DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1910 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 127 —


a na krasu u nutarnjosti pak što ima znatno više i vedih
kraških polja i vrtača.


Od cjelokupne površine otpada na


a
Područje bivše > o ^ H.


(A
>>: ^^n Primjetbe


OJ t>


vojne Krajine


O


p< 1 1 11! 1


hiljada jutara


Primorski


U provincijalnom dijelu


kras . . 1 . 1100 3-8 3-35 19-7 62-87 ižO-78


Primorja iznosi površina
krrtSii, koja bi se imala po


(u postocima) 3´07„ S-I´VJ 18-01 57-37„ i8-e7o


šumiti .´ . . 26.487 rali


1 od toga otpada


Kras u nu


1 na šum. kotar


tarnjosti . . 1399-8 2159 283-8 263 2


92-9 529-0 1. Cirkvenieu . 9-772 rali


2. Sušak . . 15.531 rali
(H postoeima) 15-4»/„ 6-6»/„ 38-07„ ao-o"/« 1907„


3. Fužine . . 1.184 rali
Dok u krajiškom Primorju iznosi površina kraških polja
i vrtača samo 3"4´´/o. iznosi na unutarnjem krasu Si ^ cijele
površine.


Tako primjerice ličko polje oko Gospića ima površinu od
103, krbavsko polje 26, gacko polje 48*7 hiljada jutara. Osim
toga na unutarnjem krasu mnogo se naplovina zadrži na podnožju
brtgova, a u Primorju toga nema, jer naplovine utonu
u more, Zalivi i luke morske nijosu ništa drugo do okrajci
vrtača, zaronjenih u more.


Uzroci ogolećivanja i opustošen ja kraških formacij
a dvovrsne su naravi. Jedni su nepromjenljivi jer leže u
samom tlu, a drugi su promjenljivi, jer potječu od ljudskih
čina i propuštaja.


Jasnu i potpunu predstavu o opustošen ju krasa mogli bi
dobiti tek onda. kad bi u savezu razložili obje ove vrste uzroka.
Nu pošto uzroci prve kategorije imaju važnosti samo za
tehniku pošumljenja krasa, to bi nas predaleko odvelo, kad bi
potanko razlagali uzroke o postanku svih fenomena kraških,
koji utječu na ogolećivanje krasa. Za nas su znatni samo oni
promjenljivi uzroci, jer se prema njima moraju udesavati i administrativne
mjere.