DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 134 da
se spriječe ili ublaže elementarne i za opdu dobrobit štetne
posljedice, zatim zemljišta, koja se ne mogu meliorirati i unosnijoj
i korisnijoj kulturi privesti.


Ovako ustanovljene čestice unašaju se nakon pravomoćnosti
odluke u poseban katastar, koji služi kao baza za dalnje
operacije kraškog povjerenstva. Zemljišta, koja su unesena u
katastar, moraju se pošumiti a Trstu u roku od 30 god. a u
ostalim krajevima odredjuje taj rok ministarstvo poljodjelstva,
saslušav o tom zem. odbor.


S pošumljenim površinama ima se dalje gospodariti po
šum. zakonu kao ea srednjom ili visokom šumom.


Krasko povjerenstvo valja da se u svim slučajevima sporazumije
s vlastnicima, posjednicima i ovlaštenicima koliko za
način pošumljenja, toliko i za buduči uzgoj t. j , čuvanje i uzdržavanje
šuma, za davanje besplatnih biljaka i novčane potpore.


S pošumljenjem ne smije se previše forsirati, jer bi bila
ne samo ogromna sredstva za to nužna, već bi i akomodiranje
prema novim prilikama bilo naglo i štetno.


Ako se unaprijed zna ili misli, da interesenti ne bi pošumljenje
dobro izveli, ili ako inače ne pružaju garancije, da
će s novopodignutom sumom onako gospodariti, kako je to
nužno, ili ako se s njima u tom pogledu nebi u opće moglo
sporazumjeti, valja nastojati da se zemljište, ili pravo ovlaste
ništva otkupi. Ne uspije li ni to, valja u ime i na korist kraškog
fonda provesti postupak eksproprijacije.


Nu kupovanje zemljišta, a po gotovu ekspropijaciju valja
smatrati izuzetnim sredstvom, kojim se treba poslužiti samo u
slučaju skrajnje potrebe, jtr bi se tim apsorbirao dobar dio
fonda, a osim toga bi se izazvala i opozicija proti radu oko
pošumljenja krasa.


Dodajemo još, da je zakonskom novelom od 1. lipnja
1890. odredjeno, da su svi ugovori i pogodbe i t. d. u poslu
pošumljenja krasa prosti od porez,a i pristojba.


Zakon o pošumljeuju krasa, koji smo dosad u glavnim
crtama prikazali, mogli bi u cijtlosti prihvati, jer je taj zakoa