DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 148 —


sadanji rad tog druš*^va pokazao je u svakom smjeru dosta


uztrajnosti i dobru volju, pa je nade, da će mu rad i željenih


uspjeha donjeti.


Nu koliko su mi dosada odnošaji poznati, neznam jeli
gornje društvo preduzelo kakove korake, da se namještavanje
u priv. službama poglavito domadem činovništvu osigura? (Posredovanje
pri namještanju gosp. i šum. činovnika mislim da
nije dovoljno). Ako nije, pruža mu ee još dosta vremena i
zgode, da u tom smislu čim energičnije poradi.


Priobćiv ovo njekoliko redaka ne bijaše mi ni najmanje
na umu, da podignem kakvu hajku proti našim sudrugovima
šumarima, koji su inozemci, medju kojima imade vrstnih stručnjaka
i čelik značajeva, već samo da našu javnost i mjerodavne
faktore upozorim, da nastoje domaćim sinovima (vlastitoj djeci),
osigurati bolju budućnost u privatnim službama u njihovoj
liepoj domovini, što Bog dao!


Jedan vlastelinski šumar.


Gorostasno drveće Kalifornije.


Priobćuje: N. Pleša-Kosinjković, šumar.


Prvom polovicom mjeseca studenoga pr. g. stigla je u
Europu vijest, da se u plamenu nalazi glasovita kalifornijska
šuma »Galaveras" , koju čine najveći gorostasi drveća na
svietu t. ZV. s e k v 0 j e ili m a m u t o v e i.


Uvažena drvotržna revija Oesterr.-Uogarisches Ceutralblatt
fiir Walderzeugnisse" u Beču za mjesec studeni pr. g. donesla
je 0 tomu vrlo zanimiv naslovni članak, kojega evo i ja uz
prethodnu dozvolu uredništva spomenutoga lista, još i sa svojim
podacima nadopunjenoga i preobradjenoga iznašam pred cienjene
čitaoce, e da bi što bolje upoznali divotna božanska
djela na još živim svjedocima iz bilinskog carstva naše kruglje
zemaljske.


Mi se šumari prema drugim zvaničnim i nezvaničnim članovima
ljudskoga društva jedini ponositi možemo, da nam je




ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 149 —


u dio palo, da su ta čudovišta divne prirode u najužoj svezi


sa našom liepom zelenom strukom, sa odličnim našim zvanjem,


koje po svojoj narodno-^ospodarstvenoj važnosti za sve kul


turne narode, sve to vede i liepše priznanje nalazi kod sviju


za kulturni napredak zauzetih zvanicnika i faktora.


Pređjimo sada na pobliže razmatranje gorostasnih stabala
šume „Calaveras-a" i đr. po Kaliforniji i drugim krajevima
zemlje prirodnih čudovišta — sjeverne Amerike!


Šuma »Calaveras« je pred njeko desetek godina došla u
posjed jednoga drvotržca, koji je pri izrabljivanju iste imao
praktične ciljeve pred očima.


Jedno šumarsko strukovno izvješče o „Bigtrees-ima" (gorostasno
drveče) gorja »Sierra Nevada«, koje je izvješde izašlo
na javnost u jednoj raspravi poljodjelskoga departementa Sjedinjenih
država, medju inim navadja sliedede: „Najvedi dio
gorostasnoga drveda, a bezdvojbeno i najljepši, nalazi se u
posjedu Ijudih, koji u svakom pogledu imadu pravo, a u vrlo
mnogim slučajevima i nakanu, da to drvede (stabla) samo
posjeku".


Jedino se može šuma „Mirapoza " smatrati posve sigurnom
od sjekire, koja je po drugim šumama ved strašno haračila,
jer je kao državno vlastništvo izručena,


Broj mamutovih stabala, to de reći onih, koja to ime radi
svojega obsega i svoje visine zaista zaslužuju, prema procjeni
američkoga šumara, koji je na temelju vlastitih opažanja ono
izvješće sastavio, ne iznosi više od 500, pa se i ta stabla podjeljena
u 10 gajeva, nalaze rasuta medju drugim četinjastim
drvedem.


Njihova poprečna visina iznosi 275 stopa sa promjerom
od 20 stopa pri zemlji.
Nisu riedki pojedini eksemplari od 300 stopa visine i 25
stopa promjera.


