DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 136 —


da J8 poradi ovog nedostatka u zakonu omogudeio, da se u
svako doba uništi skupocjeni i teški rad od nekoliko godina i
decenija.


Po šum. zakonu, koji tu stupa na snagu, privatni vlasnik
nije dužan tražiti dozvolu za sječu i oblasti moraju biti stavljene
pred gotov čin, da uzmognu upotrebiti one ustanove šum.
zakona, koje se odnose na haračenje i uništavanje šuma, a
tad je ved prekasno, jer se po visini globa nemjeri uspjeli i
napredak šum. gospodarstva.


Pa i politički razlozi i obziri mogu pridonijeti mnogo, da
se ovaj nedostatak zakona upotrebi na štetu cjelokupnog rada.


Stoga, te pošto podizanje šuma na krasu ima poglavito da
služi opčim i javnim interesima, kojima se zlo svadeni interesi
pojedinaca to više moraju podrediti, jer država nosi pretežni
dio troška, opravdano je, da se u zakonu stvori garancija, da
posjednici nede modi uništavati skupocjeni i teški posao od nekoliko
godina i decenija. Zakonom se mora državi ili kraškom
fondu osigurati pravo, da trajno utječe na upravu i gospodarenje u
novopodignutim šumama na krasu.


U sličnom zakonu (od godine 1904 ) valjanom za Galiciju
(Gesetz betreffend Schutzaufforstungen) bar je donekle ublažen
taj nedostatak time, što je odredjeno, da se na temelju tog zakona
pošumljena zemljišta smatraju zaštitnim šumama, koje
su podvrgnute ustanovama §§. 6. i 7. šum. zakona.


U Dalmaciji, gdje kras zaprema površinu od 11,049 km´*
pošlo se — kako smo napomenuli — posebnim putem, pošto
se glavna pažnja upravila na kržljave šume i grmljem obrasle
pašnjake, iz kojih se jednostavnom zabranom i ostalim uzgojnim
sredstvima mogu u kratkom vremenu didi dosta lijepe
šume.


Da se očuvaju posljednji ostanci šuma, stvoren je još
godine 1873. zakon, kojim se imaju ,spriječiti čini, štetni po
šumu".


Po ovom zakonu je zabranjeno kopanje i čupanje panjeva
i korijenja; paša koza ograničena je, a sjeČa dozvoljena je radi
lakše kontrole samo od i. rujna do 31. ožujka.