DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 157 —


1894. o uredjenju zeinlj. zajednica imale odluCivati upravne oblasti, već
se radi o sporu radi navodno povredjenoga prava prijekupa
ovlašteničtva u smislu § 22. citiranoga zakona. U
tom §-u 22. sadržane su materijalno-pravne ustanove o pravu prijekupa,
nu u zakonu nije odredjeno, da su za rješavanje odtud nastalih prepora
nadležne upravne oblasti, pa stoga, jer su takovi sporovi bez sumnje
čisto privatno-pravne naravi, spadaju oni po obćenitim propisima
§§ 1 i 1388. obć. gradjanskog zakonika pred redoviti sud, što se
vidi i iz zadnje alineje § 22. zakona od 25. aprila 1894. o uredjenju


zera. zajednica.


Pošto dakle upravne oblasti nisu nadležne za rješavanje prepora
kakav je nazočni, valjalo je nižestepene odluke ukinuti radi absolutne
nenadležnosti (tih oblasti), te moliteljicu Anu J. — u koliko se pouzdaje
u svoje pravo — s njezinim zahtjevima odputiti pred sud.


U M. p. d. priobćio : Fr. Haladi.


Knjižtvo.
Mitteilungen aus dem forsilichen Versuchsvvesen Oesterreichs. He*


rausgegeben von der k. k. Forsthchen Versuchsanstalt in Mariabrunn-
Der ganzen Folge XXXV. Heft. ,Untersuchungen iiber die Elasticitat u
Festigkeit der Oestereichischen BauhSlzer". Mit vier Tafeln u. 14 Abbilduogen
im Texte. Wien, k. u. k Hof-Buchhandlung W. Frick 1909.


Novi časopis. Tečajem mjeseca ožujka t g. počeo je u Osieku iz


laziti mjesečnik pod imenom „Zrno". List je organ „Društva gospodar


skih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije". U početku baviti će


se stališkim pitanjima i donašanjem društvenih viesti. Poslie će kao


strukovne novine pratiti razvitak na području gospodarske i šumarske


znanosti. Društveni članovi dobivati će ga badava. Inače mu je pret


plata za čitavu godinu 4 K. Uredjivati će ga društveni tajnik Mladen


V u k m i r.


Nade je da će i ovaj list znatno doprinjeti k tomu, da se urede


prilike jednoga od najvažnijih stahža u nas. Pozdravljamo ga stoga


srdačno i želimo mu potpun uspjeh.


Različite vijesti.


Prodaja velikoga šumsl(oga vlastelinstva. Na izvanrednoj glavnoj


skupštini slavonskoga dioničarskoga društva za šumsku industriju, koja


je održana 5. veljače t. g. u Budimpešti, zaključeno je i odobreno, da


se vlastelinstvo Pakrac — Buč — Kamen s ko, koje je do sada bilo


vlastnost spomenutoga društva, proda Ladislavu grofu Baworovskomu,


veleposjedniku u Ostrovu, za 6 milijuna kruna.


Spomenuta tri vlastelinstva obsižu oko 36.000 katast. rali, većim


dielom šume, pak prema tomu kupovnina po 1 kat. rali iznosi oko


167 K. Uzev k tomu u obzir da kod tolikoga posjeda jedan dio odpada


svakako i na vriednije težatbene vrsti tla (oranice, livade i dr.^ vidi se,


da je ciena po rali šume veoma nizka. To ali postaje razumljivo kada


se uoči, da su nazad jednog četvrt stoljeća sasječene i unovčene sve


iole uporabive hrastove sastojine, te da su ta vlastelinstva u zadnja


2 decenija promjenila svu silu gospodara, koji su sa više ili manje