DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 118 3.
Na 16. travnja t. j<. koii kr. šumskog ureda na Su
šaku vrhu 10 hrpa raznih stabala u sjećinama kr. šumarije u
Ljeskovcu, Škarama,Brlof;u. Kosinjui Karlobagu,
sa ukupnom iskličnom cienom od 125.664 K.
Ispravci. U Šumar, listu broj 2. ima se ispraviti i to:
na strani 62. u 2. redku alineje 2. ima se mjesto „07 m´" čitati
„0-7 cm." ;
b) na strani 70. u 14. redku odozgor ima se mjesto ,Oceansko
more" čitati „Eocensko more" ;
c) na strani 71. u 12. redku odozgor ima se mjesto „hladnu
zemlju" čitati „plodnu zemlju" ; i
d) na strani 76. u 19. redku odozgor ima se izmedju rieči „postao
je" i „barem" umetnuti rieč „mjestimice".


Izkaz uplaćene članarine I. razreda, upisnine te padupirajueih
prinosa u razdobju od 16 studena do 31. prosinca 1909. I. U ime


dužne i tekuće članarine te upisnine uplatiše gg. članovi
: Belanović Sava 10 K, Baličević Ante 5 K, Belja Pravdoslav 10 K,
Derenčin Zlatko 10 K, Dugač Gregor 10 K, Duđuković Milan 4 K, Fusić
Fran 5 K, Gestmann Arnold 12 K, Gettwert Andrija 10 K, Hoszu Jovan
10 K, Heisinger Levin 10 K, Heinz Gustav 10 K, Heckner Josip 10 K,
Helebrand Adolf 10 K, Ištaković Blaž 10 K, Ivanoff Penju 12 K, Jo
vanovac Antun 5 K, Jasić Dušan 4 K, Kolibaš Rudolf 10 K, Koča
Gjuro 18 K 18 fil., Krček Izidor 27 K, Langhoffer August dr. 10 K,
Miinck Teodor 20 K, Majer Mirko 10 K, Melcsiczky pl. Pavao 10 K,
Petračić Andrija dr. 10 K, Petrovič Lazar 10 K, Popolf D. Hristo 12 K,
Raymann Stjepan 8 K, Sekulić Milorad 10 K, Solarić Teodor 10 K,
Schmidt Josip 20 K, Škorić Milan 10 K, Turković Ernest 10 K, Ugrenović
Aleksander st. 2 K, Všetečka Vojtjeh 20 K, Vlatković Petar 7 K,
Zvvickelsdorfer Ivan 10 K i Zec Dušan 4 K.


Sveukupno 405 K 18 fil.
II U ime podupirajućeg prinosa uplatila: Ogulinska
imovna obć. za g. 1909. K 50.


Broj 1639 ex 1910.


Kr. kotarska oblast u Daruvaru dne 11. veljače 1910.


Predmet: Bastaji veliki z. z prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe.


Temeljem odpisa kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 12. prosinca 1909. broj 69784, obdržavati će se u uredu kr. kotarske
oblasti u Daruvaru dne 5. ožujka 1910. u pol 11 sati prije podne
javna pismena dražba 805 komada hrastovih stabala z. z. Bastaji veliki.


Pomenuta stabla procienjena su na svotu od 11.570 K.


Izpod procjene kao isklične ciene stavljene ponude se neće uvažiti.


Vlastoručno po nudiocu ili njegovom punomoćniku podpisane ponude,
obložene sa 10% žaobinom, imadu se predati do 10 sati u jutro


ećenoga dana.