U šumi »Calaveras-u« ima desetak »sekvoja« od preko
300 stopa visokih, a najviša se koči nad zemljom 360 stopa.
Kada su jedno od tih gorostasnih stabala obarali, koje
je imalo promjer od 24 stope, bilo je zabavljeno 5 Ijudih 22




ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 150 —


dana, pa ipak 8e to nije moglo nazvati pravim obaranjem sa
sjekirom, jer se je to ogromno stablo moglo oboriti samo na
taj način, da se je moralo na posjeku najprije sa velikim
svrdlom provrtati.


Na njegovom preostalom i izgladjenom panju napravili su
plesni paviljon, u kojemu je moglo 16 pari udobno plesati, a
osim toga bilo je mjesta za 17 gledalaca ili svirača.


Dapače su na njem davali i kazalištne predstave, a kasnije
su na tom panju podigli kudicu, u kojoj su se tiskale jedne
političke novine sa pravim i valjanim nazivom »The Big Tree
Bulletin«, što bi po hrvatski glasilo »Novine gorostasnoga
stabla <.


Po najnovijim vještima zapalilo se je kod spomenutoga
požara i t. zv. »mater-stablo« šume Calaveras-a,


To se je stablo sve do godine 1854. smatralo za najliepše
i najgorostasnije medju drugima svoje vrsti; kada je ali tada
do u visini od 114 stopa bilo lišeno svoje kore, počelo je brzo
obumirati, te je na svojoj veličajnosti i neprispodobivoj harmoniji
(skladnosti) svojega rasta mnogo izgubilo. Uza sve to je
samo malo od svoje prvobitne visine od 321 stope izgubilo,
pa u visini od 116 stopa ima još oko 40 stopa u opsegu.


Visina do najdolnje, odnosno do prve grane iznosi 137
stopa, a kora je do 2 stope debela.
Nedaleko od »matere-stabla« leži na tlu razmrskano >otacstablo
«.
Za nj se kaže, da je u početku bilo visoko 400 stopa, a
deblo u visini panja da je mjerilo 110 stopa u opsegu.


Pri svojem padu srušilo se je to stablo na »Staroga Herkulesa
«, svojega dostojnoga takmaca u pogledu debljine i visine,
kojega se je gornji dio debla na nebrojene komade raspao.


Godine 1862. imao je taj »Stari Hercules« još visinu od
325 stopa sa obsegom kod panja od 95 stopa, a oborila ga je
te godine jedna silna oluja.


Pred jedno 6 godina našli su u brdskim šumama Kali


f orni je jedno od sviju dosada poznatih mamutovaca najjače




ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 151 —


Stablo, kojega deblo 2 metra iznad zemlje mjeri 138 stopa u
opsegu, te je još u punoj životnoj snazi.


Nedaleko jedna od druge u sumi Calaveras kao straža
stojede dvie »šumske snaše (nevjeste)« jesu preko 300 stopa
visoke.


Još višji su »siamenski dvojci«: »Daniel Webser« i »Granite
State«, »Abram Linkoln« i >general Skott«, docim preko
sviju sekvoja spomenute šume sa visinom od 360 stopa strši
»Star King«.


Ipak se najgorostaanije drveće nalazi u spomenutoj Maripoza-
šumi, koja stoji pod državnom zaštitom.
Pred kakovih 60 godina sviet nije imao još nikakovih
viestih o gorostasnom drveću u gorju Sierra Nevada.


To je drveće odkrio njeki lovac imenom Dowd, kako
Robert von Schlagintweit u svojoj knjizi »Kalifornien, Land
und Leute« (Kalifornija, zemlja i ljudi) piše, pa je to odkriće
u čitavom izobraženom svietu silno zadivljenje proizvelo.


Prije se je držalo prećeranim i bajoslovnim pripovjedanje
0 velikim visinama i promjerima tih giganta kalifornijskih
četinjastih šuma.


Odkada je ali dolina »Yosemite« odkrivena, te tisućama
turista pružena prilika, da na svojem putu sa vlastitim očima
mogu vidjeti gorostasno drveće Sierre, diviti mu se i hvalu
mu po čitavom svietu raznašati, — to su spomenute dvojbe
razpršene.


Većina tih putnika donesoše kući samo letimične i površne
utiske 0 svojim opažanjima, a samo njekolicina njih upoznade
te šumske gorostase u raznim godišnjim dobama: u sjajnom
proljetnom nakitu za vrieme ljetnih oluja, na zlatnom jesenjem
suncu i u blistavom zimskom snježnom ruhu,


Sa takovim čuvstvom to opisuje pravi prijatelj prirode.
Joh n Muir u svojoj knjizi o Kalifornijskim briegovima.


