DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 32 —
Honoriranje većih i važnijih viestih, koje se u društvenom organu
ne mogu tiskati kao posebni članci, nego se tiskaju medju „Različitim
viestima"* — Upravljajući odbor hrv,-slav. šumar, društva zaključio je u
sjednici od 19= prosinca pr. g., d^seu budućehonoriraju takodjer veće i
važnije viesti n. pr. o štetama od zareznika i elementarnih nepogoda^
kritike o isašiim knjigama, specialna izvješća o^ trgovini, o kojoj novoj
šumskoj cesti, željeznici, industrijalnom poduzeću i t. d.


Obzirom na okolnost da se takove viesti tišču sitnijim slovima
nego li članci, pak stoga stane više gradiva na jednu stranu^ zaključeno
je, da se takove viesti honoriraju kao i članci, naime izvorne sa 3 K po
sirani, a prevedene sa 2 K po strani.


Honoriranje nacrta, koji se tiskaju u društvenom organu. Pošto je
dosadanji honorar za nacrte, koji spadaju k člancima u društvenom
organu, n, pr. za jednu šumariju, lugarnicu, gospodarstveni nacrt za
jednu šumu i sličio, obzirom na to, što se moraju risati u malom mjerilu,
bio premalen, to je upravljajući odbor hrv.-slav. šumar, đruštvana
19. prosinca 1909. zaključio, da se za nacrte prema poslu i trudu,..
koji se je morao uložiti u njihovu izradbu, ima u buduće plaćati nagrada
od 5—7 K po jednoj stranici.


Iz upravne prakse.


Pravna osoba ne može biti osudjena radi prekršaja šumsk®a zakona
od 3. prosinca 1852.


Presudom kr. kotarske oblasti n Požegi od ^8. kolovoza 1908..
broj 427, proglašeno je društvo na dionice za izradbu hjesa u B. krivim´
prekršaja proti sigurnosti šumskog vlasničtva,- označenog u §*u 60.šumskog
zakona od 3. prosinca 1852., osudjeno po §-u 62, rečenoga
zakona na kaznu ukora, a po §-u 72. istoga zakona na naknadu šumske
štete vlastelinstvu K, iznosom od 880 kruna 74 fii., ter troška postupkaiznosom
od 466 kruna,


Kr. županijska oblast u P. presudom od 31. listopada 1908. broj,


13.031. ukinula je presudu kotarske oblasti, obustavila daljnji postupak
upravnim putem, a oštećenicu s odštetnim zahtjevom otputila na put
građjansk^e parnice s razloga:
. 1. jer se prema općenitim kazneno-pravnim načelima može kaznenopravni
postupak provesti samo proti fizičkoj osobi, a ne proti pravnoj..
osobi, ovo pako načelo vrijedi i kod prekršaja šumskog zakona od 3.
prosinca 1852., kako se to vidi i iz §-a 62. istoga zakona;


2, jer je gornji postupak proveden proti društvu, dakle proti
pravnoj osobi;


3. jer je prema čl IIL´ car. patenta od 24. lipnja 1857. nastupila
zastara kaznenog i odštetnog postupka pred upravnom oblasti, dok je
prekršaj počinjen dana 4. veljače 1907,, a do sada nije proti krivcu
zametnut kazneni postupak pred upravnom oblasti,
Kr. zemaljska vlada odjel za unutarnje poslove presudom je od
28, siječnja 1908. broj ilL/D 2392. drugostepenu presudu s razloga iste
potvrdila.


U Mjesec, p. d, priopćio: Guido Žpigelski, kn kot pretstojnik„