DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 23     <-- 23 -->        PDF

~ 23 —


Ovako evo piše komorski izvještaj o našoj trgovini u godini
1908. sa glavnim šumskim proizvodom — drvom, ´


Na prometne pako prilike ostalih proizvoda naših šuma,
0 kojima spomenuto izvješče takodjer opširno raspravlja, osvrnuti
demo se u kojem od narednih brojeva »Sum. lista«.


I. P.
Medljika hrasta (Eichenmehltaii),


u mjesecu lipnju ove godine opazio sam u šumskim kulturama
»Mala Dubrava« vlastelinstva vakovarskog, da je liš^-e
hrasta lužnjaka mjestimice pokriveno njekom bijelom prašinom,
slična brašnu- Motreć ovo lišde točnije, opazio sam odmah, da
je napadnuto od parazitnog griba, koji je medljiki (Mehltau,
Erisiphe Martii Lćv.) naših leguminoza veoma sličan* S početka
bili su napadnuti samo manji hrastovij koji su više u
sjeni stajali? ali se je ovaj grib veoma brzo razprostranio, tako
da je u mjesecu kolovozu ne samo pojedino lišće, već i ciele
vršike (Gipfel) mnogih hrastova tako napadnute bile^ da su se
vec iz daleka bijelile. Stvar me je interesirala^ te sam proučiv
literaturu o bolesti šumskoga bilja^ došao, do zaključka^ da je to
faktično medljika hrasta, o kojoj Je dr. G-ustav Liistner, predstojnik
bilinsko-patologijske postaje u Geisenheimu"^ ustanovio.
da imade dvie´vrsti, i to jedna^ koja prouzrokuje grib Phjllactinia
corjlea^ koji je u Njemačkoj već duže vremena poznat,
te koji se i na bukvij jasenu^ kruški i drugom drveću nalazi.
Drugu vrst prouzrokuje jedna varieteta griba Mikrosphaera Alni^
koju dosada u Njemačkoj još nisu opazili. Domovina joj Jest
Amerika, a napada razne vrsti hrasta. U Njemačkoj pojavila
se je medljika vec. prošle godine, nu nije bilo moguće toeoo
ustanoviti, koji od ovih gribova prouzrokuje ovu epidemiju.


Prof« Neger u Tharanđtu tvrdi, da joj je uzrokom zadnji
grib,´ te da je u Evropu uvezen s amerikanskim hrastom, a
opazio ga je u kraljevini Saksonskoj i u Istriji.


* Vidi: Deutsciie Landvr- Presse od g. 1909. br. 26 str. 287.


ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

__ 24 —


Prof. Tubeuf u Monakovu pako tvrdi a »Natatvrissensehaftliclie
Zeitschrift fiir Land- «. ForstwirtscliaLt., da je ovu
medljiku lirasta našao u Bretagni, u okolici Pariza, n Bađen


skoj i Bavarskoj.


Ja pako našao sam tu bolest u više Šuma vlastelinstva
vukovarskog, zatim u šumi »Otok« zemaljskog dobra Božjakovina,
11 šumama kraj željezničke pruge Zagreb--Sisak i
Brod—Vinkovce, a u Ugarskoj u šumama kraj željezničke
pruge Baja—Dombovar.** Medljika lirasta dosta je dakle i kod
nas rasprostranjena, pak uzmemo li u obzir okolnost, da list
napadnut medljikom, ili nije nikako, ili samo u neznatnoj mjeri
sposoban za asimilaciju, to je jasno da de ovaj novi neprijatelj
hrasta na prirast našib hrastovih šuma veoma nepovoljno djelovati.


M. Steinhauz,
gospodarski upravitelj.
Šumske štete u gospodarstvenim osnovama
za preborne šume.


u ;^Suinarskom Listu<.<; br. 6. prošle godine, pod aaslovoBi
»Ure^lenje preborne šume« raspravljali smo u glavnom o usta-
Bovi ulin. 8, točke b) %. 18, naputka za sastav gospodarstveriili
osnova od 1903. god., u smislu koje ima se ustanoviti po kat>
jutru u prebornoj šumi broj stabala, kružna površiaa
i drvna zaliha za svaki debijinski razred za normaluo stanje
šume prije i poslije sječe. Mi smo iztraživaiijem ustanovili,
da u jelovoj šumi II. bonitetnoga razreda, po tabelama
iz Gorskoga kotara, treba biti ovo normalno stanje, i to:
prije sječe:


*- Imade je i u mladiin hrasticima Tiastelinntva virovitidkoga, gdje smo je
prošloga ljeta opazili naročito n Sumama iziuedja Dobrovića i Bukovice Vidi takodjer
raspravu o tom predmeta a prošlom broju ,Šum. lisia." Uredničtvo