Dok su prašume oko rieke Amazonke i Orinoka u južnoj
Americi neprolazne, to su naprotiv spomenute prašume sjeverne
Amerike posvuda vidne i prolazne. — Kroz ove hodnike vi




ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 152 —


sokih naravnih stabalnih stupova putnik prolazi nesmetano;
nigdje mu prolaz gusta šikara ne zakrcuje, te se bez velikih
napora može uspeti sve do samih snježnih vrhunaca bregova.


Dolnji rub šuma sastoji se iz nizkih hrastika i borika.
U visini od 2—3000 stopa nad morem susrede se na prve
gorostase pravoga pojasa borova, za kojim prema gore sliedi pojas
srebrenasto-bieloga bora, nad njim pojas patuljastih
borika gorja Sierre, koji poput libanonskih cedrova bez
iznimke po planinskim morenama rastu.
Prava gorostasna stabla ne rastu vazda u osamljenim
hrpam, ved se često nalaze pojedince medju drugim detinjastim
drvedem razne starosti.
U pojasu izmedju 3 i 5000 stopa nadmorske visine raste
gorostasni bor »s 1 a d o r o v a c« (Z u e k e r k i e f e r), koji se
uz promjer kod panja od 6—8 stopa ističe sa ravnom plosnom
krošnjom i visinom oko 200 stopa.
Samo drvo ovoga stabla izvanredno ciene, pa radi toga
žalibože često pada žrtvom nemile sjekire.
Svoje ime je taj bor dobio od smolnoga šećera, koji obilno
curi iz zadanih rana na deblu udarcom sjekire ili požarom
prouzročenih.
Unatoč sladkoga i ugodnoga ukusa izeureloga soka Indijanci
ga u prevelikoj mjeri ne uživaju, jer ima jako odvodno
svojstvo, radi čega ga i sam medjed, poznati sladokusac, kako
vele mimoilazi.
Taj glasoviti bor, kojega je čuveni botaničar David Douglas
u čast svojega prijatelja Dr. Lamberta u Londonu okrstio
botaničkim imenom: Pinus Lambertiana (Lambertuskiefer,
Ri.esenkiefer), čini na prvi pogled vrlo
čudnovat i nezaboravan utisak na motrioca.
Spomenuti prijatelj prirode John Muir jest u svako doba
godine svagda sa novim udivljenjem dolazio pod tajinstveno
šumede krošnje tih gorostasa, pa svoje srce svečanom obožavanju
tih gorostasa otvarao.




ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 153 —


On ih naziva »svedenicim a«, onoga šumskoga pojasa,
u kojem su sve drugo drvede nadvisili, te kao blagoslivljajudi
svoje silne ruke (grane) šire nad njim na sve četiri strane.


Dok im manjka obižna jednoličnost rasta drugih borova,
odlikuju se ti sladorovci sa velikom mnogoličnosdu u svojem
rastu, tako da površni motrioc nikakov jednoličan utisak od
jedno uz drugo rastučega stabla ne primjeti.


Gdje sladorcvac na sunčanim stranama raste, tu mu tlo
pod krošnjom u proljeću i ljetu okiduje najljepše cviede: bielo
i ružičasto, izmješano sa divljim ružicama i nebrojenim ljubicama.


Taj bor uspjeva medju 35. i 45. stupnjem sjeverne širine,
ali nigdje ne čini za sebe ovede savezne šume, ved je ovdje
ondje raštrkan.


Odlikuje se sa ogromnim 30—40 centimetara dugačkim
a 8 —12 centimetara debelim češerima, te sa jestivim sjemenom.
Preporučuje se za sadnju na pjeskovitom tlu i to u smjesi sa
arišem i smrekom.


Vjeran drug i pratioc toga gorostasa u gorju Sierra Nevadi
je ponajviše srebrenasto — bieli ili žutkasti
bor — Pinus argentea, koji naraste i preko 200
stopa visok.


U dolini Merce d je Muir izmjerio jedan eksemplar, pa
ustanovio, da je deblo sa visinom od 220 stopa imalo na dnu
promjer od 8 stopa. — Sa pjesničkim zanosom uzvisiva on
veličajnu ljepotu toga srebrenastoga bora, osobito kada za duvanja
vjetra svoje srebrenaste iglice i grančice gore dolje njiše.


I Douglasijeva smreka — Pseudotšuga
Douglassi i Carr, naraste do 200 stopa visoka, te do 15
stopa promjera na panju, a korom do 37 centimetra debelom,
činedi po Willkommu ogromne i guste šume po gorju
Sierra Nevada.


