DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 143 —


nika, koji nemaju nikakvog gospodarskog znanja, a nad provedbom
vrše neposredan nadzor oblasti, koje nemaju gospodarskih
stručnjaka, te ako se s druge strane uvaži, da uredjenje
zajedničkog uživanja suponira stanovite stege u opsegu,
a još više u načinu uživanja, dakle zahtijeva izvjesne žrtve, na
koje ovlaštenici neće nikad dobre volje pristati, to de i uredjenje
zajedničkog uživanja ostati na papiru sve dotle, dok državna
vlast ne bude mogla prisilnim načinom u tom smjeru
utjecati.


Za prisilna sredstva najmanje daje uporišta zakon o zem.
zajednicama, koji ovlaštenicima dopušta najširu autonomiju i
prepušta im da po svojoj volji upravljaju i gospodare svojom
imovinom.


Na prvu napomenu, da li stvarima, koje se tiču kraških
pašnjaka ima mjesta u zakonu o pošumljenju krasa, kojega
provode šumari, možemo odgovoriti, da sve odredbe (mjere) i
šumskotehničke i gospodarske naravi stoje u nerazdruživoj vezi.
One se stapaju jedna u drugu, te je več radi jedinstvenog provadjanja
tih odredaba potrebno, da budu u jednom zakonu.


S tih razloga je več Wes8ely predlagao, da se donese zakon
0 kultiviranju krasa, kojim če se urediti cijelo gospodarstvo
na krasu, a nede se ticati samo pošumljenja krasa.


Jedinstvo problema pak zahtijeva, da i provedba zakona
bude u jednim rukama, jer da se poslužimo riječima Briota:
, Uvijek se nalaze niti, koje pojedine odredbe (mjere) spajaju
u jednu cjelinu i mi osjedamo, da bi djelovanje tih odredba
bilo deseterostruko, kad bi ih jedna ruka provodila".


Krasko povjerenstvo, koje ima da ustanovi čestice, koje
je nužno pošumiti a da pri tom ne budu poremedeni gospodarski
interesi posjednika i ovlaštenika, dakle povjerenstvo, kod
kojeg se suponira potpuno poznavanje lokalnih i go^spodarskih
prilika, svakako je najpozvaniji faktor za prosudjivanje, kako
se ima postupati i gospodariti s kratkim pašnjacima. Pošto je
s druge strane rad oko kultiviranja krasa pretežno šum. tehničke
naravi i pošto šum. tehničari, koji su članovi kraškog