DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 350 —


Na odobrenje predložena je gospodarstvena osnova za
šumu i pašnjak zemlj. zajednice Poljana.
Preduzete su predradnje za sastav gospodarstvene osnove
zemlj. zajednice Gaj.
Na zahtjev zemlj. zajednice Batinjani učinjena je reambulacija
medja njezine visoke sume.


Na šumsko gospodarstvo onih zem. zajednica, koje se nalaze
u području bivše vojne krajine u upravnoj opdini Caglič,
nije se moglo bitno utjecati, jer one nijesu ukotarene, pa im
gospodarstvo vode njihovi odbori.


Kod vlastelinstva Pakrac—Buč—Kamensko vodi upravu
jedan nadšumar s tri sreska šumara i još jednim šumarskim
činovnikom. Žup. upr. odbor, dotično kr. zem. vlada dopustila
je eksploataciju šuma vlastelinstva Pakrac—Buč—Kamensko
na površini od 2387 jutara u razdoblju od 10 godina na planini
,Psunj* siječom stare bukove sastojine po načelima „oprezne
oplodne sječe".


Podjedno bijaše odredjeno, da se gospodarska osnova predloži
do konca siječnja 1910., nu to nije učinjeno.
(Svršit će se).


Osobne vijesti.


Umro. Dne 4. kolovoza t. g. umro je u Bjelovaru nakon duge i
teške bolesti Marti n Španić , protustavnik gjurgjevačke imovne općine
u 64. godini života.


Pokojnik se je rodio 9. ožujka 1847. u Novigradu. Osim pučke
škole polazio je kroz 2 godine trogodišnji tečaj opstojale vojničke kadetske
škole u Bjelovaru, a godine 1869. položio je s odlikom niži šumarski
t. j . lugarski ispit. Počeo je kao lugar kod postojale c. kr. gjurgjevačke
pukovnije i to 28 veljače 1869. Na Novu godinu 1872. premješten
je u istom svojstvu k ces. kr. šumskom uredu u Bjelovaru,
gdje je na 15. studena 1873. postao nadlugarom, te gdje je mnogo
bio upotrebljavan kod računovodstva. Prigodom ustrojenja gjurgjevačke
imovne općine je uslied zaključka njezinoga zastupstva, po kr. zem.
vladi, odjelu za unut. poslove dekretom od 17 kolovoza 1874. broj


13.785 imenovan protustavnikom u X. činov. razrfedu, a dekretom iste
od 27. ožujka 1909. broj 4764. imenovan je protustavnikom u IX. činovnom
razredu.