DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 39     <-- 39 -->        PDF

,*%


— 37 —


Za pismene radnje bijahu zadana sliedeća pitanja i to:
a) prvi dan :


1. U koje doba dozrieva i kada je najzgodnije doba za sabiranje
sjemena pojedinih naših glavnih vrsti listovoga i crnogoričnoga drveća?
Po čemu se pojedine vrsti sjemenja srodnih vrsti drveća medjusobno
bitno razlikuju? Po čemu se sve raspoznaje njihova klijavost i dobrota,
kako se ova može i na dulje vremena uzčuvati, a sama klijavost (kojima
postupcima i sretstvima) pospješiti?
2. Na pašnjaku njeke zemljištne zajednice, koji je od željezničke
stanice odaljen 12 kilometara, nalazi se danas 750 hrastovih stabala.
Opišite način kako ćete tvarnu i novčanu vriednost tih stabala ustanoviti,
ako se stabla po volji razvrstaju n debljinske razrede. Kod izračunavanja
novčane vriednosti imaju se za podlogu računa uzeti oni sortimenti, u
koje se danas hrastovina izradjuje.
3. Kako su nastale imovne općine i zemljištne zajednice u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji, koji je glavni smisao odnosnih zakona o postanku
njihovom i budućem gospodarenju sa zajedničkim imetkom ?
b) drugi dan:


1. Opišite vrsti, gradnju, uredjenje i prometna sredstva šumskih
željeznica, te njihovu važnost obzirom na uporabu šuma i izvoz drva.
2 Kojima su sve oštetama podvrgnute šumske kulture po životinjama?
Nabrojite ih po vrstima, štetnosti prema vrstima drva i dobi kulture, te
kako se takovim oštetama može u pojedinim slučajevima predusresti i
stati na kraj ?


3. Nakon što je šumski posjed, sastojeći se iz više parcela, sa mjeračim
stolom izmjeren i mapiran, imadu se i/računati površine cijeloga posjeda,
kao i površine pojedinih djelova, puteva. graba, čistina, livada, vrtova itd.,
koje se nalaze unutar šume. Opišite dotični račun Koji aparati mogu se
u tu svrhu upotrijebiti, kako se račun kontrolira i kako se neizbježive
pogriješke izjednače?
Ispitu je bilo pristupilo 12 kandidata, od kojih jedan ima ponoviti
ispit iz skupine I. iz predmeta a) i b), o dvojica cijeli ispit, dočim su
ga položili sliedeća gg. Ivan Č e o v i ć, šumarski vježbenik gjurgjevačke
imovne općine; Mihajlo Dere ta, kr. šumarski vježbenik kod kot. oblasti
u Sisku; Stevan D o d i g, šumarski vježbenik gradiške imovne općine;
Andrija F r u š i ć, šumarski vježbenik gradiške imovne općine; Nikola
G r u b i ć, šumarski vježbenik petrovaradinske imovne općine; Dušan
J a s i ć, šumarski vježbenik II. banske imovne općine; Ivan M u r g i ć,
šumarski vježbenik slunjske imovne općine; Gjuro Paradžikovi ć
šumarski vježbenik gradiške imovne općine; te Luka Šnajder , šumarski
vježbenik petrovaradinske imovne općine


Trgovina drvom.


1. Kod dražbe obdržavane kod kr. šumskogureda na Sušaku
na 21. studenoga 1910. predano je bilo u svemu pet ponuda, od kojih su
prihvaćene samo dvije i to;
a) Tvrdke Franje Olivieri iz Senja, koja je 134 jelovih i 343
bukovih stabala u šumskom predjelu Crnivrh, procjenjenih na K 1.936,
dostala za K 2050; zatim 39 jelovih i 191 bukovo stablo, takodjer u