DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 112 -
Društvene viesti.


Zaklada „Andrije Borošića´. Dodatno k viesti u 1. broju Šumar
lista od t. g. glede ustrojenja te zaklade, stigli su za tu zakladu osim
tamo navedenih darova, još darovi od sliedeeih p. n korporacija i gospode
i to: imovna obćina 2. banska u Petrinji 50 K, činovnici i službenici
imovne obćine ogulinske 100 K, činovnici 2. banske imovne obćine
u Petrinji 87 K, Josip Heckner, kr. kot. šumar u Dubrancu 45 K,
činovnici brodske iraov. obćine u Vinkovcima 64 K, Ljudevit Brosig
vlast, nadšumar u Pešćenici 20 K, ogulinska imovna obćina u Ogulina
100 K, mitrovačka tvornica hrastovog extracta 200 K, Viktor Majsatz,
drvotržac u Mitrovici 20 K, Jaša Gamiršek, posjednik u Mitrovici 20 K,
Jovo Metlaš, nadšumarnik u Mitrovici 15 K, Milan Škorić, šumarnik u
Mitrovici 10 K, Živko Živanović, nadšumar u Mitrovici 10 K, Gavro
Kovačević, nadšumar u Mitrovici 10 K, Obrad Peičić, nadšumar u Klenku
10 K, Svetozar Radojčić, šumar u Kamenici 10 K, Dušan Ostoić, šumar
u Klenku 6 K, Borivoj Nešković, šumar u Mitrovici 5 K, Maximilijan
Matičević, šumar u Mitrovici 4 K, Pavle Žegarac, šumar uSurčinu4K,
Jovan Stanić, šumar u Mitrovici 4 K, Petar Manojlović, šum. pristav u
Mitrovici 2 K, Ljubomir Korač, kancelista u Mitrovici 2 K, Jovan Mihajlović,
šumar u Mitrovici 1 K, Nikola Grubić, šum. vježb. u Mitrov)
ci 1 K, Luka Šnajder, šum. vježb. u Mitrovici 1 K, Božidar Tomić,
blag. vježb. u Mitrovici 1 K. Ukupno 802 K, k tomu prijašnji darovi
623 K. Sveukupno do 23. II. 1910. 1425 K.


Zakoni i naredbe.


Nabava knjiga i tisicanica od ravnateljstva pomoćnih ureda kr.
zem. vlade.


Kr. Lrv. slav. dalm. zem. vlada, odjel za unutar, poslove izdala
je sliedeću naredbu:


Broj 68.989 ex 1909.


Svim kralj, županijskim oblastim i gradskim
poglavarstvom.


U prigibu dostavlja se toj oblasti popis i cienik zakonskih sbirka,
strukovnih knjiga i uredovnih tiskanica, što ih izdaje kr. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove, u vlastitoj nakladi za porabu podčinjenih
oblasti, ureda i zavoda, ter se imaju naručivati neposredno kod
ravnateljstva pomoćnih ureda vladinoga odjela za unutarnje poslove.


Pošto je ovosirana naredba od 6. ožujka 1886. broj 9956 glede
naručivanja ovih tiskanicah u zaborav došla, odredjuje se ovim za svestrano
znanje i ravnanje kao što sliedi:


1. U popisu A. naznačene knjige i tiskanice imaju se neposredno
kod ravnateljstva pomoćnih ureda kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, uz gotov novac naručiti.