DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 122 —


Na ostalim mjestima imaju borovi nasadi samo svrhu, da
zaštite tlo, da poprave kemička i fizikalna svojstva tla, jer u
sklopljenoj borovoj kulturi obilno opadaju iglice, iz kojih se
humus stvara, i to opadanje biva to jače, što se jače krošnje
dotiču. S loga valja ved kod sadnje nastojati, da se gustoćom
brljaka omogudi brzi sklop.


Ekonomski obziri postavljaju u tom pogledu izvjesne granice,
preko kojih se ne smije prelaziti, nu kad se radi o nadopunjenju,
tad ovi obziri ne smiju biti odlučni. Prevelika štednja
bila bi štetna. Kasnijim nadopunjivanjem uzgajaju se
biljke, koje ne mogu utjecati na sklop, a osudjene su, da kao
zaostala stabla prije ili kasnije uginu.


Cim se je tlo popravilo, valja borove kulture postepeno i
oprezno prorjedjivati i podsadjivati boljim i vrednijim vrstama
drveda a zatim sve to više prorjedjivati, koliko je zaštita podsadjenim
biljkama manje potrebna.


Prema tome je rad oko pošumljenja krasa dovršen tek
onaj čas, kad se ova nova kultura podigne.


Da se rad oko pošumljenja krasa uzmogne sistematski i u
većem opsegu provoditi, nužno je, da se tom radu dade legalna
a time i materijalna podloga.


Prema sadašnjem stanju stvari mogu se pošumiti samo
ona zemljišta, koja vlasnici dobrovoljno prepuste za tu svrhu.
Kras se ne može silom pošuoaiti, ma koliko to bilo na opdi i
javni probitak, jer za to nema uporišta ni u jednom zakonu,
ukoliko ee ne radi o šumskom zemljištu i bujičnom području.


Pašnjaci čine najveći kontigenat krasa, a na njih se ne mogu
primjeniti ustanove šum. zakona o pošumljenju silom. Strogo
uzevši ustanove šum. zakona ne vrijede ni za zemljišta, koja
su pošumljena na osnovu dobrovoljnog pristanka vlasnika.
Dakle se ni izvedeni šum. nasadi ne mogu staviti pod zaštitu
šum. zakona. Da se uz takove prilike ne može ni pomisliti intenzivan
i sistematski rad oko pošumljenja krasa, više je nego
izvjesno.


Prva i glavna briga mora dakle biti, da se stvori zakon
0 pošumljenju krasa, kojim će se te prilike izmjeniti.