DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 18     <-- 18 -->        PDF

136 —


Ostaviti nam je za čas šume i vlastnost imovne općine i preći
na pravo krajišnika, što no ga vršiti iraadu u tim svojim šumama.


§§ 1. do 4 zakona od 8. lipnja 1871. pak svi paragrafi
nap. A. od 16. srpnja 1881. idu za jednim ciljem:


1. da pravoužitnici vršeći svoje potpuno isključivo pravo
na substanciji i na užitke šuma imovne obćine održavaju šumsko
gospodarstvene i šumsko redarstvene propise;
2. da uživajuć ogrijev i građu, te ine nuzužitke, uporabe
ih u svoju domaću porabu u svom vlastitom kućanstvu;
3. da se namaknu sredstva za upravu, javne terete i investicije
narodno ekonomske, koje je dužna imovna općina, kao
takova, u socijalnom napretku svog kraja podupirati. Te intencije
donaša svaki redak ustanova tičući se imovnih općina.
Rekosmo, da je pravo pravoužitnika uživati užitke svojih
šuma, al da u tome bude reda i pravedne diobe stoji propis
nap. A, koji uređuje to pravo.


Kada je za imovnu općinu križevačku naredbom kr. zemaljske
vlade odjela za unutarnje poslove broj 48-193. od 6. prosinca
1883. uveden naputak A, B i C, od 16. VII. 1881., sastavljen
je prvi katastar pravoužitnika 1884. po kr. gruntovnom
uredu sudbenog stola u Bjelovaru.


(Nastavit će se).


Podizanje suma iz nova u Engleskoj*


Napredak Engleske u industriji, rudarstvu i proizvadjanju
kovina, njezin napredak u raznim prometihma, te njezine kolonije
itd. već su često puta zadivile sviet i pobudile zavist u
drugim državama tako, da mnoge od njih, a naročito Njemačka
i Sjevero-američke savezne države nastoje, da Englezku dostignu,
dapače da ju i prestignu, što im je tek u zadnjem deceniju u
njekojim granama industrije i uspjelo.


* u listu N. Freue Presse od 4. III. 1911. izašao je 5Ianalc pod naslovom
„Britische Aufforstungsplane", kojega radi njegove zanimivosti, a i obzirom na
nedavne napadaje u javnosti na hrvatske šumare radi njihove borbe za održanje
Suma, donosimo u slobodnom prevođu.