DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 142 ~
uređjaje samo pravni odnošaj ovlaštenika međjusobno i prema
zajednici; ukratko, uredjuje se samo ovlašteništvo, U gospodarskom
pogledu ne samo što zakon nije dosta pozitivan, ved
se može redi, da o gospodarstvu i ne govori ništa. Izuzetak
čine šume, za koje je odredjeno da se ima namjestiti potrebno
upravno i čuvarsko osoblje, a šum. gospodarstvo urediti
prema zakonu o uredjenju stručne uprave i gospodarstva sa
šumama, stojećim pod osobitim javnim nadzorom.


Da budemo jasniji, moramo pobliže razložiti u čemu je
nedostatak s kojega zakon o zemljišnim zajednicama nije gospodarski
pozitivan.


Za diobu odredjuje taj zakon: ko i kada je vlastan zatražiti
diobu, i način, kako se dioba provodi; ukratko normira
diobni postupak. Nakon diobe prepušta zakon svu brigu
novom vlasniku. Dioba se dakle provodi, a da se r^ mogu
postaviti nikakovi uvjeti za buduče gospodarenje s podijeljenim
zemljištem. Zakon daje novom vlasniku sasvim slobodne ruke,
jedino za šum. zemljišta vrijedi i dalje šum. zakon.


Redi de nam se; za ostale vrste kultura nije ni potrebno
propisivati izvjestan način gospodarenja, jer de novi vlasnik u
svom interesu nastojati, da s dobivenim zemljištem dobro gospodari
i da ga u vrijednosti podiže. Dopuštamo da to vrijedi
u pravilu, ali na kraškom pašnjaku nije dosta htjeti, ved treba
i modi dobro gospodariti. U tom je — kako demo kasnije vidjeti
— jedan od glavnih razloga, koji govori proti individualnoj
diobi na krasu.


Koliko je zakon o zemljišnim zajednicama u gospodarskom
pogledu manjkav još bolje se vidi iz ustanova, kojima se uredjuje
zajedničko uživanje. Zakon doduše odredjuje, da gospodarstvo
kod zem. zajednica mora biti udešeno prema trajnoj
koristi zajednica, ali kako se ima to provesti o tom ne daje
zakon nikakva normativa (niti ga može dati zakon, koji vrijedi
za sve zem. zajednice), ved prepušta pravilnicima, da uživanje
zajedničke imovine urede. Ako se s jedne strane uzme, da pravilnike
sastavljaju sami ovlaštenici pod rukovodjenjem ured