DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 140 —


Pri raspravljanju pitanja, koja bi zemljišta trebalo posumiti,
došlo je povjerenstvo do uvjerenja, da bi se pošumljivanje
imalo protezati na brdske gole pašnjake, na zapuštene
grmače, pustošine i močvare, kojih u cieloj Engleskoj ima oko


10 milijuna hektara. Od te površine trebalo bi isključiti sva ona
zemljišta, koja još nose barem 6 kruna čistog prihoda, zatim
zemljišta, koja su apsolutno nuždna za uzdržanje stanovite vrsti
gospodarstva i zemljišta, koja leže nad 500 met. visine.


Nakon tako provedene izlučbe ostalo bi od spomenutih
10 milijuna hektara za pošumljenje kojih 3-6 milijuna hektara.


Tim pošumljenjem će se doduše smanjiti broj ovaca, a po
tom i količina mesa u Engleskoj, ali povjerenstvo uvjerava, da
će taj neznatni gubitak biti obilato naknadjen zaradom u šumi.


U pogledu zakonarstva i oblastih, po kojima bi se posao
pošumljenja imao provadjati, zastupa povjerenstvo nazor, da bi
se pošumljenje imalo provesti u prvom redu po državi, jer se
je ona dužna brinuti i za buduće generacije svojih podanika.
Mogu kod toga posla sudjelovati doduše i sadanji podanici i
razne udruge, no dobroj volji privatnika nebi se smio taj posao
prepustiti, jer kako je poznato, privatnici se ne brinu rado za
poduzeća, koja će njihovu potomstvu nositi korist tek u drugoj
ili trećoj generaciji. Primi li se država toga posla, to je sasvim
sjegurno, da će ga ona prema zamišljenoj osnovi u cielosti i
provesti.


Radi nabave zemljišta preporuča povjerenstvo kao bez


uvjetno nuždno sredstvo propisati e x p r o p r i a c i j u, jer se


samo expropriacijom mogu sastaviti velike i suvisle površine,


koje su kako je poznato, za uredno šumsko gospodarstvo ne


ophodno nuždne.


Cieli posao pošumljenja trebalo bi da vodi posebno u tu


svrhu postavljeno povjerenstvo sa sjedištem u Londonu, kojemu


bi bilo podvrgnuto jedanajst nadzorništva, svako sa znatnim


brojem radnih kotara ili srezova sa po 1.600—4.000 hek


tara. U stanovitim slučajevima i kad je potrebno, mogu se


pritegnuti i druge oblasti u zemlji, da kod toga posla pomognu.