DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1909 str. 78     <-- 78 -->        PDF

- 357 —
2, U odijelu I. sreza Novsko brdo u području kr. šumarije u Raiću´
konsigniranih 1581^ bukovih, 1466 topolovih i johovih, 1074 cerovih i
78 komada hrastovih stabala sa izkličnom cijenom od 17.036 kruna.


Pobliži dražbeni i ugovorni uvjeti mogu se ugledati kod podpisa-"
nog kr. nadšumarskog ureda i kod kr. šumarije u Lipovljanima iEaiću,
na zahtjev će se i poštom dostaviti.


U Vijnkovcima, u mjesecu kolovozu 1909.


Kr. nadšumarski ured.


Broj 42.680 ex 1909.


Ogl


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel zz unutarnje ooslove
oglašuje ovim, da će se u smislu naredbe od 20. lipnja 1907. broj
17010 državni ispit osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva obdržavati dne 23. i sliedećih dana mjeseca listopada 1909.
u Šumarskom domu u Zagrebu.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


U Zagrebu, dne 25. kolovoza 1909.


Oglas.


Vlastelinstvo Kutjevo prodaje dne 12. rujna 1909. u Kutjevu na
javnoj dražbi ovogodišnji prirod žira (Quercus robur) i bukvice.
Sve upite upraviti na centralnu upravu vlastelinstva Kutjevo
(Pošta i brzojav Kutjevo.)


Vlastelinstvo Kutjevo.


Broj U. 848^x1909.
r-B-3


Oglas di^až^e hrastovih stabala.


Kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu obdržavati će se


dne 23. rujna 1909. u 11 sati prije podne glede prodaje hrastovih sta


bala javna pismena ponudbena razprava.


Na prodaju dolaze u području kr. šumarije u Glini nalazeee se


sječine i to :


Orlova, sječina broj I, 68.87 k. rali, 1869 hrastovih stabala sa


izkličnom cijenom od 80.,537 K;


Orlova, sječina broj II. 42.75 k. rali, 2568 hrastovih stabala, sa


izkličnom cijenom od 87.657 K.


Žaobina iznaša (5%) pet po sto izklične cijene.