; Hohoos Ivan 2 K 60 fil.; Hradil Dragutin 50 K-,