DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 128 —


Moramo odmah redi, da mi ne kanimo donijeti gotov
nacrt zakona ved smatramo, da je važnije ako iznesemoukratko obrazložimo glavna načela, na kojima bi se takav zakon
morao — po našem mišljenju — osnivati, jer de po tome svako
modi prosuditi, da li su i koliko su ta načela dobra i praktično
provediva.


Pošto je za to prosudjivanje nužno svestrano poznavanje
objekta, o kojem raspravljamo, to demo se ponajprije osvrnuti
opdenito na kras i prilike na krasu.


Kras (Karst) je riječ romanskoga podrijetla. Dr. Cvijid*
napominje, da je keltijskog. i da je značila stjenovito, kršno
zemljište. Prema tome su Romani tu riječ od Kelta uzeli.
Kao ime kraja upotrebljena je ta riječ najprije za kraj izmedju
Trsta i Postojne, a onda uopće za onakve krajeve.


Pod krasom u užem smislu razumijevaju se krajevi, koji
su na površini goli, neobrasli i oskudni vodom.


Po znanstvenim pojmovima razumijevaju se pod krasom
svi oni krajevi (bez obzira na vrst kulture), koji se odlikuju
posebnim oblicima na površini i posebnim podzemnim vodotocima.


Naime površine mnogih vapnenastih područja karakterisane
su depresijama, koje nemaju kontinualnog nagiba, ved su
zatvorene i zovu se opdenito kotlinama. To su ili mnogobrojne
male uvale ili vrtače** (ponikve, vrtline,dolovi, dulibe. Slovenci
ih zovu doline kao i mi, i taj termin je prihvaden i u stranoj
književnosti), ili su pak dugačke, valovite, često vijugave depresije
zvane slijepe doline i široke dugačke kotline ili
polja (Karstbecken); osim toga po ogoljelim, kamenitim krajevima
takovih područja ima dubokih, uskih brazda, koje su
rastavljene kamenitim oštricama a zovu se škrap e (Karren),


* Dr. J. Cvijid: ,Karst, geograf, monografija". Ovaj priznati autor kani njemačko
izdanje ,Das Karsphonomen" doskora proširiti.
** Vrtače, koje su strme i duboke te se kanalom produžaju u pečine (ponore),
zovu se bezdani i zvekare. Pored pravih vrtača i zvekara ima u glino^itom
zemljištu krajiških kotlina (naročito u velikim vrtačama i slijepim dolinama) liievkastili
uvala, koje imaju oblik vrtača i nazivaju se aluvijalne vrtače. Takovih vrtača
ima po poljima jugozapadne Hrvatske. Naročito je takovo polje: Velika Popina,
koja se odliKuje stvaranjem novih aluvijalnih vrtača, kojih još pred nekoliko decenija
nije bilo.