DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 33     <-- 33 -->        PDF

90


Knjižtvo.


Hrvatski šomarsko-bvački koledar za god. I9!0. ođ f Andrije Bo


.rošića, izišao je iz tiska, te se već razašUje, I ovo izdanje jest zaslužni
pokojnik n ninogom pogledu nadopunio. Tako n. pr. sa lokalnim uzancaina
0 prodaji gradje u hrvatskom Primorju, te prihodima 0 proradama
u hrastovim visokim šumama od proi*. dr. Wimmenaaera. Primjer
0 računanju prihodne vriednosti zemljišta preradjen je u smislu današnjeg
stanja nauke 0 računanju vriednosti šuma. Troškovi oko kulturnih
radoja, izračunati su prema današnjem stanju nadnica i t đ


Obzirom na obilui i izvrstno uredjeni sadržaj, liepu opremu, te
vanredno priručni oblik, te konačno obzirom na velike zasluge vrlog
pokojnika za našu šumarsku struku, preporuča se taj koledar najtoplije.
Naručbe prima udova pokojnika Maksa Borošić^ Zagreb. Šumarski dom.
Ciena mu je 2 K 40 fih


Haiiie otpoBHe zun e M 6\/\JhHe ( a rA^BaMa). Izradio dr. Gjorgje Radić.
137 izdanje zadužbine L M. Kolarca. Sa 9 slika u slogu i 25 u bojama
na 8 zasebnih tabaka. Beograd, Nova štamparija, Davidović. 98 str. 8´\
Ciena 2 dinara. Ova je knjiga veoma popularno pisana, a kritika se je
0 njoj veoma povoljno izrazila, te ju s toga možemo samo preporučiti.


Dl© forstSiche Besta^desgrundong. Glasom „Gentralbiatta f. d. g.
Forstw." br. 10/909. izašla je knjiga: Die l´orstliche Bestandesgrundung
. Ein Lehr- und Handbuch fur Untericht u. Prasis, von


k. k. Oberforstralh Hermann Reuss.
Tafelsi zur Bereehoiuiifl der Kubikinhafte stehender Kohlenmeiler,
der Kohleiiausheiste u. d. Festgehaltes geschichteier Holzer. Ođ c, kr.
šumar« nadsavjetnika Emila Bohmerle-a, "J. izdanje, BerliD; Paul Parcy.
K 2-40.


Ova knjiga će veoma dobro doći onima, koji imaju posla sa pougljenjivanjemj
jer će im te skrižaljke veoma dobro doći kod izračunavanja
sađržine ugljenika, što je do sada bilo skopčano sa neprilikama.
Imade doduše dosta formula, po kojima se to može točno izračunati,
nu one se radi svoje kompliciranosti nisu u praksi upotriebljavale, nego
se je računalo sa jednostavnim približnim formulania, koje su ali prečesto
davale krive rezultate,


Ole Er^ielusig gilnstiger Holzpreise im Wa!de. Praktische Winke
fur Forstbeamte und Walđbesitzer, nebsl ausfuhrlicher Anleitung zur
Aufstellong der Neuzeit entsprechender Holzverkauisbeđingungen, Von
Rl Li neke. 1908. Neudamm, J. Nv^umann, Iv 6.


Pisae opisuje razne vrsti prodaje drva i provedbu dražba. On ne
samo da daje đetaiine upute glede sastavka prodajnih uvjeta, nego do*
naša i podpune obrazce oglasa dražba i dražbenih uvjeta^ koji se dakako
prema, mjesinim odnošajima imaju modificirati. Konačno sve to
obrazlaže i tumači odnosnim ustanovama njemačkog gradjanskog zakona,
kao i plaeevnib uvjeta, koji vriede u većim njemačkim državama.


Djelo je obzirom na noviji komercijalni pravac veoma savremeno,
pak akoprem je sastavljeno samo obzirom na u Njemačkoj u krieposti
stojeće zakone, m mnogom Biože dobro poslužiti-i hrvatskim šumarima.