DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 253 hofen
na Y, piše u „Blatter aus đem Walde´´ medju inim sliedeće: „U
svrhu smanjenja ovih troškova, koji šumsko kućanstvo dosta znatno terete,
jest u njekim slučajevima shodno, u takove šumske predjele i kulture,
u kojima se prema iskustvu u većoj ´mjeri pojavljuje bielo drveće,
kroz njekoliko godina utjeravati umjereni broj manjega blaga. Time će
se prepriečiti porast trave, a pošto blago osobito rado bbgrizava mladice
bieloga drveća, to ovo ne može prerasti i zagušiti crnogorični
mladik. Šteta, koju blago, ako je utjeravano samo U primjerenom broju,
gaženjem i obgrizavanjera nanaša crnogorici, je u pravilu veoma neznatna,
te se u velikoj mjeri nadoknadjuje prištednjom na troškovima
za izsjecanje bieloga drveća i tiplatom pašarije, koja se plaća po komadu
utjeranoga blaga. Prema mnogostranom iskustvu iz prakse u planinama,
nije umjereni ugon po broju, vrsti i starosti ustanovljenoga
blaga, u stalno odredjeno doba godine u za to prikladne sastojine,
sasvim i bezuvjetno za zabaciti, kako se je to u šumarskom svietu do sada
rado činilo. Takav naime ugon u pravo doba i u prav a mjesta,


dopustiv
i osnovan je sa šumarskoga i lovskoga, a ne manje i sa financijalnoga
te narodno gospodarskoga gledišta".
Ovo dakako može vriediti samo za čiste četinjave kulture i mladike,
kojih mi ali u Hrvatskoj malo imamo, nu i u tim rietkim slučajevima
neće biti na odmet učiniti u spomenutom smjeru pokus. Pri
tomu stečeno iskustvo trebalo bi dakako objelodaniti u ovom našem
listu, da za njega uzmognu saznati i širi šumarski krugovi.


Geološka karfa. Troškom kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade,
odjela za unutarnje poslove, izašla je od dvorskog savjetnika i kr.
javnog i redovitog sveučilištnog profesora dra. D. Gorjan o v ić-Kramberger
a izradjena i tumačećim tekstom providjena geološka karta predjela
Medak—Sv. Rok.


Ova, kao i već prije izašle karte dobivaju se zajedno sa tekstom


uz cienu od K 6 po komadu kod ravnateljstva pomoćnih ureda spome


nutoga vladinoga odjela.


Stručno-naučnu ekskurziju poduzeli su uz podporu kr. zem. vlade, na


6. lipnja i sliedećih dana t. g. slušatelji VI. i VIII. tečaja kr. šumarske
akademije u Zagrebu, pod vodstvom kr. profesora g. Franje X. Kesterčaneka.
Svrha ove ekskurzije je bila, vidjeti uzorne šume povjerbinskoga
dobra obitelji preuzv. g. dra. Teodora grofa Pejačevich a u Našicama
i njekih obližnjih većih šumsko-industrijaluih poduzeća.


Visoka škola za šumarstvo i gospodarstvo. Hrvatsko-slavonsko
gospodarsko društvo, kao središnja zadruga prihvatila je na svojoj dne


30. lipnja t. g. u Zagrebu obdržavanoj glavnoj skupštini, sliedeću rezoluciju
:
Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo, kao središnja zadruga zaključuje
u svojoj glavnoj skupštini od 30. lipnja 1910. kao pozvano
predstavništvo gospodarskih interesa u zemlji i savjetujući organ kr.
zem. vlade, da se zamoli visoki sabor i kr. zem. vlada, da kao jedan
od najnužnijih preduvjeta za razvitak gospodarstva, ustroji jednu visoku
školu za gospodarstvo, te da u tu svrhu ukine sadanje više gospodarsko
učilište u Križevcima i da uredi gospodarski studij, spojen sa


26