Ona odoljeva i najjačoj zimi i vjetrovima, a zadovoljna je
i sa slabijim tlom.
12




ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 154 -


Isto takove visne i debljinske dimenzije dostigne Crven i
bor. — P. resinosa Lamb., koji po istom gorju uspjeva
u saveznim šumama u pojasu od 5—9000 stopa.


Pisci John Muir kao što i Robert v. 8chlagintweit pobliže
opisuju „kraljicu" sviju Četinjača — mamutova c —
Sequoia, Wellingtonia gigantea —, koji je najbliži
cedrovima, a blizo je u srodstvu i sa crvenim borom


— Pinus resinosa Lamb.
Mamutovci imadu neobično malene, više okrugljaste nego li
dugoljaste češerike, jedva velike kao jedna jabuka srednje
veličine.


Medjutim se ali nijedna četinjača kalifornijskih visočina
u pogledu broja i množine češerika, ne može niti izdaleka
mjeriti sa mamutoveem.


Tako je Muir samo na jednoj jedinoj malenoj grani nabrojio
480 češerika, a svako pojedino izraslo stablo, prema njegovoj
procjeni svake godine proizvede milijone sjemenka, za
koje se ali narav brine, da od svih tih milijona jedva jedna
jedina sjemenka svoju svrhu izrastom u stablo postigne.


Akoprem je vlada na obranu tamošnjih šuma stroge zakone
izdala, uza sve to česti ogromni požari silna opustošenja
po njima počinjaju.


Kako se po mnogim našim planinskim predjelima pastiri
radi što izdašnije proizvodnje paše, ladaju paleža planinskih
šuma okolo planinskih pašnjaka, tako isto su i amerikanskim
šumskim požarima često i najviše krivi pastiri, koji svoja stada
na same snježne planinske pašnjake Sierre na izpašu derajo.
Jedno da si stvore prikladnije pristupne puteve do tih pašnjaka,
a drugo, da si nove pašnjake stvore, zapale čitave šumske sastojine,
ne maredi pri tomu niti najmanje, što svojim razornim
požarnim činom najstarije i gorostasno drveće „mamutovce"
uništuju.


Posjetioci našega krasnoga zagrebačkoga Zrinjevca i Akademičkoga
trga mogu se o veličajnom rastu mamutovaca u
malenom osvjedočiti i na ona 2 oko 10 metara visoka mlada




ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 155 —


mamutovca s lieve i desne strane pročelja naše akademije. J—
Odlikuju se ta 2 mamutovca sa liepom, pravilnom, čunjolikom
krošnjom, kojoj guste grane sižu malo ne do same zemlje, koje
će se prema ve5oj starosti stabala potiskivati prema vrhu, te
iza sebe ostavljati čisto, skroz pravilno žunjoliko izraslo deblo,
koje se prema svojoj visini sa nerazmjerno velikom debljinom
u dnu, odnosno na podini odlikuje.


Koji od cienjenih čitaoca ne može posjetiti žarobne Sierranevadske
doline »Yosemite« i »Merced <, a žele još više i pobliže
upoznati bili uske gorostase novoga svieta, toga upudujem
na spomenuta turistička djela Johna Muira i Roberta von
Schlagintweita, dok sam ga ja s ovim člankom samo u glavnim
potezima htio upoznati sa najvažnijim gigantima iz roda četinjastoga
drveda sa namjerom, da poput njemačkih šumara i
naši šumari prema našim klimatičkim odnošajima, što vedu
pasku posvete uzgoju raznih exota, a naročito toga gostasnoga
drveda.


LISTJ^K:.


Osobne viesti.]


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je.


1. Kod brodske imovne obeine:
a) Kotarske šumare Oskara pl. A gica, Nikolu Abramovića i
Blaža Ištaković a nadšumarima u IX. činovnom razredu sa sustavnim
berivima.


b) Šumarskoga pristava Josipa A1 k o v i ć a kotarskim šumarom
u X. činov. razredu sa sustavnim berivima.
c) Protustavnika Matu Kopića u X. činov. razredu, protustavnikom
u IX. činov. razredu sa sustavnim berivima,


2. Kod petrovaradinske imovne obćine kotarske šumare Maksimilijana
Matice vica i Savu Milutinoviea nadšumarima u IX. činov,
razredu sa sustavnim berivima.
3. Vlastelinskog okružnog šumara Oskara Seidela privremenim
kotarskim šumarom u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod
ogulinske imovne obćine.
4. Kod slunjske imovne obćine šumar, vježbenika Mihovila Mar-´
k i ć a privremenim šumarskim pristavom u XI. činov. razredu sa sustavnim
berivima.