DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-_ 138


površina, koje tada dalje potpadaju pod ustanove šum. zakona,
koji — kako smo ved rekli — ne pruža intenzivnu zaštitu.
Posljedica je toga, da brzo nastane prvašnje zapušteno stanje.
Da šestome predusretne, moralo bi se djelovanje zakona produžiti.


Ovim smo iscrpli glavne ustanove zakona o pošumljenju
krasa u Cislitaviji. Moramo još spomenuti, da zakoni u Istri,
Kranjskoj, Trstu, Gorici i Gradiškoj premda nose natpis zakona
0 pošumljenju krasa, ipak ne definiraju pojam krasa kao
što ni šum. zakon ne definira pojam šume.


Obzirom na stroge ustanove zakona, kojima se u tolikoj
mjeri može ograničiti pravo raspolaganja sa zemljištem, izgleda,
da bi se moralo u samom zakonu tacno odrediti, šta se ima
smatrati krasom, na koji se sva zakonska strogost može primjeniti.


Pa ipak niti bi bilo shodno a niti praktično provedivo,
da se u zakon unosi definicija, koja bi strogo znanstveno odredjivala
pojam krasa.


Po onom što smo govorili o pojavama i bitnosti krasa
jedva da se može praktično uzeto takova definicija uopde postaviti.
Osim toga nebi bilo niti pametno u zakon unositi ustanove,
koje bi imale vrijediti za sve slučajeve, jer ona organizacija
rada, koja nebi vodila računa o lokalnim prilikama,
značila bi jednostavno šabloniziranje, koje nigdje nije tako štetno
i neumjesno kao upravo na krasu.


Austrijski su zakoni baš u tom pogledu sretno riješili
zadaću, kad nijesu teoretski odredili pojam krasa, ved su prepustili
kraškom povjerenstvu kod kojeg se pred postavlja potpuno poznavanje
predmeta i mjesnih prilika, koje mora biti podloga
svakog rada i uredovanja na krasu, da ustanovi površine, koje
se obzirom na „sprečavanje i ublaženje elementarnih i opde
štetnih posljedica« moraju pošumiti, „a da pri tom ne budu
poremedeni gospodarski interesi posjednika ili ostalih :[osoba,
koje imaju ovlaštenička prava na tim´zemljištima".


Pošrmljenje krasa je kulturno pitanje u širem značenju
te samo pošumljivanje stanovitih površina nije dostatno za rje