DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 255 —


renstvenih predloga Karnostne kazni izriču posebna povjerenstva.
Krzmajudem činovniku odgovara država odpustom. — Sporne
nuti ću samo jošte, da se je ministar Briand u svom kandidacionom
govoru u Saint-Chamondu o predmetu ovako izjavio:
>nova službovna pragmatika, koja ima da tvori najvažniji raspravni
predmet novog zasjedanja, mora činovničtvo osloboditi
od utjecaja narodnih predstavnika, a ove oteti molbam činovnikovim
«. I tako vidimo, da se u Franceskoj nastoji o tome,
kako bi se ondje zaštitila uprava od narodnog predstavničtva,
a činovnik od utjecaja narodnog zastupnika. U glavnom se
pako zrcali nastojanje, da se za budude predusretne nedostojnim
i razstrojnim pojavima, da se činovnici, koji su pozvani na zaštitu
državnih probitaka, proti državi podižu. — Svakako su
gornja načela vrlo poučna a i toliko važna, da de se iz njih
modi crpiti nauka i izvan zemlje u kojoj su se rodila.


Šum. nadzor. Dojkovid.


Koji su uzroci izčezavanju domaćih šumara
u privatnim službama i kako da se tomu
predusretne?


Odziv na članak u „Šumarskom listu" od tranja t. g.


Pročitav taj liepi članak osjetio sam se upravo povučen
za jezik, te odlučih se da i ja koju o tomu napišem.


Tenor toga članka jest, da je vlada kriva, da je nas šumara
Hrvata tako malo po spahilucima. Da, istina je, i »ona«
je kriva, nu najkrivlji smo mi sami, jer sve očekujemo odozgora
polak one graničarske »Alles Gute kommt von Oben«.


Reci de mi se: »Dokaži!« Hodu nu polahko. Biti de i
gorkih, nu »na ljutu ranu ljutu travu«,


1. Naši »hrvatski« velevlastelini velikim dielom, da ne
reknem svi, nisu žalibože Hrvati, pak kako de oni onda nas
namješta vati? Ta čudo je, da nas kraj te okolnosti u obde i
ima kod vlastelinstava.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 256 —


Pitam g. pisca kako si on predstavlja »da ih vlad a
prisili, da namještaju Hrvate«? Da izda zakone i naredbe? Ta
ti vlastelini su sama velika, odlična, uplivna i modna gospoda,
a proti takovima se šale ne stvaraju zakoni.


2. Tko je na čelu tih velikih vlastelinstva? Direktori,
inspektori itd. a jesu li ti Hrvati? Bogme slabo, tu i tamo
koja biela vrana. Velikima vlastelinstvima u
Hrvatskoj i Slavoniji upravljaju Niemci,
Madjari i Česi, a ti nas Hrvate nede namještati, več
vuku ovamo svoje suplemenjake, ne zato što bi bili bolji od
nas, već Bože moj, što demo »svaki svome voli«. Bože kako
nas samo ti direktori i inspektori itd. ignoriraju! Kada se koje
mjesto na vlastelinstvu izprazni, razpiše se natječaj, ali riedko
u »Šumarskom listu«, ved redovito u »Oester. Forst und Jagd
Zeitung« i u »Weidmansheil« i uvjek se napominje u takovim
oglasima, da kandidat mora veoma dobro poznati njemački
jezik i po mogućnosti „jedan " od slavenskih jezika!
Nu i to ne boli tako al´ čujte ovu: Na čelu jednog velikog
vlastelinstva jest konačno jedan horribile dictu Hrvat, glasoviti
patriota. Iz početka namještao je Hrvate, a sada namješta i on
strance.


Takvi smo eto mi Hrvati.


3. Kakovim se jezikom ureduje i koji je službeni jezik
na tim velikim vlastelinstvima? Zar hrvatski? ne, nego njemački,
a gdjegdje bogme i magjarski. A mi Hrvati osim častnih.
iznimaka, svršimo škole, pa neznam o njemački, a kod vlastelinstva
je to glavno.
Eto to su 3 glavna uzroka, koji nam prieče pristup u
vlastelinske službe. A tko je tomu kriv? Neznam ni ja, uu
kako bi se tomu barem donekle dalo doskočiti, pokušati ću
kasnije predložiti.


