DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 129 —
Da je u stočarstvu koza zauzela važno mjesto, samo je
naravna posljedica prilika, jer gdje se pašnjaci i šume kro^,
decenija i stolječa upropašduju, tu se koza pojavljuje kao neko
nužno zlo. Što su paši jaci kvalitativno više propadali, to jače
se pokazivala potreba umnožavanja blaga, da se kvantitativno
nadoknadi, sto se gubi na kvaliteti. Broj blaga nije se dnkle
ravnao prema izdašnosti pašnjaka, ved se kretao baš u protivnom
razmjeru.


To se povećanje broja blaga moglo opet postidi samo sitnim
blagom, koje je svakom lakše nabaviti i koje se i na slabim
pašnjacima lakše napase, zbog toga koza, koja jedina nadje
brsta i na zakršljalim grmovima i na nepristupačnim mjestima
morala se sve to više držati, teše u tolikom broju držala, da se
je vlada još godine 1764. našla pobudjena, da dade koze uništiti.


Nu prilike su bile jače od želje vladine i tu se najbolje
vidjelo, da naredbe, koje snagom državne moći nešto odredjuju
i zapovijedaju, a da pri tom ne vode računa o prilikama u
kojima narod živi, ne mogu imati nikakovog uspjeha, već se
najbolja intencija izvrgne u puko šikaniranje.


Propadanju zajedničkih pašnjaka najviše pridonosi neuredna
i prekomjerna paša. Svaki ugoni na pašu blaga koliko
hode i kada hoće. Blago, koje se jedva preko zime prehranilo,
ugoni se na pašu čim snijeg okopni Izgladnjelo blago izgrize
svaku biljku, iščupa svaku travčicu a pri tom izgazi još mokro
zemljište tako, da na njem dugo vremena ne može ništa proklijati.


Svakom je prepušteno, da po volji ugoni blaga, koliko
hode. U tom pogleda nema nikakove stege, osim dužnosti plaćanja
travarine. Obično se u općinski proračun (kod neuredjenih
zem. zajednica) unaprijed uvrsti stanovita svota prihoda,
koja odgovara dosadašnjem prosjeku travarine, te što više unidje
na tu stavku prihoda to bolje.


Tko bi htio na tom što mijenjati naišao bi na veliki otpor
znatne ali uplivne manjine, koja dobro stoji te drži velika stada
uz malu taksu a na veliku štetu svih ostalih žitelja.