DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 137 —


No kako god Engleska bila napredna u drugim strukama,
može se reći, da je ona, što se šumarstva tiče, od svijuh država
skoro zadnja. Njezine njekad prostrane šume zabataljene
su već odavna tako, da im dandanas površina zaprema samo


12.250 kvadratnih kilometara, ili tek 4"/,, od ukupne površine
zemljišta.
Nije s toga ni čudo, što su se od vremena do vremena
i u Engleskoj pojavljivala nastojanja za osnivanjem šuma iz
nova, na manje vriednima, za poljsko gospodarstvo neprikladnim
zemljištima.


U ozbiljni stadij stupilo je to pitanje godine 1908., kada je
naročitom u tu svrhu izdanom naredbom, sastavljeno posebno
„kr. povjerenstvo za proučavanje pitanja, nebi li se nezaposleno
radništvo moglo zaposliti šumskim ogojnim radnjama".


Povjerenstvo je to pitanje svestrano proučilo i došlo do
rezultata, da bi se doduše dobar dio radništva mogao trajno
zaposliti šumskim radnjami, ali da pošumljivanje nije toliko nuždno
radi zaposlivanja radnika, koliko radi drugih mnogo važnijih
razloga, koji Englesku upravo sile, da već jednom sa podizanjem
šuma iz nova počme.


Engleska mora naime radi nestašice vlastitih šuma, uvažati
godimice oko 12 milijuna kub. metara u vrijednosti od
500 milijuna kruna, koji novac je za Englesku izgubljen.
Kada bi se po nazoru povjerenstva osim već ´postojećih
šuma, šumskoj kulturi privelo još 3*5 milijuna hektara
kojekakvog za inu kulturu neprikladnog zemljišta, davale bi te
šume uz prirast od 3 m´ po hektaru, toliko drva, da bi one
sada potrebnu količinu drva u budućnosti sasvim pokrivale. To
nebi niti bilo teško postići, jer je tlo i podnebje u Engleskoj
isto tako i istim vrstima drveća prijatno, kao i u drugim državama
evropskim.


Povjerenstvo je u svom izvješću o proučavanju gornjeg pitanja
dobro istaknulo, da će iz početka biti malo tašto sa podizanjem
šuma u Engleskoj, jer se žiteljstvo već odavna ne
bavi sa šumarstvom, te jedan žitelj od drugoga ne može u tom


14