DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1910 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 38 —


željezničkih lokomotiva, to je „Publlc-Service-Comnilsion" onim željeznicama,
koje vode kroz veonna važne „šumske rezerve Adirondaksa*´
naložio, da u vremenu od 16. travnja do 1. studena svake godine,
svoje lokomotive urajesto sa ugljenom, imaju grijati, sa uljem. Dosada
obće Četiri sa uljem grijane lokomotive^ a kada sve osoblje u taj novi
način grijanja upućeno bude, što ee se vjerojatno do 15. travnja 1910.
dogoditi^ tada će se taj način grijanja obćenito uvesti.


Takav način grijanja mogao bi po vremenu, kada u našem Primorju
budu izvedene opsežnije kulture sa crnim borom, postati potreban
na tamošnjim željezničkim prugama.


Šumsko-gospodarstveni ured u Otočcu, dne 22. prosinca 1909,
Broj 2488. ex 1909.


Oglas di*aslse»


u sriedu dne 26. siečnja 1910. u 10 satib prije podne obđržavati
će se kod šumsko - gospodarstvenog ureda u Otočcu´ putem pismenih
ponuda dražba niže . navedenih drvnih gromada na temelju odobrene
drvosječne osnove za godinu 1910


Izklična ciena na


Sreza


SJ€Ča Broj teinelju premjerbe


Vrst


iii sta>
m


drva -^ O .predjel bala po 1 m^ Ukupno


Ime
K If.
Lisina 20 1901/1905 Jela !38 I 5207 40 33904´80
Markovi ć


22 [1901/19051 Jel 10207 119137 40 122476i80


rudine
Kuterevska Kosa više


5 Bukva 300 300 1800


kosa Kut ere V a
Nad


Begova Ća 18 Jela 3400 2460 80 14268
cestom
Izpod


Begovača 18 "Jela 2600 1828 80, 10600J40


ceste
-EalČića Medve


?rli 19 djak Jela 4200 4697 4o´ 30062 80
. Bukva 300 300 1800J—.


Ukupno . . ,
Jela 124245 [33329 211312´80^


D pismenima ponudama, koje moraju biti propisno blljegovane,
dobro zapečaćene i Tadiumom od 5^0 ps´oviđjeiie, ima oudioc izrično
navesti da su mu dražbeni uvjeti poznati, koji se mogu uviditi za vrijeme
uredovnih salih kod podpisanoga ureda.
Stabla su u naravi označena brojnim kolom a rok izradbe i izvoz
opredleljuje se na hrpe broj 1, % 4,´ 6 na tri godine, za hrpu broj &
na dvije godine, a za hrpu broj 3 na jednu godinu dana počam od dana
kada-dostala.c o odobrenju dražbe ubavješten bude.