DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 118 3.
Na 16. travnja t. j<. koii kr. šumskog ureda na Su
šaku vrhu 10 hrpa raznih stabala u sjećinama kr. šumarije u
Ljeskovcu, Škarama,Brlof;u. Kosinjui Karlobagu,
sa ukupnom iskličnom cienom od 125.664 K.
Ispravci. U Šumar, listu broj 2. ima se ispraviti i to:
na strani 62. u 2. redku alineje 2. ima se mjesto „07 m´" čitati
„0-7 cm." ;
b) na strani 70. u 14. redku odozgor ima se mjesto ,Oceansko
more" čitati „Eocensko more" ;
c) na strani 71. u 12. redku odozgor ima se mjesto „hladnu
zemlju" čitati „plodnu zemlju" ; i
d) na strani 76. u 19. redku odozgor ima se izmedju rieči „postao
je" i „barem" umetnuti rieč „mjestimice".


Izkaz uplaćene članarine I. razreda, upisnine te padupirajueih
prinosa u razdobju od 16 studena do 31. prosinca 1909. I. U ime


dužne i tekuće članarine te upisnine uplatiše gg. članovi
: Belanović Sava 10 K, Baličević Ante 5 K, Belja Pravdoslav 10 K,
Derenčin Zlatko 10 K, Dugač Gregor 10 K, Duđuković Milan 4 K, Fusić
Fran 5 K, Gestmann Arnold 12 K, Gettwert Andrija 10 K, Hoszu Jovan
10 K, Heisinger Levin 10 K, Heinz Gustav 10 K, Heckner Josip 10 K,
Helebrand Adolf 10 K, Ištaković Blaž 10 K, Ivanoff Penju 12 K, Jo
vanovac Antun 5 K, Jasić Dušan 4 K, Kolibaš Rudolf 10 K, Koča
Gjuro 18 K 18 fil., Krček Izidor 27 K, Langhoffer August dr. 10 K,
Miinck Teodor 20 K, Majer Mirko 10 K, Melcsiczky pl. Pavao 10 K,
Petračić Andrija dr. 10 K, Petrovič Lazar 10 K, Popolf D. Hristo 12 K,
Raymann Stjepan 8 K, Sekulić Milorad 10 K, Solarić Teodor 10 K,
Schmidt Josip 20 K, Škorić Milan 10 K, Turković Ernest 10 K, Ugrenović
Aleksander st. 2 K, Všetečka Vojtjeh 20 K, Vlatković Petar 7 K,
Zvvickelsdorfer Ivan 10 K i Zec Dušan 4 K.


Sveukupno 405 K 18 fil.
II U ime podupirajućeg prinosa uplatila: Ogulinska
imovna obć. za g. 1909. K 50.


Broj 1639 ex 1910.


Kr. kotarska oblast u Daruvaru dne 11. veljače 1910.


Predmet: Bastaji veliki z. z prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe.


Temeljem odpisa kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 12. prosinca 1909. broj 69784, obdržavati će se u uredu kr. kotarske
oblasti u Daruvaru dne 5. ožujka 1910. u pol 11 sati prije podne
javna pismena dražba 805 komada hrastovih stabala z. z. Bastaji veliki.


Pomenuta stabla procienjena su na svotu od 11.570 K.


Izpod procjene kao isklične ciene stavljene ponude se neće uvažiti.


Vlastoručno po nudiocu ili njegovom punomoćniku podpisane ponude,
obložene sa 10% žaobinom, imadu se predati do 10 sati u jutro


ećenoga dana.
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 119


Pouuđe imadu biti zapečaćene i providjene naslovom: „Ponuda
na 8l)5 hrastovih stabala iz šume z. z, Bastaji veliki, koja će se prodavati
dne 5. ožujka 1910. kod kr. kotarske oblasti u Daruvaru.


Kr. županijski tajnik upra vitelj :
M a k k a Y v, r


Broj III. A. 16!25. 1909. Zagreb, 5. veljače 1910


Ogl


Sa zemaljskog rasadnjaka za uresno bilje u Božjakovini razpaća
će se ovog proljeća, čim to vrieme dopuštalo bude, sliedeće šumsko i
uresno bilje:


