DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1911 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


Crnomvrhu, procjenjeuih ua K 1.290, za kupovninu od K 1 400; nadalje
176 jelovih, 58 smrekovih i 571 bukovo stablo u šum. predjelu Prošće,
procjenjenih na K 4 603, za kupovninu od K 4.750; te konačno 458 bukovih
stabala u šum. predjelu Rapain palež, procjenjenih na K 2 563 za
kupovninu od K 2.650.


b) Grga Ratković iz Krasnoga, koji je 316 jelovih, 88 smre
kovih i 90 bukovih stabala u šumskom predjelu Lomska Duliba, procjenjenih
na K 4.576, dostao za iznos od K 5.160.


2. Dražba raznovrstnih stabala godišnjega prodaji namjenjenoga
etata u šumama otočke imovne opčine, koja je obdržavana u Otočcu
dne 23 studenoga 1910., ostalaje bezuspješna, jernije stigla ni jedna ponuda
3. Kod dražbe obdržavane na 28. studenoga 1910. kod gradskog a
poglavarstva u Petrinji, je 9 366 hrastovih stabala u gradskoj
šumi „Kotar", procjenjenih na K 650.174, dostalo Bergerov o dion .
društvo u Zagrebu za K 692.666.
4. Dražba obdržavana kod kr. kotarske oblasti u Križevcima
na 29. studenoga 1910. vrhu 715 hrasto/ih stabala iz šume z. z. Gradec ,
procjenjenih na 43.721 K. 86 lili, ostala je bezuspješna — nije naime
stigla ni jedna ponuda.
5. Kod dražbe obdržavane na 30. studenoga 1910 kod gradskog a
poglavarstv a u Požegi, je 1 382 hrastova stabla u gradskoj šumi
Dugi Jarčić, procjenjenih na K 11.506, dostala Neus chl oss o va
tvornica tanina iparopilad. d. u Sušini—Gjurdjenovcu za K 14.800.
6. Kod dražbe obdržavane na 1. prosinca 1910. kod kr. ko tarske
oblastiu Požegi, je 1711 hrastovih stabala u šumi z. z. J a g up 1 ij e,
procjenjenih na K 54.208. dostala Neuschlossova tvornica tanina
i paropila d. d. u Sujšini—Gj urjdj eno vcu za iznos od K 54.800.
7. Kod dražbe obdržavane na 5. prosinca 1910. kod kr. šumarsko g
ravnateljstva u Zagrebu je 468 bukovih trnpaca sa 156 07 m*´,
zatim 58 prostm. bukovih ciepanica i 368 prostrm. bukovih oblica u I.
i 2. okružju II. sjekoređa kr. šu mar i j e u K a Ij u dostao Petar Radovanović
iz Gornje Vaši za iskličnu cienu od K 200
8. K dražbi obdržavanoj kod kr. kotarske oblasti u Kutini
na 10. prosinca 1910. su na 392 hrastova stabla u šumi z. z. Slatina ,
sa iskličnom cieuom od 7023 K 71 fil, stigle dvije ponude, od kojih je
bila povoljnija ona Rudolfa Bachracha iz Zagreba, te je glasila
na K 5158. Pošto je i ona bila ispod isklične ciene, to je predložena
skupštini ovlaštenika, čiji zaključak nam nije poznat.
9. Kod dražbe obdržavane na 13. prosinca 1910. kod kr kotarske
oblasti u Delnicama je 129 jelovih stabala z. z. L i č,
procjenjenih na 4122 K 87 fil. ostalo neprodauo, docira su 33 jelova
stabla z. z. F uži ne, procjenjena na 1646 K 99 fil, prodana za 1686 K;
nadalje je 15 jelovih i omorilčovih stabala z. z. Vrata , procjenjenih na
516 K 64 fil., prodano za 531 K; te konačno je 11 jelovih stabala z. z
Benkovac , procjenjenih na 478 K 28 fil., prodano za 501 K. — Imena
kupaca nisu nam na žalost poznata.
10 Kod dražbe obdržavane na 14 prosinca 1910. kodgospodar stveiyoga
ureda imovne općine u Ogulinu, polučen je sliedeći
uspjeh.