Idemo dalje: U koliko smo mi sami krivi, da izčezavamo?
Dosta!


1. U koliko nas vlastelinstva ne primaju, u toliko se ni
mi baš ne otimljemo za vlastelinske službe. Reći će se „kako


ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 257 —


bi išli vlastelinima, kada su tamo još neuredjeni odnošaji. To
je istina, uu kraj svih tih neuredjenih odnošaja, dade se ipak
živjeti, a konačno su ti odnošaji vedim dielom i sada ved ipak
nekako uredjeni, a u najskorijoj bududnoBti će biti skroz uredjeni.
Volimo idi u zemaljsku službu i k imovnim obdinama.
Tamo smo kr. zemaljski . . . , kr. županijski .. . i kr. kotarski
. . . navježbenikujemo, napristavnikujemo i narubriciramo
se po uredovnicama do mile voljice, stanujemo u gradovima
ili većim mjestima — gospoda smo, zaručimo se i kada konačno
nakon 6—8 godina službe dodjemo u XI. činovni razred
onda se ženimo. Pusti kruše da te jedem! Kako li se dade iino
živjeti uz tu pladu, eventualni paušal, te četvrtinu i polovicu
stegnutih dnevnica!?


Kod vlastelinstva je u tom pogledu ipak malo drugačije,
ali usprkos toga ako se je koji vlastelin koji puta odlučio namjestiti
domadega sina, te je raspisao natječaj i u hrvatskim
šumarskim i lovačkim listovima, nije nijedan domadi kompetirao.
Onda se reklo, eto rado bi domade namjestiti, ali ni jedan se
ne javlja.


2. Kako ved spomenuh, kod vlastelinstva jest službeni
jezik njemački, a mi hrvatski šumari velikim dielom slabo taj
jezik poznajemo.
čudim se samo odakle naši mladi šumari u obde uče? Ta
naša hrvatska šumarska literatura je tako siromašna, da je


Bogu plakati. Ako ne deš dohvatiti njemačka djela, zaostati
deš. Trebali bi dakle i te kako učiti njemački!
3. Sada dolazim ka glavnomu: Strukovna sprema. Sigurno


smo tako daleko sa znanjem ako ne i dalje, nego stranci, jer
sam izkusio, da izvana ne dolazi uvjek „prima " k nama,
nego često „Ausschuss", budud su šumari svagdje bolje pladeni
nego kod nas, pak dobar šumar obično i doma kruha
nadje. Dakle tu bi bili napredniji, al´ samo prividno, jer vlastelin
odviše mudrosti ne traži, njemu je glavnija praksa. Vlastelinski
šumar mora biti praktičan čovjek. On mora biti istodobno
šumar, inžinir, lovac, trgovac a gdjekada i odvjetnik


20
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 258 To
žalibože mnogoj našoj mladoj gospodi nije prirodjeno. Silna
teorija! a tko ju treba u komisnoj službi. A što da reknem o
ljubavi i volji k´ samoj šumarskoj struci i k´ lovu, Predstavimo
si jednog apsolviranog šumara, koji je prije nego li je
pošao učiti šumarstvo, imao volju možda za filozofiju ili pravo.
Siromah je, pa je molio stipendiju. Odgovoreno mu je: za pravo
i za filozofiju su sve stipendije već razgrabljene, nu za šumarstvo
još ima jedna.


Pa dobro reci 6e mladid željan nauke i napredka, idem
šumarstvo učiti. On uči i izuči i dodje k vlastelinstvu. Čovjek
učen, nu bez temperamenta — a konačna posljedica je, da ne
odgovara, pak se kaže Hrvati nisu za nas.