Starost Visina Giena za
Vrst bilina ugodi-u 100kom. Ikom.
nama cm. u krunama


Javor (Acer negundo) presadjeni 8 150 -200 12-— 15
Klen (Acer campestris) presadjeni 2 .W—70 5´ —06
Mliječ (Acer platanoides) . . . 2 60—80 6-—08
Javor bieli (Acer pseudoplatanus) 2 60 -100 6 —08
Javor bieli (Acer pseudoplatanus)


fol. purpurei 2 40—80 6 -08
Žesljika (Acer tataricum) presadjen 2 30—40 3Divlji
kostanj (Aesculus hippoca-— 04


stanum) 2 50 5Amorfa
grmolika (Amorpha fruti-— 06
cosa) presadjena 3 130— 1(30 12Aralia
trnovita (Aralia spinosa) —15


presadjena 3 100—150 30--40
Žutika (Berberis) razne vrsti . . 2 40-70 2-—04
Badleya intermedia presadjena . 3 80 100 25-—80
Simšir (Buxus sempervirens) pre


sadjen 4-—5 20—30 12-— 15
Garagana arborescens presađj. 3 100-150 12-— 15
Catalpa razne vrsti presadj. . . 3 150 15-— 20
Geanotus americanus presadj. 3 60 — —30
Tucalina (Golutea arborescens)


_


presadj . . 3 100 — 20
Drien (Cornus) razne vrsti presadj. 3 60-80 12-—15
Tunja japanska (Gydonia japonica) 3 60 5--06
Zinoviet (Gytisu3 laburnum) pres. 3 120-15 I5´-—20
Deutzia (razne vrstij presadj. . . 3 50—70 12-— 15
Forsithia viridissima ... . 3 100 — -—20
Jasen bieli (Fraxinus excelsior) . 2 40—50 4--—05
Jasen crni (Fraxinus ornus) . . 2 60 4--—05
Gleditschia mermis presadj. . . 3 100—150 5-—06
Glycine (Vistaria) cinensis presadj 3 80 - 100 —40


—-


Oslez (Hibiscus syriacus) presadj 3 60 --80 16--—20
ŠUMARSKI LIST 3/1910 str. 42     <-- 42 -->        PDF

i26


Starost Visina Ciena 7.A
u godii
i 100 kom. 1 kom.


Vrst bilina


nama cm. u krunama


Orah ( Juglans) razne vrsti) presadj. 3 60--80 12 — — 15
Kalina (Ligustrum) razne vrsti pres. 3 60--80 4-— — 05
Kozja krv (Lonicera) razne vrsti pr. 3 100--150 15--—20
Maclura narančasta presadj. . . 3 100 —— —10
Sik-Skobotovina {Piiyladelphus)


razne vrsti presadj. 3 100--150 12 -—15
Topola talijanska (Populus pyra


midalis) 3 200--250 20´ — —25
Pterocaria cinensis presadj. . . 3 100--120 25--—30
Hrast lužnjak (Quercus peduncu


lata) 2 40 2 — — 02
Grozdić zlatocvjeti (Ribes aureum)
presadj3
33 80 8--— 10
Bagrem (Robinia pseudoacacia)
I-ma 1000 kom. 8 K . . . 1 50--80 — — ——
Bagrem (Robinia pseudoacacia)Il-da 1000 kom 5 K . . 1 40--50 *
Lophora japonica presadjen . . 3 100 8-— -1 0
Suručica kalinovinska (Spiraea


opulifoliaj presadj. . . . 3 120 15--—20
Suručica kalinovinska (Spiraea


opulifolia) razne vrsti presadj. 3 30--180 15´-—20
Sjringa vulgaris2
22 40--70 4-— —05
Metljika (Tamarix) razne vrsti pres. 3 100--120 20-— -25
Weigelia rosea razne vrsti presadj. 3 70--100 20´— -25


Četinjače (Conifere).


Smrekuša zapadna (Thuya occidentalis)
presadj 3 40 15^ -20
Smrekuša iztočna (Thuya orientalis)
presadj. .... . 3 50—69 15-—20
Ghamaecjparis Lawsoniana . . 3 50—70 20^ —25


Te će se biljke razašiljati uz pouzeće onim redom, kako ee naručbe
stignuti.
Naručbe prima gospodarsko-strukovni odsjek kr. zemaljske vlade
(Zagreb, Opatička ulica 4) pismeno ili ustmeno.


Škole, župni uredi, parohijalna zvanja, obćine, zemljištne zajednice,
gospodarska družtva, te seljačke, vjeresijske i zemljoradničke
udruge mogu te biljke dobiti uz popust od 50% od gore naznačenih
ciena, ako zato zamole kr. hrv. slav. dalm, zemaljsku vladu, odjel za
unutarnje poslove.


Kr. hrv slav. dalm zemaljska vlada,
odjel za unutarnje poslove.


Uredjuje kr. šum. nadzornik .^nte Kern. Tiskara €. Albreeht (Maravić i Dečuk).