DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1911 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 142 —


a od 70.—80, godine da će već prihodi znatno nadmašivati
izdatke.


Nakon 80 godina t. j . nakon dovršenja osnovom zamišljenoga
djela, vriedio bi objekt izveden po prvoj alternativi (2-4
mil. hektara) 7.680 milijuna kruna, koja vriednost uložene glavnice
nadmašuje za 1.464 milijuna kruna. Po drugoj alternativi
izvedeni objekt vriedio bi nakon istoga doba 13.488 mil. kruna,
što nadmašuje uloženu svotu za 2.568 milijuna kruna. Po prvoj
alternativi nosio bi objekt nakon 80 godina stalni godišnji
prihod od 288 milijuna kruna, a po drugoj 418 milijuna kruna.


Kako se iz tog račune vidi, predmet je precizno proučen
a obzirom na rezultat toga proučavanja bilo bi zbilja i poželno
vriedno, da se naumljena osnova i izvede.


Istina je doduše, da bi se njekima pretpostavama i dielovima
predloga dalo što šta i prigovoriti. Tako n. pr. da je
povjerenstvo trebalo u osnovu za pošumljenje povući i ona zato sposobna
zemljišta nad 600 met. visine, zatim i ona, koja ne nose
više od 12 K čistog prihoda, no to će Engleska sjegurno i
učiniti kad joj bude trebalo više drva nego ga sada treba.


Nadalje bi se moglo prigovori, što je za cielo razdoblje i
cieli račua uzet jedan te isti kamatnjak, dočim se faktično kamatnjak
mjenja, a isto tako je i sa cienama drva itd. no svi ti
prigovori ne bi bili baš najopravdaniji, jer se mjesto spomenutih
faktora sa najboljom voljom ne bi mogli točnije ustanoviti.


Nije nam još za sada poznato, da li je već Engleska vlada


prihvatila predloge povjerenstva i uzakonila ih, no ne može biti


dvojbe, da će ona tako ozbiljno provedenu akciju o podizanju


šuma iz nova i oživotvoriti. B. K.


Pravo na oprost ili popust poreza od šuma,
koje su nastradale od elementarnih nepogoda.


Na ovu raspravu potaknulo me je prošlogodišnje sušenje
hrašća po Hrvatskoj i Slavoniji, povodom kojeg je jedno područno
vlastelinstvo zatražilo oprost poreza radi pojavivše se
bolesti „medljike" (Mehltau krankheit).