DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 187 —


Pošto su u Dalmaciji kao i u ostalim provincijama, naročito
u Istri i Kranjskoj, zajedničke šume i pašnjaci najveda zapreka
dobrog gospodarstva, to je državnim zakonom od 27.
svibnja 1876. i zemaljskim zakonom od istog dana omogućena
razdioba općinskog zemljišta, sposobnog za kulturu. Ova dioba
nije obligatna ved fakultativna, nu zemljišta, koja su u stabilnom
katastru označena kao šume i drvljem obrasli pašnjaci
moraju se i nakon diobe pošumiti.


Pa i ostala nekultivirana zemljišta moraju se pošumiti,
ako diobno povjerenstvo u općem interesu to pronadje nužnim.


Novi vlasnici ili podjeljeniei dužni su pripale im dijelove
zemljišta pošumiti u stanovitom roku i po stanovitoj
osnovi, koju političke oblasti odobravaju. U većini slučajeva
dovoljno je, da se čestice zabrane t. j . da se ograde i da se
na njima privremeno isključi svako uživanje. Samo u pojedinim
slučajevima nužno je umjetno posumljivati.


Posjednici šum. zemljišta, dobivenog za diobe, dužni su
svoja zemljišta podijeliti u najviše 10 sekcija te tako dugo posumljivati
i u strogoj zabrani držati, dok se potpuni obrast ne
postigne i dok biljke toliko ne odrastu, ,da im blago ne može
više naškoditi".


Osim toga su posjednici dužni po zakonu suhozidom ograditi
Bve one površine, na kojima se prema gojitbenoj osnovi
ima paša zabraniti. Ako to ne učine, mogu to oblasti ureda radi
provesti na njihov trošak,


U Dalmaciji, gdje je nisko šum. gospodarenje u toliko
povoljno, što se tim načinom najlakše mogu podmiriti potrebe
ogrjeva, brsta i trave, može se parceliranje šuma donekle dopustiti,
jer se i male Čestice mogu uzdržavati kao gospodarske
jedinice, ali toliko pogodovanje niskoj šumi, skopčano s parceliranjem
šum. zemljišta ne može se nikako smatrati povoljnim.
Druga mana zakona leži u tom, što mu djelovanje traje samo
tako dugo „dok se potpuni sklop ne podigne i biljke toliko
ne odrastu, da im blago ne može više škoditi." Nakon toga
vremena smatra se, da je dovršen rad oko pošumljenja tih


11