DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 155 —


mamutovca s lieve i desne strane pročelja naše akademije. J—
Odlikuju se ta 2 mamutovca sa liepom, pravilnom, čunjolikom
krošnjom, kojoj guste grane sižu malo ne do same zemlje, koje
će se prema ve5oj starosti stabala potiskivati prema vrhu, te
iza sebe ostavljati čisto, skroz pravilno žunjoliko izraslo deblo,
koje se prema svojoj visini sa nerazmjerno velikom debljinom
u dnu, odnosno na podini odlikuje.


Koji od cienjenih čitaoca ne može posjetiti žarobne Sierranevadske
doline »Yosemite« i »Merced <, a žele još više i pobliže
upoznati bili uske gorostase novoga svieta, toga upudujem
na spomenuta turistička djela Johna Muira i Roberta von
Schlagintweita, dok sam ga ja s ovim člankom samo u glavnim
potezima htio upoznati sa najvažnijim gigantima iz roda četinjastoga
drveda sa namjerom, da poput njemačkih šumara i
naši šumari prema našim klimatičkim odnošajima, što vedu
pasku posvete uzgoju raznih exota, a naročito toga gostasnoga
drveda.


LISTJ^K:.


Osobne viesti.]


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao
je.


1. Kod brodske imovne obeine:
a) Kotarske šumare Oskara pl. A gica, Nikolu Abramovića i
Blaža Ištaković a nadšumarima u IX. činovnom razredu sa sustavnim
berivima.


b) Šumarskoga pristava Josipa A1 k o v i ć a kotarskim šumarom
u X. činov. razredu sa sustavnim berivima.
c) Protustavnika Matu Kopića u X. činov. razredu, protustavnikom
u IX. činov. razredu sa sustavnim berivima,


2. Kod petrovaradinske imovne obćine kotarske šumare Maksimilijana
Matice vica i Savu Milutinoviea nadšumarima u IX. činov,
razredu sa sustavnim berivima.
3. Vlastelinskog okružnog šumara Oskara Seidela privremenim
kotarskim šumarom u X. činovnom razredu sa sustavnim berivima kod
ogulinske imovne obćine.
4. Kod slunjske imovne obćine šumar, vježbenika Mihovila Mar-´
k i ć a privremenim šumarskim pristavom u XI. činov. razredu sa sustavnim
berivima.