DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1910 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 281 —


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegovo cesarsko i kraljevsko Apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljelo je previšnjim riešenjeni od 28. svibnja t. g. premilostivo
imenovati kr. šumarskog savjetnika Vilima Tolga kr. šumarskim nadsavj
etnikom.


Njegovo ces. i kr. Apostolsko Veličanstvo blagoizvolilo je premilostivo
pođieliti kr. šumarskom savjetniku Robertu Bokoru, predstojniku
kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima, — naslov i značaj šumarskog
nadsavjetnika; a kr. šumarskom inžiniru Juliju Pfeifferu naslov
i značaj šumarskog nadinžinira.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je u statusu šumarskih
činovnika namještenih kod uprave erarskih šuma u Hrvat-^koj i Slavoniji,
kr. šum. nadinžinira providjenog sa naslovom i značajem kr. šumarskog
savjetnika Alberta Rosmanitha , kr. šumarskim savjetnikom
u VII. plaćevnom razredu, a kr. šum. inžinirske pristave Amadeusa
Munteanua i Augusta Sztripszky-a kr. šumarskim inžinirima u


IX. plaćevnom razredu.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo blagoizvolio je u području kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcima, u statusu šumarskih činovnika namještenih
kod uprave erarskih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, imenovati
kr. šumarskog inžinira i šumskog reditelja Krstu Peteny-a kr. šumarskim
nadinžinirom u VIII. plaćevnom razredu.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kod kr. šumarskog
ureda na Sušaku kr. šumarsko-inžinirskog pristava Mihajla Vassanyia
kr. šumarskim inžinirom u IX. plaćevnom razredu, te kr. šumarskoinžinirske
kandidate Daniela Kak6dya i Todora Budisavljevića,
kr. šumarsko-inžinirskim pristavima u X. plaćevnom razredu.
Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je šumarskog
pristava Radivoja Dmitrović a šumarom u X. činovnom razredu,
sa sustavnim berivima kod I. banske imovne obćine.
Premještenja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo obnašao je u interesu
službe premjestiti i to: naslovom i značajem kr. šumarskog nad
savjetnika providjenog kr. šumarskog savjetnika Ivana Marianyi a iz
Budimpešte na Sušak, te mu povjeriti upravu kr. šumarskog ureda na
Sušaku; nadalje kr. šumarskog nadinžinira Krstu Petenyi-a iz Vinkovaca
u Budimpeštu, te naslovom i značajem kr. šumarkog nadinžinira
providjenog kr. šumarskog inžinira Julija Pfeiffer a iz područja kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcima, takodjer u Budimpeštu, i to obojicu
kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo u Budimpešti.


Iz upravne prakse.


Privatno-pravni sporovi izmedju zemljištne zajednice i trećili
osoba (neovlaštenika), dakle i sporovi izmedju dvih ili više zemljištnih