E´ šumar biti, mudruje kod nas mnogi idealni mladić
bruseč na asfaltu svoje lakovane cipele, to je divno: kaput sa
zelenom ogrlicom, puceta od jelenskih rogova, elegantne Britscheshlače,
žute gamašne, puškica preko ramena, krasno proljetno
jutro itd. pak stoga hajde u šumarstvo, a kada tamo u zbilji
sve izgleda naopako: rano ustati, po blatu, sniegu, kiši, studeni
i velikoj vrućini otići u šumu, nahraniti svojom vlastitom
krvlju sve moguće razrede komara i obada, nahodati se do
umora, u starosti trpiti od reume itd. eto to je zbilja.


Kako je drugdje? Drugdje mladić mora prije nego li podje
na šumarske škole, bar 1 godinu u praksu. Za vrieme prakse
dobije njeki pojam o svojoj budućoj struci. Dopadne li mu se,
biti će jednom iz njega dobar šumar, ne dopadne li mu se,
ode još za vremena i posveti se drugom stališu.


Koliko se je naših kolega iznevjerilo zelenoj struki! Vježbenikovali
su posije svršenih nauka, pak im se nije dopalo i
otišli su u vojsku, financiju, poštu, kataster itd. A što je logični
zaključak iz rečenog? Da stranci većim dielom vlastelinu bolje
odgovaraju, jer recimo bolju volju i ljubav za šumarstvo i lov
barem markiraju, nego žalibože mnogi od nas.


4, Srednjoškolci u obće bolje odgovaraju vlastelinima,
nego akademičari, jer manje zahtjeve stavljaju, a u nas srednje
škole ne ima. Žalibože! Ceska je kulturnija od Hrvatske, pak


J
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 21     <-- 21 -->        PDF

._ 259 —


ne ima visoke škole. Za koga mi odgajamo šumarske akade


mičare? Ta po novoj naučnoj osnovi biti će to izvanredno


spremni ljudi, koji bi mogli na doktorski naslov reflektirati.


U našu državnu službu ih se ne prima! Ergo samo za uzgoj


političkih šumara i šumara imovinskih, a to je pri današnjem


dotiranju i avancementu vrlo, vrlo skupi luksus. Zato bi i


srednja škola dostajala.


Malo sam zabrazdio, nu htjeo sam reci, da je veči dio


šumara Hrvata, što su sredom k vlastelinstvima došli, srednjo


školci; stari križevački studenti, a na današnje akademičare


nekako se još prekijim okom gleda. Td desi se u službi, a


specialno u lovačkoj, da „gospodin" šumar mora štošta uraditi,


što bi se možda graduiranom akademičaru u rukavicama grustilo,


a mi bogčija križevačka to progutamo, pak opet ostanemo živi!


5, Organizacija, Nismo organizirani, barem ne, dovoljno.
"Već sam prije spomenuo, da se natječaji za šumarska mjesta
vrlo riedko, ili nikako ne raspisuju u našim hrvatskim šumarskim
i lovačkim listovima, a mnogo puta se u obde u nikakvim
novinama ne razpisuju.


Ne koristi puno poslati samo molbenicu i priloge, već
treba, ako se ine protekcije ne ima, obratiti se bar na tamošnje
kolege Hrvate, a dobro je i osobno molbenicu predati, i to ne
u fraku i klaku, vedu našem dičnom šumarskom kaputu, jer to
čini bolji utisak. A kolege Hrvati, koji su ved kod vlastelinstva
namješteni, trebaju čim naslute, da će biti koje mjesto prazno,
svoje kolege na to bilo direktno upozoriti, ili to javiti našem
„Šumarskom listu", „Lovačko-ribarakom viesniku" i „Zrnu*,
koji listovi će te notice sigurno drage volje bezplatno uvrstiti.


Konačno bi svakog vlastelinskog činovnika
Hrvata morala biti sveta dužnost, da
zubima i noktima radi koliko je to u njegovom
djelokrugu mogude, da se svako prazno
mjesto popuni sa naše gore listom.


Koliko su u tom pravcu uradili naši diČni profesori Kesterčanek
i Partaš, to mi vlastelinski šumari najbolje znamo.
Bog im naplatio stostruko njihov tihi patriotski rad! ^
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 260 —


6. Na koncu dolazim na ono, što je donekle ved u spomenutom
članku rečeno.
Po muienju g. pisca spomenutoga članka je naime i vlada
kriva, što se u privatnim službama ne namještaju domadi šumari.
Da postoje naime zakoni i naredbe, koji nalažu vlastelinu,
da namješta domade ljude. Držim da se g. pisac u tom
vara, jer ja ne znam za te zakone.


