DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 34     <-- 34 -->        PDF

„ 34 —


Nator und Kunst im Wald0, Vorschlage zur Vorstasthetik mit rationeller
Forstwirtschaft fur Freunđe des Waldes und des Heimatsciiutzes.
Von Theodor Felber, Prof. der Forstwis3en5chaft am eiđg. Polytehnikum
in Zuricb, Sa 23 posebne slike i njekoliko slika u tekstu. Naklada od
Hubera i druga u Fraueofeldu (Švicarska) Giena 3 K 84 fil.


Zur Reform der Sstereichischei^ Staatsforstverwaltoing. Eine Studie
von Friedricli Charbula, k k Forst- und DomaneuverwaUer. Wien 1 909
im Komisionsverlage von Garl Gerold´s Sohn, K 1-60.


Trgovina drvom.


Uspjeh dražba obdržavanih tečajem mjeseca prosinca 1909. bio je
sliedeći:


1. Dražba obđržavana na 6./!^. kod kr. kotar, oblasti u
Djakov u bila je u glavnom ^legativna. Za stabla naime z. z. Boro jevci
i Pančje nije stigla nijedna ponuda, za 737 hrastova z. z.
Ler. Varo,š, procjenjene na 15.000 K, stigla je jedna ponuda na
12 500 K, a na 1441 hrastovo stablo z. z, Majar , procjenjena na
60.000 K, stigle su doduše tri ponude, nu od tih je najbolja sa 43 777 K
glasila znatno izpod isklične ciene.
Razlog tomu neuspjehu leži u tomu^ što su procjene obavljene još
prije, nego li je nastala kriza prije ´2 godine.
2 Kod dražbe održane na 10./12. kod šum, ureda vlastelins tva
Vukova r (grof Eltz) dostala je 1000 m^ omorikovog tvorivog drva
tvrdka „Braća H´ansch iz Vukovara za 40-60 K po 1 m´\


3. Dražba, koja je kod biskupskoga vlastelinstva u
Djakovu održana na ll./lS. na ukupno 17.571 hrastova, procjenjenih
na 237.020 K, te 40.056 m^ bukovine procjenjene na 73.409 K, bila je
bezuspješna, pošto nije nikakova ponuda stigla.
4 Na dražbi održanoj na 11./12, kod kr. kotarske oblasti
u Girkvenici, jest 360 jelovih stabala iz šuma z. z, S v. J a k o_v Šiljevica,
procjenjenih na ´6966 K, prodano Antunu Rosic u iz S ušak
a i Nikoli K atniću iz G ir.k ve niče za 6980 K.


5, Na dražbi obdržavanoj na 13./13. kod gospodarstvenog ureda
petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici prodano je i
a) 903 hrastova stabla u „Lošincima", procjenjena na 34 535 K,
Neuschlossovoj našičkoj tvornici tanina iparopili za


36.016 K, i´
b) 628 hrastova u „Kupinskom kutu«; procjenjena na 3542 E,
Mitrovačkoj tvornici tanina za 3550 K.


6. Na dražbi obdržavanoj kod kr. kot oblasti u Daruvaru na
20. prosinca je 17.695 bukovih i 104 hrastovih stabala z. z. Kore ničani,
procienjenih na 79.221 K 10 fil , đostao Franjo Brener iz
Barcsa za 87.200 K.
1, Na dražbi obdržavanoj na 23. prosinca kod kr. kot. oblasti
?o?J^o^z"i^´ iT^ ´^^^ hrastova z. z. R e p u š n i c a, procienjenih na
18do/f K 15 fil., dostao Milan Sachs iz Zagreba uz cienu od 22.891 K.
_ 8. Kod dražbe obdržavane kod kr. šumarskog ravnateljstv
a u Zagrebu na dne 28. prosinca prodano je 7806 m´ buko