DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 131 -
Pošumljenje krasa je svakako jedan od najvedili kulturnih
zadataka u Hrvatskoj, jer koliku bi narodnu imovinu privrijedili
bududim generacijama, kad bi kroz nekoliko decenija pošumili
cijelo Primorje i još prostraniji kras u unutarnjosti
Like. Kolika bi od toga bila posredna korist, koliki idealni
kamati, koji se ne mogu brojkama iskazati ?


Uzmimo jedan primjer iz Francuske, koja nam u
pogledu pošumljenja goleti može služiti kao najbolji primjer.
Landes de Gascogne je ploha od 800.000 ha. Do god. 1850,
bila je ova površina rijetko naseljena žiteljima, koji su se pastirstvom
bavili. Na toj površini podignuta je šuma, koja danas
vrijedi pol milijarde franaka, a vadjenjein smole odbacuje
ved sada veliki prihod.


Još je jedna okolnost, koja je od velike važnosti za pošumljenje
našeg krasa. U naseljenim krajevima ravne i plodne
Slavonije sve više nestaje suma; šuma se sve vise potiskuje u
svoje naravne granice: u brdske krajeve. Spriječiti ili usporiti
ovu evoluciju bila bi velika pogreška u narodnogospodaiskom
pogledu, a katastrofalno bi moglo u skoroj bududnosti djelovati,
ako se naporedo nebi podizala šuma u krajevima (brdskim),
koji su po naravi zato odredjeni, U te krajeve svakako
u prvom redu spada čitavo krasko područje.


Preostaje još pitan-´e, ko je dužan nositi troškove za pošumljenje
krasa. Pošumljenje krasa je svakako u prvom redu
u interesu vlasnika i posjednika zemljišta, a to su pretežno
zemljišne zajednice. Nu obzirom na tehničke poteškoće s kojima
je pošumljenje krasa skopčano, te obzirom na opseg što
ga zapremaju goleti, ne može se niti zahtijevati niti očekivati,
da taj rad provode pojedinci ni opdine, jer žrtve, koje su
stim spojene nadilaze snagu njihovu.


Uzme li se k tome, da taj rad donosi koristi tek kasnijim
generacijama i da pošumljenje krasa leži u jednakoj mjeri u
javnom interesu, to je sasvim opravdano, da veći dio troška
nosi država (zemlja), jer se tim radom podiže porezna snaga
kraških žitelja i jer je i sama državna uprava dosta pridonijela
današnjim prilikama na krasu.