DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 139 —


šenje te zadade. Naprotiv rad oko pošumljenja krasa je satno
jedan dio iz kompleksa onih mjera, koje se moraju provesti,
da se kraške prilike saniraju i da se stvore povoljnije prilike
za život na krasu. Pored šumara moraju i drugi faktori paralelno
djelovati kod toga.


Uredjenje bujica i ponora, gradnja cesta i putova, obskrbljenje
krasa vodom, podizanje poljskog gospodarstva i stočarstva,
stvaranje novih vrela prihoda, spada medju te mjere.
Savezno s tim mjerama pokrenuto je i uredjenje gospodarstva
na zajedničkom posjedu, dioba i melioracija tog posjeda.


Baš ovo potonje je od najveće važnosti, jer zajednički posjed
sastoji pretežno od pašnjaka, koji čine najvedi kontigenat
krasa i može se redi, da su kras i zajednički pašnjaci identični
pojmovi.


Sve poteškode i zapreke, koje se stavljaju akciji oko pošumljenja
krasa, leže baš u tome, što se pošumljenje ima provesti
pretežno na pašnjacima, koji poradi lošeg stanja i tako
ne dotječu za prehranu blaga.


Stoga je razumljivo, da se oduzimanjem pašnjaka u kraškim
krajevima, koji su samo za stočarstvo prikladni, dira
upravo u živac narodnog gospodarskog života, pa je i pojmivo,
ako se kraški žitelji protive akciji oko pošumljenja krasa ma
koliko ta akcija inače bila korisna.


Šumari se dakle ne smiju uklanjati rješavanju problema,
koji ide za tim, da se podigne i unaprijedi vrijednost preostalog
dijela zajedničkog posjeda, jer samo u unutarnjem ojaČanju
zajednica leži garancija za uspješan rad oko pošumljenja krasa.
Ko to nebi htio uvažiti, taj bi svojim radom oko pošumljenja
krasa provodio skupocjene a bezuspješne eksperimente.


Stoga i ovdje ponavljamo, da težište pitanja ne postavljamo
u zakonske ustanove, koje bi prisilnim načinom imale
omoguditi, da se stanovite površine pošume, ved imajudi pred
očima, da de se pošumljivati skoro jedino zajednički pašnjaci,
držimo, da se glavna pažnja kod stvaranja zakona mora posvetiti
baš podizanju vrijednosti onih površina, koje će biti izu