DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 144 —


povjerenstva mogu sebi lako pribaviti gospodarsko znanje, koliko
je ono potrebno za kraške pašnjake, to bi i izvrši van je
zakonskih ustanova i nadzor nad kraškim pašnjacima imali
biti u rukama šumara. Na ovaj način bi se ujednostavnio cijeli
postupak a izvršivanje samog zakona bi bilo brže, bolje i cjenije.
Pri tom ne mislimo da u kraškom povjerenstvu ne bi
bilo mjesta gospodarskom stručnjaku, naprotiv bi poželjno bilo
da u povjerenstvo stupi i gospodar, stručnjak s jednakim pra-
Tom glasa. Jedino provedba zakona i nadzor imali bi ostati u
rukama šumara, jer bi namještanje dvovrsnih upravnih i 6uvarskih
organa bilo znatno skuplje, a moglo bi dovoditi i do
konflikta.


Rješavanje specijalnih gospodarskih zadataka na krasu
spadalo bi i dalje u djelokrug narodno-gospodarskog odsjeka


kr. zem. vlade, koji bi po potrebi mogao zatražiti mnijenje
kraškog povjerenstva.
(Nastavit će se.).


Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara
u privatnim službama i kako da se tomu
predusretne?


Pragmatika »činovnika biskupije djakovačke« objelodanjena
u našem Šumarskom listu u br. 12 od godine 1909.
dala mi je ponuku i poticaj, da kratak ali jezgrovit predgovor,
kojim je pisac postanak pragmatike popratio, u koliko su mi
odnošaji privatnih činovnika poznati, nastavim, nu ne u onom
pravcu, da na dugo i široko nabrajam sve naše materijalne i
životne, još uvjek na gdjekojim mjestima nesnosne i neodržive
odnošaje, — za koje ipak neki tračak davno željene pragmatike,
kroz uvjek još tmurno nebo proviruje i nešto obećava, — ved
ču zaci na ine naše nesredjene službene odnošaje, koji su za
opstanak i razvitak d o m a č e g našeg priv. šumarskog činovničtva
od ne male važnosti.