DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1910 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 356 —


učilištu, te se u njemu obavljaju sve analize, koje su za te pokuse
potrebne.


U razdoblju od 1. kolovoza 1909. do 31. srpnja 1910. izradjene
su 384 analize, od toga 208 znanstvenih, a ostale na zahtjev vlade,
oblasti i privatnika.


Novi način dobivanja drvne žeste (alkohola). U stručnom listu:
»Oesterreichische Forst- und Jagd-Zeitung" od 17. prosinca pr. g. br.
1407. izašao je od pisca S. pod gornjim naslovom članak, koji je u pre
vodu izašao u jednom našem političkom dnevnom listu, pak jer sam
uvjeren, da de zanimati čitaoce ovoga lista, napose industrijalce, to ga
obzirom na to i jer ga držim vrlo važnim i za našu domaću gospodarsku
i drvnu industriju, dozvolom uredništva toga lista u izvadku
donašam.


Njeki amerikanski inžinir John M. Even, upravitelj jednoga
društva za visoke gradnje, pronašao je novi način dobivanja drvne
žeste iz raznih drvnih otpadaka kao: pilotine, strugotine iza blanje,
okrajaka i slično, a ta je žesta čišča, nego li ona, što se dobiva iz žita
i t. d. — I sami proizvodni troškovi su za 40 postotaka manji, nego
li kod dosadanjega dobivanja žeste.


Društvo .Standard Alcohol Gompany", koje na ime „Malcolm F.
Ewen i George H. Tomlinson" glaseći patent tu novu drvnu žestu unovčuje,
pretvara u drvu nalazeće se škrobne sastojine u šečer, poslije
čega se dobiveni proizvod dalje priredjuje.


Pilotina, strugotine blanjom, okrajci, u kratko razpoloživi drvni
otpadci svake vrsti i oblika, stave se u veliki kovni cilinder t. zv. digester,
od kojega je nutarnja strana obložena sa ciglama, da ga štite
proti izjedanju kiselina, koje se pri priredbi rabe. Dok se taj šuplji, ali
dobro zatvoreni valjak neprestano vrti, dovode se u isti posebnim načinom
sumporna kiselina i para. Dok sada sumporna kiselina kemički
djeluje na škrobne sastojine drva, to vodena para prouzročuje, da se
sastavine terpentina i smole pretvaraju u paru.


Na koncu se kiseline i pare odvedu u vodu, koja suvišne kiseline
upije, dočim terpentin predje u rastopivo stanje. Iz digestera prevede
se tako dobiveni i priredjeni proizvod u posebna odje´jenja (stanice),


t. zv. difuzne baterije, gdje bude čistom vodom opran, pa se tim izpiranjem
dobije rastopina, koja sve više šečera imade, te koja se sa vapnenim
pridodatkom neutralizira radi toga, da se predbježno vrijenje
zapriječi, te najzad se izsisa (prelije) u velike bačve, u kojima se pusti
sleći. Kada se je ta tekućina slegla, tada se prelije (sa sisaljkama) u
bačve za vrijenje, pomješa sa kvascem, sličnim sa pivnim, i tako vrijenje
otpočne.
Dalnji postupak ili priredba iza toga vrijenja tekućine isti je kao
što su i poznate metode dobivanja žeste.


Obistini li se ta vijest o dobroti i jeftinoći na spomenuti način
dobivene drvene žeste, to onda znači golemi napredak na mnogim područjima.


Prije svega bi se mnoge tisuće hektolitara žita, koje se za proizvodnju
žeste potroše, za prehranu upotriebile, pošto bi jeftina drvna
žesta svakoga takmaca iz polja nadjačala. Dalje bi mnoge industrije ta