DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 145 —


Kod nas u Hrvatskoj i Slavoniji na ogromno ti privatnom
šumskom posjedu (uračunav ovamo i onaj raznih jurističk´h
osoba, biskupija, crkava, manastira itd.) od 738 704 kat. jutara
ili 287o od ukupne šumske površine, imade namještenih oko
200 šumarskih činovnika, od kojih nije ni jedna četvrtina rodjenih
Hrvata, odnosno sinova ove zemlje, — jer abstrahiramo
li od dva velika biskupska vlastelinstva (Zagreb i Djakovo), zatim
Zagrebački kaptol i dva tri naša veda vlastelinstva (poglavito
Valpovo, a donekle Dolnji Miholjac i Vukorar) — nadi ćemo
kod svih drugih namještene same tudjiuce. pa ako koji domadi
sin i zaluta u takovo vlastelinstvo, gledaju ga njegovi sučinovnici
kao bielu vranu, a nije li takav u stanju, da se u što
krade vrijeme prilagodi službenim i inim na oko sidušnim, ali
veoma uplivnim tamo vladajudim nazorima, to ga vtd prvi
bolji vjetar odpuhne.


Nepobitna je ali činjenica, da je naša vis. kr. zem. vlada
još tamo oko osamdesetih godina u tom pogledu izdala mnoge
naredbe, (naime glede naraještenja izučenih šumara po privatnim
šumoposjednicima itd), ali koliko su se te naredbe obdržavale
najbolje svjedoči status našeg priv. šum. činovništva sadržan
u Borošidevom hrv. šumarsko-lovačkom kalendaru, iz
kojega se vidi, do je domadih sinova godimice sve manje. Pa
budu li ti odnosaji još dalje potrajali, nede biti nikakovo čudo,
ako privatnog domadeg činovništva sasvim nestane.


Potražimo li malko dublje uzrok ovog neuspjeha u namje


štanju domaćeg priv. šum. činovništva, nadi demo ga u prvom


redu kao naravan razvoj šumarskog činovništva u obde. Ved


u prvom početku namještali su naši vlastelini za gospodarstvo


svojih šuma lovce, lovnike, nadlovce, jagare itd., pa je u našem


narodu riječ jagar i danas ostala za oznaku svakog šamara, a


napose onog u privatnoj službi.


Ovi stari jagari dolazili su najvedma iz Češke, Austrije,


Štajerske i Ugarske, pa su dobiv liepa i unosna mjesta ostali


i posvema se udomoli. Nu za rekrutiranje novih sila rijedko


86 kada i od strane šumarskih uprava a i samih vlastelina