Kako da se zapovjeda slobodnomu vlastelinu, da namješta
domade ljude, kada još nismo ni tako daleko, da se naši akademičari
primaju u državnu službu u Hrvatskoj i Slavoniji, te
u Bosni.


Ne sjedam se godine, nu za sjegurno znadem, da je oni h
godina, kad je general Eamberg bio kr. komesar
u Hrvatskoj, izdalo zajedničko ministarstvo
za poljodjelstvo naredbu, da se
u državnu službu u Ugarskoj i Hrvatskoj samo
absolventi šćavničke šumarske akademije
primati smiju, a drugi ne. Ta naredba je još i danas
u krieposti. Što hasni pisanje i govor naših pravoznanaca, da
su šume naše. Biti će naše kada budemo mi š njima gospodarili.


Istina je, one vlasteline, čije su šume pod ^osobitim javnim
nadzorom« bi vlada mogla prisiliti, da domaće ljude namještaju,
ali one druge težko. Možda bi se bar toliko moglo
uraditi, da ih se zakonom prisili, da samo austro-ugarske, ili
samo ugarsko-hrvatske državljane namještaju. Nu tu bi možda
tjerajudi lisicu iztjerali vuka,


Drugačije je u Ugarskoj, gdje su u tom pogledu puno
napredniji. Tamo stranac ne može dobiti vlastelinske šumarske
službe, nu ne može zato, jer imaju zakon, koji to izrično brani,
a mi takovog zakona ne imamo.


Nu da bi visoki vladini činovnici mogli mnogo uraditi
za nas privatno , to je eminentno. Njihov visoki i odlični
položaj omoguduje im, da su sa vlastelima poznati i u doticaju,
pak bi njihov moćni zagovor cielu situaciju brže promjenio.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 261 —


Oai bi to sigurno rado i učinili, kad bi ih se umolilo, jer je
to bogme patriotska dužnost svomu dietetu kruh pribaviti, te
kada bi mi u opće imali abiturienata, koji bi htjeli idi u privatne
službe.


V


Županijski i kotarski upravni činovnici, a specialno šumarski
referenti mogli bi takodjer mnogo našem cilju pripomoći,
kad bi zahtjevali strogo i neumoljivo, da svi dopisi, koji
stižu oblastima od vlastelinstava, budu hrvatski m i to
dobrim hrvatskim jezikom pisani.


Ako pristupaju vlastelinski činovnici i službenici pred
oblasti neka govore hrvatski, ili neka si dovedu
tumača!


Urednik u svojoj u redovnici neka ne razumije,
osim hrvatskog nijednog drugog jezika, pak će vlastelin osjetiti,
da mu je stranac neuporabiv. Koliko li se topogledao grieši!
ne sa zlom namjerom, već zato, jer smo mi Hrvati dobričine.


Ovu malu raspravicu završujem sa željom, da bi se okolnosti
što prije popravile u prilog naših domaćih sinova, nu to
<5e u prvom redu usliediti onda, kada se budemo valjano organizirali.
Organizacija je najmoćnije oružje u borbi za stališka prava.
Eto nam društva vlastelinskih činovnika u Osieku. Pristupimo
svi tom našem društvu, plaćajmo točno članarinu, polazimo
skupštine, upoznajmo se i iznašajmo naše težkoće na javu, pak
ćemo, ako ne za sebe, a ono sjegurno mladjima nešto izposlovati
i postići to, da će barem po vremenu nestati žalostne
činjenice, daše mi Hrvati moramo boriti zato,
da u našoj domovini kruha dobijemo!


Možda sam kazao previše, a možda i premalo. Komu se
ne dopada, neka odgovori, samo neka bude time našoj stvari
pomoženo, što u sto dobrih časa želim!


Jedan „drugi* vlastelinski šumar.