DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Broj 2787 /IO. Kr. kotarska" oblast u Slatini dne 8. ožujka 1910.
Predmet: Dražba bukovih stabala.


Oglas dražbe.


Dne 8. travnja 1910, u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba
sliedećih hrpa:


I
I
C3


Izklična


Naziv zemljištne


c ciena Opazka


zajednice M


1 a


´o´


K fil.


n


Od ovih je 142 komada hra1
5,697 23.080 stovih stabala, a ostalo odpada
na bukve.


2 Kusonje gornje . . . 12.003 41.291 — Gotovo sve same bukve, a ostalo
odpada na cer, grab i briest.


Ukupno . . 17.700 64 371


Ponuda imade glasiti za svaku hrpu napose a imade biti obložena
jamčevinom, koja iznosi 107o ^^ izklične ciene.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisate oblasti za
vrieme uredovnih satih.


Kotarski upravitelj: Oroger v. r.


Sjemenja od četinjavog i listavog drveća, trava i gospodarskih
plodina, sa najvećom mogućom Iclijavošću, zatim šumske biljke
i živičnjake, ukrasna stabla i stabla za perivoje i drvorede,
Conifere i voćke, te veliki izbor raznih ruža, prodaje c. i kr.


dvorski dobavljač


.^ĆLsunoer t tF^Sura^g^O, trgovina sjemenja itd.


Zala-Egerszeg u Ugarskoj.


Cienici šalju se na zahtjev.