DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 134 —


međe SHn" šume Male Ivanske sa istom površinom Miška Bužaka
iz Laminca´.


Usurpiranog zemljišta šumskog predjela Kozarevca u površini
od 2 rali 1920" prodano je vinogradarima Greguriću
Filipoviću, Angjeliću, Policu, Juraniću, Gjurekoviću i Tremljanu´^


Arondacijom međa Žabjačkog Luga zamjenjeno je 14 rali
794n" sa nekojim žiteljima sela Stančića i mjestnom općinom
Prgoraelje^ sa isto tolikom površinom.


Zamjenjena je enklava u Žabjačkom Lugu u površini 2 rali
640" sa istom površinom šume Ružinovca izmeđ imovne općine
i Vukovićima*.


U sred Ružinovca stoji površina od 5 rali 160", koja nije
na imovnu općinu Križevačku provedena, a niti na posjednike
mlinare Markoviće, ter se predmet uslijed zaključka skupštine
zastupstva od 16. XII. 1908. nalazi u razpravi.


Usurpacije uz međe Male Ivanske prodane su u površini
od 2 rali 477n´´ usurpatorima´


Imovna općina križevačka vlasnica je triju kuća u Bjelovaru
i površine od 11 rali 634^0, od ovih kuća su dvije kup-
Ijene^ a treća, gdje se nalazi gospodarstveni ured, sagrađena
je 1891/92. sa troškom od 120.000 kruna.


U Novim Plavnicama vlasnica je imovna općina kuće i
4 rali 240n° zemljišta, na kojem je bio uređen cjepilnjak za
uzgoj plemenitog voća´.


U Garešnici kupljena® je kuća i 2 rali 116600 zemljišta


— kuća porušena uslijed trošnosti, a sagrađena je nova 1899.
U Svetom Ivanu-Žabnom kupljena" je kuća i 1 ral i60°
zemljišta kuća je 1902. dograđena.


´ Zamjenbeni ugovor od 23./I. 19( 5,
´ Kupoprodajni ugovori od 28./III. 1908.
´ Zamjenbeni ugovor od 4./IX. 1897.


* Zamjenbeni ugovor ođ ´i8./III. 1910.
* Zamjenbeni ugovor ođ 5./V 1910.
´ Od Jakčina kup. ođ i2./Il. 1877. ođ građa Bjelovara i Imenčeka kup. ođ
5./X.
1891.
´ Od grada Bjelovara kup. 21./II. 1896,
´ Od Travinića kup. 2./I1I. 1879.
» Od kr. financijalnog erara kup. 23./VIII. 1884.